| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

 

 

Kløverød – Gnr.13

 

Kløverød ligger sydøst for Opdalsvannet. Den grenser mot Tveitan i nordvest, mot Prestegården i sydøst og mot Skilbred i vest.

 

Løvenskiold eide hele Kløverød i 1814

 

Se Kløverød før 1814

 

 

I 1838 nevnes Kløverød som matrikkelnummer 167. Gården var da delt i løpenummer 508, løpenummer 509 og løpenummer 510.

 

Matrikkelen 1838
Kløverød matrikkelnr. 167 (gammelt matrikkelnummer 148)
Løpenummer 508 - Kløverød - skyld 1 hud 8 ½ skinn - oppsitter Even Christensen
Løpenummer 509 - Kløverød - skyld 1 hud 8 ½ skinn - oppsitter Peder Nielsen 
Løpenummer 510 - Kløverød - skyld 1 hud 1 ½ skinn - oppsitter Anders Findsen  

 

Litt mer om eierskapet og skylldelinger:

 

Treschow kjøpte, blant annet, hele gården Kløverød i 1886:

Skjøte fra Kammerherre H. Løvenskiold til Kammerherre F. W. Treschow på blant annet hele Kløverød. (thingl. 01.12.1886)

 

Kløverød (indmarken) løpenummer 508 – senere Bnr.1

 

Kløverød Bnr.2 og 3 ble i 1891 overført Kløverød Bnr.1. Tingl. 15.07.1891

Skylldelingsforretning avholdt på Kløverød Bnr.1 den 02.09.1891, hvorved utskilt Kløverød Bnr.4 og Bnr.5. Tingl. 11.09.1891

Skjøte på Kløverød Bnr.1 fra F W Treschow til Kristian Evensen for kr. 6000 med div forbehold som driftsvei, tømmerlegger, jaktrett osv. (tingl. 04.04.1893)

Skylldelingsforretning avholdt på Kløverød Bnr.1 den 02.08.1902, hvorved utskilt Kløverød/Kløven Bnr.6. Tingl. 07.08.1902

Skylldelingsforretning avholdt på Kløverød Bnr.1 den 31.08.1906, hvorved utskilt Kløverød/Fjeldheim Bnr.7. Tingl. 05.09.1906

Uskiftebevilling for Kristian Evensens enke Anne Guttormsdatter. Tingl. 17.04.1907

Skjøte på Kløverød Bnr.1 fra Kristian Evensen Kløverøds enke til Lars Kristiansen Kløverød kr. 2819,50 og halvdelen av hennes datter Hella Karolines forsørgelse på livstid. Tingl. 17.07.1907

 

 

Kløverød løpenummer 509 – senere Bnr.2

 

Kløverød Bnr.2 ble i 1891 overført Kløverød Bnr.1. Tingl. 15.07.1891

 

 

Kløverød løpenummer 510 – senere Bnr.3

 

Kløverød Bnr.3 ble i 1891 overført Kløverød Bnr.1. Tingl. 15.07.1891

 

 

 

Matrikkelen 1905:

Klauverød Gnr.13

Bnr.1 – Klauverød (indmarken) – eier/bruker Kristian Evensen

Bnr.4 – Klauverød søndre – eier/bruker Ellef Edvardsen  

Bnr.5 – Skogen – eier/bruker F. M. Treschow

Bnr.6 – Skogen – eier/bruker Kristian Kristiansen

 

 

Manntall for Kløverød

 

Med Skogen Bnr.5Kløva Bnr.6 ,  Fjeldheim (Oset) Bnr.7 og 8 Kløvstad Bnr.9 og 14 Hillestad Bnr.10 og 13,  Mellomjordet Bnr.11 Solås Bnr.12  og plassen Kløverødhagen

 

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

 

Her følger Kløverød Bnr.1 (Senere adresse: Opdalsveien 291), Kløverød Bnr.2, Kløverød Bnr.3 og Kløverød Bnr.4 (Senere adresse: Opdalsveien 281)

 

 

 

 

Del 1 

 

Løpenummer 508 - senere Bnr.1

 

Bosatt/Bruker her fra 1783 til 1807 (Barbro til 1843)

 

Kristen Andersen f. 1755 var sønn av Anders Sørensen Kløverød. Christen giftet seg i Siljan i 1783 med Barbro Olsdatter f. 1760 fra Aukleiv i Hvarnes. Kristen ble bruker på Kløverød og var en av de tre brukerne som nevnes der i 1801. Han døde der i 1807. Barbro døde også på Kløverød, men ikke før 1843. Da hadde sønnen Even overtatt på Kløverød.

 

Se Kløverød før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1811 til ca 1828

 

Anders Kristensen f. 1784 var sønn av overnevnte Kristen Andersen Kløverød. Anders giftet seg 1. gang i 1811 Karen Halvorsdatter f. 1781. Hun kom fra Høiseth da hun giftet seg. De ble bosatt på Kløverød der Karen døde i 1814. Anders giftet seg 2. gang i Hedrum i 1818 med Marte Pedersdatter f. ca 1797 fra Odeberg i Hedrum. De bodde videre på Kløverød og døpte barn der frem til 1828. Familien flyttet så til Hedrum og kom til Rimstad Bnr.1 i Hedrum der Anders ble bruker. Anders døde på Rimstad i 1853 og Marte døde der i 1868.

 

Anders Kristensen og Karen Halvorsdatter sine barn:

Kristen Andersen f. 1812 d. 1891

 

Anders Kristensen og Marte Pedersdatter sine barn:

Jacob Andersen f. 1819

Knut Andersen f. 1821

Berte Marie Andersdatter f. 1823

Ole Andersen f. 1825 d. 1905

Anund Andersen f. 1828

Peder Andersen f. 1830

Anne Andersdatter f. 1832 d. 1904

Anne Kristine Andersdatter f. 1833 d. 1908

Bernt Andersen f. 1842

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1828 til 1884

 

Even Kristensen f. 1803 var sønn av overnevnte Kristen Andersen Kløverød. Even giftet seg i Østre Porsgrunn i 1826 med Ingeborg Evensdatter f. 1802 fra Holla. De døpte et barn i Østre Porsgrunn i 1826, men kom så til Siljan. De døpte barn der som gårdbrukere på en del av Kløverød fra 1829 og bodde der resten av livet. Ingeborg døde på Kløverød i Siljan i 1875 og Even døde der i 1884.

 

Barn:

Kristian Evensen f. 1826 d. 1897

Berte Marie Evensdatter f. 1829 d. 1872

Maren Kirstine Evensdatter f. 1831 d. før 1910

Jacob Evensen f. 1834 d. 1862

Karen Kirstine Evensdatter f. 1837 d. før 1902

Hans Evensen f. 1841 d. 1865

Even Evensen f. 1845 d. 1846

Elise Evensdatter f. 1847 d. 1865

 

Familieark

 

 

 

 

Del 2 

 

Løpenummer 509 - senere Bnr.2

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1792 til 1813 (Anne til 1826)

 

Nils Isaksen f. 1767 var sønn av Isak Nilsen Kløverød. Nils giftet seg i 1792 med Anne Pedersdatter f. 1765 fra Kiste. Nils ble bruker på Kløverød og nevnes i 1801 som en av tre brukere på gården. Nils døde på Kløverød i 1813 og Anne døde der i 1826.

 

Se Kløverød før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her 1823 til 1872

 

Peder Nilsen f. 1796 var sønn av overnevnte Nils Isaksen Kløverød. Peder giftet seg i 1823 med Karen Pedersdatter f. 1801 fra Gurholt. De ble bosatt på Kløverød og Peder overtok som forpaktere på Kløverød (løpenummer 509) i 1830. Da de nevnes på Kløverød i 1865 var de eldre, så datteren Anne Helvig bestyrte husholdningen. Sønnen Peder hjalp faren med driften av gården. Sønnen Ole bodde også hjemme. Karen døde på Kløverød i 1867 og Peder døde der i 1872.

 

Barn:

Nils Pedersen f. 1824 d. 1841

Pernille Pedersdatter f. 1827 d. 1828

Anne Helvig Pedersdatter f. 1829 d. 1871

Peder Pedersen f. 1832 d. 1866

Pernille Pedersdatter f. 1835 d. 1860

Ole Pedersen f. 1839 d. 1879

Nils Pedersen f. 1843 d. 1844

Jacob Pedersen f. 1847 d. 1847

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her 1872 til 1879

 

Ole Pedersen f. 1839 var sønn av overnevnte Peder Nilsen. Han bodde hos foreldrene i 1865 og i 1867 døde hans mor. Hans far døde i 1872 og Ole overtok som leilending etter han og nevnes på Kløverød løpenummer 509 som leilending i 1875. Ole var ugift og døde der i 1879.

 

Se under hans far

 

 

 

 

Del 3 

 

Løpenummer 510 - senere Bnr.3

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1797 til 1829 (Anne til 1834)

 

 

Abraham Isachsen f. 1767 fra Kiste fikk i 1796 et uekte barn med Helvig Jacobsdatter f. 1774. Abraham giftet seg året etter med Anne Iversdatter f. 1777. Anne var datter av Iver Halvorsen Kløverød. Han ble da bruker på Kløverød og nevnes der som en av tre brukere i 1801. Han svigerforeldre var da bosatt på gården som inderster. Abraham og Anne bodde livet ut på Kløverød. Abraham døde der i 1829 og Anne i 1834.

 

Se Kløverød før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1826 til rundt 1841

 

Ole Abrahamsen f. 1806 var sønn av overnevnte Abraham Isachsen Kløverød. Ole giftet seg 1. gang i 1826 med Margrete Andersdatter f. 1804 fra Gjerpen. De ble bosatt på Kløverød og Margrete døde der i 1841. Ole giftet seg 2. gang i 1847 med Ingeborg Jonsdatter f. ca 1790 fra Sandsvær. Det kom trolig nye til Kløverød før 1838, så Ole flyttet nok rett etter at han 1. kone døde der i 1841. Ole reiste til Amerika. Ifølge 1865 tellingen bodde hans 2. kone Ingeborg på Kåsene hos sin sønn fra 1. ekteskap Peder Halvorsen. Der står det at "Manden er reist til Amerika, hvori Bægge være enige". Flere av hans døtre reiste til Amerika, men han nevnes ikke som utreist sammen med dem i kirkeboken. Det kan han jo ha gjort, eller han kan ha reist tidligere, og så har de reist til han. Ingeborg døde på Serkland i 1877.

 

Ole Abrahamsen og Margrete Andersdatter sine barn:

Anders Olsen f. 1828 d. 1828

Ingeborg Olsdatter f. 1830

Karen Marie Olsdatter f. 1833

Anne Olsdatter f. 1836

Maren Olsdatter f. 1838

 

Familieark

 

 

 

Bosatt på Kløverød i 1836 (Usikkert om dette var på dette bruket)

 

Guri Andersdatter f. ca 1809 fikk i 1836 et uekte barn bosatt på Kløverød. Barnefaren var Ole Gundersen f. ca 1812 fra Putten i Gjerpen. Han ble måneden etterpå også utlagt som far til Gunhild Olsdatter f. 1813 fra Grorud sitt uekte barn. Guri Andersdatter ble gravlagt i Siljan i 1843. Det stod da at hun kom fra Møkledammen Sandsvær.

 

Hennes uekte barn:

Anne Gurine Olsdatter f. 1836

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra rundt 1838 til 1866

 

Anders Findsen f. 1792 fra Gurholt ble far til et uekte barn i 1818. Moren var Karen Bentsdatter f. 1794. Anders giftet seg i 1819 med Marte Olsdatter f. 1780 fra Tveitan. Hun var enke etter Jacob Nilsen Rønningen u/Tormodsrød. De bodde en tid på Tveiten u/Gurholt, men kom til Kløverød før 1838 og nevnes der på løpenummer 510. Marte døde på Kløverød i 1847. Anders bodde på Kløverød som enkemann i 1865. Hans svigersønn, Hans Nilsen, bestyrte da gården for han. Anders døde der i 1866.

 

Anders Findsen og Karen Bentsdatter sitt uekte barn:

Ole Andersen f. 1818

 

Anders Findsen og Marte Olsdatter sine barn:

Maren Andersdatter f. 1821 d. 1822

Ole Andersen f. 1823 d. 1903

Maren Andersdatter f. 1827 d. 1898

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1854 til 1867 (Maren kan ha bodd der lenger)

 

Hans Nilsen f. 1828 fra Skilbred giftet seg i 1854 med Maren Andersdatter f. 1827. Hun var datter av overnevnte Anders Findsen Kløverød. De ble bosatt på Kløverød og i 1865 bestyrte Hans gården der for sin svigerfar. Hans døde på Kløverød i 1867. Maren bodde i 1875 på Holteplassen på Holte. Kirkesanger Nils Rolfsen eide plassen. Hun bodde der med tre barn og levde av arbeid og støtte fra fattigvesenet. To av døtrene er oppgitt som krøplinger. Maren døde på Høiseth i 1898.

 

Barn:

Marte Marie Hansdatter f. 1855

Anne Kristine Hansdatter f. 1857

Anders Hansen f. 1861

Maren Sofie Hansdatter f. 1863 d. 1905

Hella Nikoline Hansdatter f. 1866 d. 1884

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1865 og 1872

 

Helvig Pedersdatter f. 1799 var datter av Peder Hansen som døde på Rønningen u/Sørbø i 1835. Helvig var i 1865 hun utsatt som fattiglem hos Anders Findsen på Kløverød og døde der i 1872.

 

Se under hennes far

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1867 til 1895 (Kløverød Søndre Bnr.4 fra 1893)

 

Siul (Sigurd) Isaksen f. 1827 fra Hagen u/Øverbø reiste til Amerika i 1846. Han må da ha kommet tilbake, for han giftet seg i Siljan i 1857 med Maren Pedersdatter f. 1829 fra Tveiten u/Gurholt. Siul bodde på Kreppa i Gjerpen da han giftet seg. De ble bosatt på Kreppa og nevnes som selveiere der i 1865. De kom til Siljan og døpte barn bosatt på Kløverød fra 1870. De nevnes der også i 1875 tellingen. Maren sin fars bror, Ander Findsen, hadde hatt Kløverød før dem. Treschow skilte i 1891 ut skogen fra Kløverød. Innmarken ble delt i Kløverød Søndre Bnr.4 og Kløverød (Nordre) Bnr.1. Siul kjøpte Kløverød Søndre Bnr.4 i 1893 og familien ble selveiere. Siul døde på Kløverød i 1895.

 

Barn:

Jacob Siulsen f. 1858

Maren Elisabeth Siulsdatter f. 1860

Jacob Siulsen f. 1863

Dorthea Sigurdsdatter f. 1864

Anne Siulsdatter f. 1865

Peder Siulsen f. 1870 d. 1891

Isak Siulsen f. 1874 d. 1896

 

Familieark

 

 

 

Treschow overført i 1891 Kløverød Bnr.2 (løpenummer 509) og Kløverød Bnr.3 (løpenummer 510) til Kløverød til Kløverød Bnr.1 (Løpenummer 508). Han skilte samtidig ut skogen fra Kløverød som Bnr.5. Innmarken ble delt i Kløverød Søndre Bnr.4 og Kløverød (Nordre) Bnr.1.

 

 

 

Kløverød (Nordre) Bnr.1

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1867 til 1897 (Anne til 1912)

 

Kristian Evensen f. 1826 var sønn av overnevnte Even Kristensen Kløverød. Kristian giftet seg i 1855 med Anne Guttormsdatter f. 18834 fra Søntvedt. De ble forpaktere på Ås i Gjerpen, men kom tilbake til Siljan med fire barn og nevnes på Kløverød fra 1867. Treschow skilte i 1891 ut skogen fra Kløverød. Innmarken ble delt i Kløverød Søndre Bnr.4 og Kløverød (Nordre) Bnr.1. Kristian kjøpte Kløverød Bnr.1 i 1893 og familien ble selveiere. Kristian døde på Kløverød i 1897. Anne overtok da ansvaret fra gården og nevnes der som enke og gårdbruker i 1900. Hun hadde nok hjelp av sønnene Lars og Kristian som nevnes hos henne i 1900. Samtidig bodde det en omstreiferfamilie hos dem. I 1901 skilte hun ut Kløva Bnr.6 fra Kløverød Bnr.1. Hun solgte den plassen til sønnen Anders Kristian i 1907. Hun skilte i 1906 ut Fjeldheim Bnr.7 og Fjeldheim Bnr.8 fra Kløverød Bnr.1. Hun solgte i 1907 Fjeldheim Bnr.7 og Fjeldheim Bnr.8 til sønnen Hans Martin. Anne solgte så i 1907 Kløverød Bnr.1 til sønnen Lars mot opphold for henne og datteren Hella Karoline. Anne døde på Kløverød i 1912.

 

Barn:

Ingeborg Marie Kristiansdatter f. 1855 d. etter 1907

Anne Margrete Kristiansdatter f. 1857

Even Kristiansen f. 1859 d. 1932

Lars Kristiansen f. 1862 d. 1945

Marte Gurine Kristiansdatter f. ca 1865 d. 1872

Hans Martin Kristiansen f. 1867 d. 1925

Elise Gunelia Kristiansdatter f. 1870

Jacob Kristiansen f. 1873 d. 1873

Kristian Kristiansen f. 1873 d. 1873

Anders Kristian Kristiansen f. 1874 d. 1950

Hella Karoline Kristiansdatter f. 1877

Jacob Kristiansen f. 1880 d. 1960

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her i 1900

 

Ole Kristian Eliassen f. 1840 og hans kone Agnete Wilhelmine Olsdatter f. 1853 var omstreifere og nevnes på Setret u/Island i 1875 og døpte barn i Siljan i 1874 og 1876. De døpte barn i Brunlanes i 1881 og 1892 og i Larvik i 1894. (De kan ha fått flere barn). De bodde midlertidig hos overnevnte enken Anne Guttormsdatter på Kløverød i 1900. Ole Kristian var født i Brunlanes og Agnete på Fron i Gudbrandsdalen. I 1910 bodde familien i Tjølling.

 

Barn:

Even Olsen f. 1863 (Ps. Han må ut fra alderen ha hatt en annen mor.)

Karoline Sofie Olsdatter f. 1874

Olga Kirstine Olsdatter f. 1876

Karl Olsen f. 1881

Anna Olufine Olsdatter f. 1892

Magdalena Olsdatter f. 1894

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1907 til 1945 (Trine til 1959)

 

Lars Kristiansen f. 1862 var sønn av overnevnte Kristian Evensen Kløverød. I 1900 bodde Lars og hans bror Kristian hos moren på Kløverød og hjalp henne med driften. Lars giftet seg i 1907 med Trine Larsdatter f. 1868 fra Kåsene u/Sølland. Hans mor solgte så i 1907 Kløverød Bnr.1 til Lars mot opphold for henne og datteren Hella Karoline. Hans mor bodde hos dem som føderådsenke i 1910. Søsteren Hella Karoline bodde også der i 1910. Søsteren Hella Karoline giftet seg i 1911 og moren døde i 1912. Lars døde på Kløverød i 1945. Trine overtok da driften av gården og døde der i 1959. De fikk ingen barn.

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra rundt 1960 til 1965

 

Hans Larsen f. 1883 fra Kåsene u/Sølland overtok Kløverød Bnr.1. Harry Jacob Solvang overtok Kløverød Bnr.1 etter han i 1965. Hans var onkel til Harry Jacob sin mor, Laura Larsen.

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1965

 

Harry Jacob Solvang f. 1933 fra Solvang u/Island overtok Kløverød Bnr.1 etter Hans Larsen i 1965.

 

Familieark

 

 

 

 

Kløverød (Søndre) Bnr.4

 

Skylldelingsforretning avholdt på Kløverød Bnr.1 den 02.09.1891, hvorved utskilt Kløverød Bnr.4 og Kløverød (Skogen) Bnr.5. Tingl. 11.09.1891

Skjøte på Kløverød Søndre Bnr.4 fra F W Treschow til Sigurd Isaksen for kr. 5000 med div. forbehold som driftsvei, jaktrett og lignende. Datert 17.03.1893, tingl. 04.04.1893

Skjøte på Kløverød Søndre Bnr.4 fra Sigurd Isaksens enke til Jacob Sigurdsen Kløverød for kr. 6000. datert 20.07.1896, tingl. 15.08.1896

Skjøte på Kløverød Søndre Bnr.4 fra Jacob Sigurdsen til Edvard Ellefsen Grorud for kr. 7000. datert 05.03.1897, tingl. 15.03.1897

Bevilling for Edvard Ellefsens enke Lina Marie Olsdatter til å hensitte i uskiftet bo. Datert 12.12.1901

Skjøte på Kløverød Søndre Bnr.4 fra Edvard Ellefsens enke Lina Marie Olsdatter og med samtykke av samtlige myndige arvinger over 25 aar ifølge attest til Ellef Ellefsen Kløverød for kr. 6000, hvorav for løsøre kr. 6000, hvorav for løsøre m. v. kr. 1800. med forbehold av årlig bidrag til underhold m.v. av enken, kapitalisert kr. 1100. datert 04.05.1914, tingl. 13.05.1914

Skylldelingsforretning avholdt på Kløverød Søndre Bnr.4 den 27.08.1930, hvorved utskilt til Georg E Kløverød eiendommen Kløverød/Hillestad Bnr.10. Tingl. 26.09.1930

Skylldelingsforretning avholdt på Kløverød Søndre Bnr.4 den 03.08.1937, hvorved utskilt til Georg Hillestad eiendommen Kløverød/Hillestad Bnr.13. Tingl. 26.09.1930

Skjøte på Kløverød Søndre Bnr.4 fra Ellef E Kløverød f. 10.10.1872 til sønnen Jacob E Kløverød f. 06.12.1898 for beregnet kjøpesum kr. 13675, hvorav for løsøre kr. 500, og hvori inkludert føderåd for selgeren osv. datert 21.12.1943

 

Bosatt/Bruker her fra 1896 til 1897

 

Jacob Siulsen f. 1863 var sønn av Siul Isaksen Kløverød. Hans far hadde kjøpt Kløverød (Søndre) Bnr.4 i 1893. Jacob kjøpte i 1896 Kløverød Søndre Bnr.4 av sin mor. Han solgte gården året etter. i 1897, til Edvard Ellefsen Grorud.

 

Se under hans far

 

   

 

Bosatt/Bruker her fra 1897 til 1901 (Lina Marie til 1940)

 

Edvard Ellefsen f. 1850 fra Sandsvær giftet seg i Sandsvær i 1872 med Lina Marie Olsdatter f. 1850 fra Sandsvær. De døpte barn i 1872 bosatt på Ånnerstad i Sandsvær og etter dette på Brekke. De døpte sitt siste barn bosatt der i 1882. Familien flyttet så til Siljan og kom til Grorud. De bodde der fra 1883 og til 1897. Familien flyttet til Kløverød Søndre som Edvard kjøpte i 1897. Han døde der i 1901. Lina Marie og arvingene solgte i 1914 gården Kløverød Søndre til sønnen Elllef. Hun døde på Kløverød i 1940.

 

Se Grorud

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1897 til 1966

 

Ellef Edvardsen f. 1872 var sønn av overnevnte Edvard Ellefsen Grorud/Kløverød. Ellef giftet seg i 1897 med Ingeborg Marie Jacobsdatter f. 1874 fra Hogstad Øvre. I 1900 bodde de hos hans foreldre på Kløverød Søndre. Hans far døde der i 1901. Hans mor bodde hos dem på Kløverød Søndre på føderåd i 1910. Hun var da fortsatt eier av gården som Ellef drev. Hans bror Kristian var også bosatt der. Hans mor (og arvingene) solgte gården Kløverød Søndre til Ellef i 1914. Edvard skilte i 1930 og 1937 ut fra Kløverød Bnr 4 henholdsvis Hillstad Bnr.10 og Hillstad Bnr.13 til sønnen Georg. Ingeborg Marie døde på Kløverød i 1936. Ellef sin mor døde der i 1940. I 1943 solgte Ellef Kløverød Søndre Bnr.4 til sønnen Jacob. Ellef døde der i 1966.

 

Barn:

Jacob Eilert Ellefsen f. 1898 d. 1981

Edvard Ellefsen f. 1901 d. 1906

Lina Maria Ellefsdatter f. 1903 d. 1963

Georg Kløverød f. 1905 d. 1991

Gudrun Kløverød f. 1907 d. 1987

Ester Kløverød f. 1909 d. 1924

Edvard Kløverød f. 1911 d. 1983

Mathilde Kløverød f. 1914 d. 2010

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1943 til 1957

 

Jacob Eilert Ellefsen f. 1898 var sønn av overnevnte Ellef Edvardsen Kløverød. Jacob kjøpte Kløverød Søndre av sin far i 1943. Per Pedersen var gift med hans søster Gudrun Kløverød og de overtok gården i 1957. Jacob døde i 1981. Han var ugift.

 

Se under hans far

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1957 til 1979

 

Per Pedersen f. 1911 fra Kvisla giftet seg med Gudrun Kløverød f. 1907. Hun var datter av overnevnte Ellef Edvardsen Kløverød. De ble bosatt på Kløverød og overtok Kløverød Søndre Bnr.4 etter hennes bror Jacob i 1957. De skrev seg som Kvisla. Sønnen Erling overtok gården etter dem i 1979. Gudrun døde der i 1987. Per døde i 2006.

 

Barn:

Solveig Marie Kvisla f. 1940

Erling Kristian Kvisla f. 1943

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1979

 

Erling Kristian Kvisla f. 1943 var sønn av overnevnte Per Pedersen (Kvisla) her på Kløverød. Han giftet seg i 1966 med Gunnlaug Hege Wirgenes f. 1944 fra Vierød i Hedrum. De overtok Kløverød Søndre etter hans foreldre i 1979.

 

Barn:

Per Jakob Kvisla f. 1966

Kristin Kvisla f. 1969

 

Se under hans far