| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SOLÅS u/KLØVERØD ETTER 1814

 


   

 

 

Harry Waldemar Vilfred Svendsen f. 1911 og Anne Kleverød f. 1915 sin familie.

 

 

 

Harry Waldemar Vilfred Svendsen,[1] født 06.04.1911 i Idd ØF.,[2] døpt 16.09.1913 i Idd ØF., konfirmert 27.09.1925 i Kvelde Hedrum VE.[3]

Han var sønn av Anton Svendsen og Gunda Otilie Martinsdatter i Kvelde.

 

Harry var født i Idd i Østefold. Hans far kjøpte Lynnestå i Kvelde der hans mor kom fra. Hans far var født i Larvik. Faren drev småbruket Lynnestå og var fergemann mellom Lynnestå og Næss. Fergetrafikken opphørte i 1937 da brua over Holmfoss ble bygd.

 

Harry giftet seg i 1834 og de overtok Solås Bnr.12 u/Kløverød i 1936.

 

Anders Kristian Kløverød skilte ut Solås Bnr.12 fra Kløva Bnr.6 og solgt plassen i 1936 til sin datter Anne, gift Svensen:

Skylldelingsforretning avholt 20.05.1936 på Kløva u/Kløverød Bnr.6, hvorved til Anne Svensen er utskilt Solås u/Kløverød Bnr.12.

Skjøte på Solås Bnr.12 fra Anders Kristian Kristiansen Kløverød f. 18.03.1874 til fru Anne Svendsen f. 16.11.1915 for kr. 500. (datert 03.09.1936)

 

Matrikkelutkast 1950

Klauverød Gnr.13

Bnr.12 - Solås - 0 mark 15 øre - fru Anne Svendsen  

 

Datteren Magnhild overtok Solås i 1994.

 

 

Gift 1934,[4] med Anne Kløverød,1 født 16.11.1915 i Kløva u/Kløverød Siljan TE.,[5] (datter av Anders Kristian Kristiansen og Olette Marie Anundsdatter), døpt 01.01.1916 i Siljan kirke TE., død 11.08.1997 i Kløva u/Kløverød Siljan TE.,[6] gravlagt 15.08.1997 i Siljan kirkegård TE.[7]

 

Anne:

Hun kom fra Kløva u/Kløverød og døde i 1997.

 

 

 

I.    Oddmar Svendsen,1 født 04.01.1935 i Kløva u/Kløverød Siljan TE.[8]

      

 

       Gift 1958, med Karoline Marie Bergan, født 11.04.1933 i Bergan Lardal VE.,8,[9] (datter av Karl Johansen Bergan og Inger Johanne Larsen).

      

 

 

II.   Magnhild Kristine Svendsen,1 født 24.03.1937 i Kløva u/Kløverød Siljan TE.

      

       De overtok Solås Bnr.12 etter hennes mor i 1994.

      

 

       Gift 1957,[10] med Kåre Engeskaug, født 1934 i Østre Toten.10

      

 

       Barn:

 

        A.    Arne Engeskaug, født 1957.10

 

 

        B.    Knut Engeskaug, født 1959.10

 

 

        C.    Rune Engeskaug, født 1967.10

 

 

 

III. Tore Arvid Svendsen,1 født 12.03.1945 i Kløva u/Kløverød Siljan TE.[11]

      

 

       Gift 10.06.1972 i Siljan kirke TE.,11 med Aud Holte,[12] født 24.12.1952 i Holte Siljan TE.,11 (datter av Olav Holte og Anlaug Johanne Brattekås).

      

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 508.

[2]  Idd Idd klokkerbok 1907-1913. side 50.

[3]  Hedrum Kvelde klokkerbok 1921-1936. side 66.

[4]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 19.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 23.

[6]  Siljan kirkegård.

[7]  Gravminner i Norge.

[8]  Lardal lysningsprotokoll 1919-1965. side 81.

[9]  Lardal bygdebok bind 3. side 919.

[10]  Norske Gårdsbruk (2002)

[11]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 66.

[12]  Siljan bygdebok. side 464.