| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I PRESTEGÅRDEN ETTER 1814

 


 

 

 

Ernst David Ely f. 1807 og Anne Marie Wille f. 1811 sin familie.

 

 

 

Ernst David Ely, født 1807 i Skjeggestad Ramnes VE., døpt 04.02.1807 i Ramnes kirke VE.,[1] død 14.06.1883 i Siljan prestegård Siljan TE.,[2] gravlagt 21.06.1883 i Siljan kirkegård TE.,2 yrke Sogneprest.

Han var sønn av Nicolai Lohmann von Ely og Jacoba Olea Hejdemarch i Ramnes.

 

Hans far nevnes som ”Premier lieutenant” da Ernst David ble døpt.

 

Ernst David ble prest og kom til Siljan som sogneprest ca 1860.

 

Han ble enkemann i 1865.

 

Prestegården 1865:

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ernst David Ely m e Husfader Gaardbgr og Sognepræst 60 (alder) Ramnæs Prgj.

Lina Ely k ug hans Datter bestyrer Faderens Huusholdning 24 (alder) Nøtterøe Prgj.

Nicolay Ely m ug hans Søn Student 20 (alder) Rommedal Prgj.

Hanna Christine Olsdatter k ug Tjenestepige 27 (alder) Slemdal Prgj.

 

Siljan 1875 - Slemdals prestegaard – løpenummer 511 og 512

Ernst David Ely f. 1806 i Ramnes – husfader – enkemann – sogneprest og gårdbruker

Nicvolay Ely f. 1846 i Romsdal – sønn – pers. kappelan hos faderen

Jensine Hanna Dorthea Baar f. 1845 i Skien – husbestyrinde

Inger Nielsdatter f. 1840 – tjenestepike

Karoline Olausdatter f. 1852 – tjenestepike

Ole Anundsen f. 1861 - gjeter og visegutt

Andreas Sivsin f. 1847 i Thoten – tilreisende – omstreifer

 

Ernst David gikk av som sogneprest i Siljan i 1878 og døde der i 1883. De fikk trolig flere barn enn de som er nevnt her.

 

 

Gift 16.07.1840 i Nøtterøy VE.,[3] med Anne Marie Wille, født 1811 i Våle VE. (datter av Jacob Andreas Wille og Marine Sofia Petrea Bloch), døpt 07.07.1811 i Våle kirke VE.,[4] død 28.01.1865 i Siljan prestegård Siljan TE.,[5] gravlagt 06.02.1865 i Siljan kirkegård TE.5

 

Anne:

Hennes far var kapellan i Våle da hun ble født. Han var født i Seljord i 1777 og ble senere sogneprest på Nøtterø.

 

Anne Marie døde i Siljan i 1865.

 

 

 

 

I.    Jacoba Oline Ely, født 23.07.1842 i Nøtterøy VE.,[6] døpt 25.08.1842 i Nøtterøy VE., død 11.04.1875 i Siljan prestegård Siljan TE.,[7] gravlagt 19.04.1875 i Siljan kirkegård TE.8

      

       Hun bodde med sin far i Slemdal i 1865. Han var da nettopp blitt enkemann og hun styrte husholdningen for han. Hun døde i Siljan i 1875 og ble gravlagt under navnet Lina Ely.

      

 

 

II.   Nikolai Ely, født 11.12.1846 i Romedal HE.,[8] døpt 30.05.1847 i Romedal HE.,9 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.,[9] yrke Personel kapellan.[10]

      

      

       Gift 21.01.1876 i Norderhov BU.,[11] med Charlotte Mathilde Pihlfelt,11 født 16.01.1853 i Vadsø FI.,[12] (datter av Johan Pihlfeldt og Kristiane Henriette Jordan), døpt 24.07.1853 i Vadsø FI.

      

       Se Prestgården

 

 

 

 

 [1]  Ramnes ministerialbok 1790-1813. side 266-257.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 246.

[3]  Nøtterøy ministerialbok 1839-1852. side 530-531.

[4]  Våle Ministerialbok nr. I 6, 1808-1814. side 12-13.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 232.

[6]  Nøtterøy ministerialbok 1839-1852. side 84-85.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 240.

[8]  Romedal klokkerbok 1846-1866. side 10.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 26.

[11]  Norderhov ministerialbok 1875-1884. side 407.

[12]  Vadsø Bysoknet Landsoknet klokkerbok 1843-1853. side 56.