| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I VRANGHULL BNR.16 u/MOHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

Hans Jakob Nilsen f. 1851 og Anne Jacobsdatter f. 1857 sin familie.

 

 

 

Hans Jakob Nilsen,[1] født 25.04.1851 i Moholt verk Siljan TE.,[2] døpt 18.05.1851 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 08.04.1866 i Siljan kirke TE.,[3] død 1927.

Han var sønn av Nils Helgesen og Anne Kristine Jacobsdatter på Nygård.

 

Hans Jacob giftet seg i Hedrum i 1877. Han kom fra Nygård og de døpte et barn der i 1877. Fra 1880 døpte de barn bosatt på Vranghull.

 

I 1900 og 1910 bodde familien i Vranghull Bnr.16.

 

Siljan 1900 - Vrangehuel Gnr.32 Bnr.16

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Hans Nils. m g b hf Gorbruger leilending Tømmeflaating Skovdrift for Tresckov 1851 Slemdal herred* n s

Anne Jakobd. k g b hm Husligtarbede Tedrift 1857 Slemdal herred* n s

Jenny Hansd. k ug b d Datter 1887 Slemdal herred* n s

Anna Hansd. k ug b d Datter 1890 Slemdal herred* n s

Emma Hansd. k ug b d Datter 06.03.1899 Slemdal herred* n s

Haldor Hans. m ug b s Hørnbleser 1880 Slemdal herred* n s

Albert Hans. m ug b s Søn 1894 Slemdal herred* n s

 

Siljan 1910 - Moholt Vrangehul Gnr.32 Bnr.16

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Hans Nilsen m g b hf Leilending skogsarb. 27.04.1851 Slemdal n s

Anne Jakobsen k g b hm Husarbide 14.09.1853 Kvelle n s

Anna Hansen k ug b d Husarbide 06.11.1890 Slemdal n s

Albert Hansen m ug b s Skogsarb. 30.08.1894 Slemdal n s

Helene Hansen k ug b d Barn 06.03.1899 Slemdal n s

 

Sønnen Hans Albert overtok som leilending på Vranghull i 1920.

 

Hans Jacob døde i 1927.

 

 

Gift 21.09.1877 i Hedrum VE., med Anne Jacobsdatter,[4] født 14.09.1857 i Rimstad Hedrum VE.,[5] (datter av Jacob Kristoffersen og Anne Karine Olsdatter), død 30.03.1920 i Vranghull Siljan TE.,5 gravlagt 03.04.1920 i Siljan kirkegård TE.

 

Anne:

Hun kom fra Rimstad i Hedrum og døde på Vranghull i 1920.

 

 

 

I.    Nils Jakob Hansen,[6] født 28.10.1877 i Nygård Siljan TE.,[7] døpt 25.11.1877 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.[8]

      

       Han reiste til Amerika i 1896.

      

 

 

II.   Haldor Kornelius Hansen, født 03.01.1880 i Vranghull Siljan TE.,[9] døpt 22.02.1880 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 30.09.1894 i Siljan kirke TE.,[10] død 1963, yrke Tambur.[11]

      

      

       Gift 16.05.1903 i Siljan kirke TE.,[12] med Anna Mathilde Antonsdatter,[13] født 01.04.1874 i Sundet Hedrum VE.,[14] (datter av Anton Johannesen og Else Marie Andersdatter), døpt 24.05.1874 i Hedrum VE.,[15] død 1950.

      

       Se Gonsholt Vestre u/Gonsholt Søndre

 

 

      

III. Jenny Anilia Hansdatter,[16] født 06.05.1887 i Vranghull Siljan TE.,[17] døpt 12.06.1887 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 29.09.1901 i Siljan kirke TE.[18]

      

       Hun reiste til Amerika i 1906.

      

 

 

IV. Anna Marie Hansdatter,1 født 06.11.1890 i Vranghull Siljan TE.,[19] døpt 28.11.1890 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.[20]

      

       Hun var bosatt hos sin bror Haldor på Tufte i 1910 og giftet seg i 1913. De døpte samme året et barn bosatt på Vranghull.

 

      

       Gift 14.03.1913 i Siljan kirke TE.,[21] med Hans Martin Torsen,[22] født 09.07.1887 i Bonnegolt Hedrum VE.,[23] (sønn av Tor Martin Mikkelsen og Else Marie Olsdatter), døpt 14.08.1887 i Hedrum VE.

      

 

       Barn i Siljan:

 

        A.    Tor Henry Torsen, født 17.07.1913 i Vranghull Siljan TE.,[24] døpt 24.08.1913 i Siljan kirke TE.

 

 

 

V.   Hans Albert Hansen,1 født 30.08.1894 i Vranghull Siljan TE.,[25] døpt 04.11.1894 i Siljan kirke TE.,25 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.,[26] død 29.11.1977 i Vranghull Siljan TE.[27]

      

      

       (1) Gift 20.07.1918 i Siljan kirke TE.,[28] med Hanna Josefine Kristiansen,[29] født 07.01.1894 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[30] (datter av Borger Kristian Hansen og Anne Gurine Jacobsdatter), døpt 25.03.1894 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.,[31] død 06.09.1920 i Vranghull Siljan TE.,5,27 gravlagt 13.09.1920 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       (2) Gift 1928, med Dagny Anette Bjørndalen,[32] født 29.04.1908 i Hakkhaug Siljan TE.,[33] (datter av August Danielsen og Anna Margrete Johansdatter), døpt 24.05.1908 i Siljan kirke TE., død 12.02.1988 i Vranghull Siljan TE.27

      

       Se Vranghull denne plassen

 

       

 

VI. Emma Helene Hansdatter,1 født 06.03.1899 i Vranghull Siljan TE.,[34] døpt 07.05.1899 i Siljan kirke TE.,42 død 29.07.1957,27 konfirmert 05.10.1913 i Siljan kirke TE.[35]

      

 

       Hun giftet seg med Hilding Person,1 født 1889 i Sverige.[36]

      

 

        A.    Alf Sigurd Person,1 født 26.03.1926 i Vindheim Siljan TE.,44 døpt 23.05.1926 i Siljan kirke TE.

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 48.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 47.a.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 183.

[4]  Hedrum bygdebok bind 3. side 661.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 137.

[6]  Siljan bygdebok. side 48 og 364.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 28.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 158.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 34.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 161.

[11]  Siljan bygdebok. side 48 og 217.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 200.

[13]  Siljan bygdebok. side 217.

[14]  Hedrum bygdebok bind 2. side 555.

[15]  Hedrum ministerialbok 1869-1880. side 36.

[16]  Siljan bygdebok. side 48 og 365.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 56.

[18]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 111.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 66.

[20]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 117.

[21]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 108.

[22]  Hedrum bygdebok bind 3. side 859.

[23]  Hedrum Kvelde ministerialbok 1881-1905. side 16.

[24]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 14.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 76.

[26]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 120.

[27]  Siljan kirkegård.

[28]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 114.

[29]  Siljan bygdebok. side 214.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 75.

[31]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 121.

[32]  Siljan bygdebok. side 598.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 108.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 88.

[35]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 93.

[36]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 61.