| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I NAPHAUG BNR.14 u/MOHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

 

Anders Jonsen f. 1813 og Anne Karine Olsdatter f. 1814 sin familie.

 

 

 

Anders Jonsen,[1] født 1813 i Skien TE.,[2] døpt 03.01.1813 i Skien kirke TE.,[3] død 26.09.1891 i Naphaug Siljan TE.,[4] gravlagt 03.10.1891 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Jon Jonsen og Anne Andersdatter i Gjerpen.

 

Ifølge folketellingene var han født i Gjerpen og i følge vielsen var han født på Follaug i Gjerpen og hans far var Jon Jonsen.

Han var da sønn av Jon Jonsen og Anne Andersdatter som kom til Kolkinn på Follaug. De giftet seg i Skien og fikk en sønn, Anders, der i 1813.

Se gamlegjerpen.no (Follaug - Kolkinmyr 5)

 

Anders giftet seg i Siljan i 1838. Han kone kom fra Naphaug Nordstua og de ble bosatt der. De overtok som leilendinger etter hennes far i 1842. Han hadde blitt enkemann i 1838 og bodde sammen med dem til hans døde i 1871.

 

Bygselseddel fra Treschow til Anders Johnsen for hans og hustruens levetid paa ¼ del av Qvislen med Naphaug 07.10.1842, tinglyst 01.11.1842

 

I 1865 bodde familien på Naphaug og da var hennes far bosatt der som føderådsmann.

 

Siljan 1865 - Naphaug løpenummer 564

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Anders Johnsen m g Husfader Gaardbruger og Leilænding 56 (alder) Gjerpen Prgj.

Anne K. Olsdatter k g hans Kone 52 (alder) Slemdal Prgj.

John Andersen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 28 (alder) Slemdal Prgj.

Anton Andersen m ug deres Søn 7 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Andersdatter k ug deres Datter 20 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Andersdatter k ug deres Datter 17 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Olsen m e hendes Fader Føderaadsmand 80 (alder) Slemdal Prgj.

 

Siljan 1875 - Naphaug løpenummer 564e

Anders Johnsen f. 1813 i Gjerpen - husfader - enke - leilending, bygselsmann

Anne K Olsdatter f. 1815 - kone

Ole f. 1841 - sønn - skovarbeider

Anton f. 1859 - sønn - hjelper sine foreldre

Maren f. 1845 - datter hjelper sine foreldre

Anne f. 1849 - hjelper sine foreldre

 

Han døde på Naphaug i 1891 ca 5 måneder etter sin kone.

 

 

Gift 24.02.1838 i Siljan kirke TE.,[5] med Anne Karine Olsdatter, født 23.09.1814 i Eidet Siljan TE. (datter av Ole Olsen og Maren Jensdatter), døpt 02.10.1814 i Siljan kirke TE.,[6] konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke TE.,[7] død 28.04.1891 i Naphaug Siljan TE., gravlagt 06.05.1891 i Siljan kirkegård TE.4

 

Anne Karine:

Hun kom fra Naphaug og døde der i 1891.

 

 

 

 

I.    Jon Andersen,1 født 27.05.1838 i Naphaug Siljan TE.,[8] døpt 10.06.1838 i Siljan kirke TE.8

      

       Han ble far til et uekte barn i 1864. Han bodde sammen med sin far i 1865, men nevnes ikke der i 1875.

 

      

       Forhold til Maren Gulbrandsdatter, født 24.10.1841 i Grorud Siljan TE.,[9] (datter av Gulbrand Abrahamsen og Gunhild Maria Gundersdatter), døpt 15.05.1842 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 04.10.1857 i Siljan kirke TE.[10]

      

       Maren:

       Hun kom fra Grorud.

 

 

       Deres uekte barn:

 

       Se under hennes foreldre

      

 

 

II.   Ole Andersen,1 født 19.07.1841 i Naphaug Siljan TE.,[11] døpt 08.08.1841 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 06.04.1856 i Siljan kirke TE.[12]

      

      

       Gift 25.02.1876 i Siljan kirke TE., med Ingeborg Karine Simonsdatter,[13] født 08.07.1841 i Moholt Siljan TE.,[14] (datter av Simon Nilsen og Marte Svendsdatter), døpt 08.08.1841 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 06.04.1856 i Siljan kirke TE.12

      

       Se Naphaug Søstua

 

 

      

III. Maren Andersdatter,1 født 13.05.1845 i Naphaug Siljan TE.,[15] døpt 08.06.1845 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 02.10.1859 i Siljan kirke TE.[16]

      

       Hun flyttet til Larvik i 1889.

      

 

 

IV. Anne Andersdatter,1 født 18.02.1849 i Naphaug Siljan TE.,[17] døpt 11.03.1849 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 10.04.1864 i Siljan kirke TE.[18]

      

       Hun giftet seg i Siljan i 1883 og bodde på Naphaug noen år.

 

       De flyttet med to barn til Gjerpen i 1889 og var bosatt i Skien i 1900.

 

 

       Gift 07.07.1883 i Siljan kirke TE.,[19] med Johannes Karlson,[20] født 31.05.1854 i Älvsborg Sverige.,20 (sønn av Karl Larson).

      

       Johannes:

       Han utvandret fra Rud Stora i Ör i Älvsborg len 09.11.1882. Han kom til Naphaug i Siljan i 1882.

      

 

       Barn:

 

            

        A.    Karl Johannesen,[21] født 07.01.1884 i Naphaug Siljan TE.,[22] døpt 30.03.1884 i Siljan kirke TE.

              

               Han flyttet med sine foreldre til Gjerpen i 1889.

              

 

 

        B.    Anders Johannesen,27 født 07.01.1884 i Naphaug Siljan TE.,28 døpt 30.03.1884 i Siljan kirke TE.

              

               Han flyttet med sine foreldre til Gjerpen i 1889.

              

 

        C. Anna Johannesdatter, født 1889 i Skien TE.[23]

 

 

 

V.   Anton Andersen,[24] født 30.11.1854 i Naphaug Siljan TE.,[25] døpt 14.01.1855 i Siljan kirke TE.,22 død 23.01.1856 i Naphaug Siljan TE.,[26] gravlagt 10.02.1856 i Siljan kirkegård TE.23

 

 

 

VI. Anton Andersen, født 22.12.1859 i Naphaug Siljan TE.,[27] døpt 26.02.1860 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 10.10.1875 i Siljan kirke TE.,[28] død 17.12.1921 i Lystjern u/Island Siljan TE.,[29] gravlagt 23.12.1921 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       Gift 27.06.1884 i Siljan kirke TE.,19 med Anne Karine Kristensdatter,[30] født 01.04.1857 i Sortedal Siljan TE.,[31] (datter av Kristen Jonsen og Pernille Jonsdatter), døpt 17.05.1857 i Siljan kirke TE.,28 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.[32]

      

       Se Lystjern u/Island

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 22.

[2]  alder ved vielsen.

[3]  Skien ministerialbok 1792-1814, side 229.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 254.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 213.

[6]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 164.

[7]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 274.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 17.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 26.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 176.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 25.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 174.

[13]  Siljan bygdebok. side 11 og 22.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 24.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 32.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 177.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 41.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 181.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 186.

[20]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 229.

[21]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 239.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 46.

[23]  1900 tellingen.

[24]  Siljan bygdebok. side 22og 23.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 54.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 287.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 62.

[28]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 98.

[29]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 139.

[30]  Siljan bygdebok. side23 og 110..

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 57.

[32]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 94.