| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I FJELDHEIM / OSET u/KLØVERØD ETTER 1814

 


   

 

 

Hans Martin Kristiansen f. 1867

 

 

Hans Martin Kristiansen, født 14.08.1867 i Kløverød Siljan TE.,[1] døpt 13.10.1867 i Siljan kirke TE.,1 konfirmert 08.10.1882 i Siljan kirke TE.,[2] død 04.07.1925 i Fjellheim Siljan TE.,[3] gravlagt 10.07.1925 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Kristian Evensen og Anne Guttormsdatter på Kløverød.

 

Han far kjøpte Kløverød Bnr.1 i 1893. Faren døde på Kløverød i 1897 og moren overtok eierskapet.

 

Hans mor skilte i 1906 ut Fjeldheim Bnr.7 fra Kløverød Bnr.1:

Skylldelingsforretning på Kløverød Bnr.1, utskilt Fjeldheim Bnr.7. (tingl.05.09.1906)

 

Hun skilte i 1906 ut Fjeldheim Bnr.8 fra Kløve Bnr.6:

Skylldelingsforretning avholt 31.08.1906 på Kløverød Bnr.6, hvorved utskilt Fjeldheim Kløverød Bnr.8.

 

Han ble bosatt på plassen som ble kaldt Oset. Hans Martin etablerte trevare og snekkerverksted i Siljan i 1907.

 

Moren solgte i 1907 Fjeldheim Bnr.7 og Fjeldheim Bnr.8 (Oset) til sønnen Hans Martin i 1907.

Skjøte fra Anne Guttormsdatter Kløverød til Hans Martin Kristiansen Kløverød på Fjeldheim Bnr.7 og Bnr.8 for kr. 1200. (tingl. 26.01.1907)

 

Hans mor døde i 1912.

 

Hans Martin døde som ungkar i 1925.

 

Brødrene Hans og Trygve Kristiansen kjøpte i 1925 Fjeldheim Bnr.7 og 8 av Hans Martin Kristiansen sitt dødsbo:

Skifteskjøte på Fjeldheim u/Kløverød Bnr.7 og Bnr.8 fra skifteforvalteren i Hans Martin Kristiansen Kløverød dødsbo til Hans Kristiansen Sandbrekkene og Trygve Kristiansen Sandbrekkene for kr. 18500. (tingl. 18.11.1925)

 

 

 

 

 

 



[1]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 81.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 139.

[3]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 142.