| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ-SANDBREKKA Bnr.12 ETTER 1814 I

 


 

 

 

Edvard Nilsen f. 1885

 

 

 

Edvard Nilsen,[1] født 25.12.1885 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,[2] døpt 14.02.1886 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 30.09.1900 i Siljan kirke TE.,[3] død 1937.

Han var sønn av Nils Jacob Olsen og Berte Olsdatter på Sandbrekkene u/Øverbø.

 

Han står som utreist til Amerika i 1906, men må da ha kommmet tilbake.

 

Skjøte på Øverbø/Skamyrstykke (parsell skog) Bnr.36 ble i 1921 solgt fra Lauritz Hansen Omsland til Edvard Nielsen Sandbrekkene:

Skjøte på Øverbø/Skamyrstykke (parsell skog) Bnr.36 fra Lauritz Hansen Omsland til Edvard Nielsen Sandbrekkene for kr. 5000. Datert 24.09.1921, tinglyst 12.10.1921.

 

Skjøte på Øverbø/Skamyrstykke (parsell skog) Bnr.36 ble i 1923 solgt fra Edvard Nielsen Sandbrekkene til Ole Alfred Borgersen Gurholt:

Skjøte på Øverbø/Skamyrstykke (parsell skog) Bnr.36 fra Edvard Nielsen Sandbrekkene til Alfred Gurholt for kr. 5500. Datert og tinglyst 19.12.1923.

 

Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 ble i 1932 solgt fra Nils Olsen Sandbrekkene til sønnen Edvard Nils Sandbrekkene:

Skjøte på Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 fra Nils Olsen Sandbrekkene (enkemann fra 1923) til sønnen Edvard Nils Sandbrekkene for kr. 10 000, hvorav for løsøre kr. 3000, med forbehold om føderaad for selger, verdsatt til kr. 3000 (Hvis han ikke ønsker føderaad skal han ha kr. 500 i kontanter pr. år). Datert 21.10.1931, tinglyst 14.03.1932

 

Edvard var ugift og druknet i 1937.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 360 og 365.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 52.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 109.