| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I PRESTEGÅRDEN ETTER 1814 

 


 

 

 

Asbjørn Ragnvald Bakken f. 1903 og Birgit Thordis Fougner f. 1907 sin familie.

 

 

 

Asbjørn Ragnvald Bakken, født 13.09.1903 i Ski,[1] død 1972.[2]

Han var sønn av Axel Georg Bakken og Johanne Marie Holt.

 

Asbjørn var født i Ski, men bodde med sine foreldre på Hovland i Hedrum i 1910. Hans mor kom fra Hedrum. Hans far var forstmann og født i Odalen.

 

Minnepolis - Hovland - Hedrum - 1910:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Aksel Bakken 10.11.1873 N. Odalen hf g Skogsfuldmægtig f

Marie Bakken 30.11.1875 Hedrum hm g Husgj. b

Asbjørn Bakken 13.09.1903 Ski, Sm. s ug b

Sverre Bakken 11.10.1906 Ski, Sm. s ug b

Louise Gjone 11.12.1892 Hedrum tj ug Tj. (Husgj.) b

 

Asbjørn ble prest og giftet seg i 1928. Han var blant annet hjelpeprest til Oppegård sogn i Nesodden prestegjeld fra 1933 til 1937.

 

Familien kom til Siljan i 1937 der Bakken ble sogneprest. Under krigen ble embetet nedlagt, men familien bodde på Prestegården i Siljan og Bakken utførte kirkelige handlinger. Han fortsatte i embede der etter 1945. Han var en periode (1950) fylkeskonservator i Vestfold. (Presten Anundsen som etterfulgte han ble konstituert som sogneprest i 1950 og ble utnevnt i 1952.)

 

Bakken ble sogneprest i Ås i 1964.

 

Bakken hadde en stor interesse for lokalhistorie/historie og skrev blant annet mye i Vestfoldminner. Han skrev også ”Siljan bygdehistorie” som kom ut i 1969.

 

Han døde i 1972.

 

 

Gift 1928,[3] med Birgit Thordis Fougner, født 08.12.1907 i Lillehammer OL.,1,[4] (datter av Thorstein Fougner og Jonetha).

 

Birgit:

Hun bodde med sine foreldre på Lillehammer i 1910.

 

Kirkegaten 257 - Lillehammer - 1910:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Thorstein Fougner 25.11.1862 Lillehammer hf g Sparebankdirektør b

Jonetha Fougner 29.06.1874 Levanger hm g b

Sigurd Fougner 30.10.1900 Lillehammer s ug b

Ivar Fougner 21.11.1902 Lillehammer s ug b

Birgit Thordis Fougner 08.12.1907 Lillehammer d ug b

Signe Viken 13.09.1892 Faaberg tj ug tjenestepige b.

 

 

 

I.    Asbjørn Georg Bakken, født 1929 i Tromsø TR.1

 

 

II.   Jon Thorstein Fougner Bakken, født 1935 i Oslo.

 

 

III. Arne Fougner Bakken, født 1942 i Siljan TE.1

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok.

[2]  Lokalhistoriewiki.

[3]  Hvem er Hvem? / 1973 / Prosjekt Runeberg.

[4]  1910 tellingen.