| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TOKLEV u/ISLAND ETTER 1814


 

 

Manntall Tokleven u/Island

 

 

 

 

1846

 

 

 

Island

Mtr.No 158 Løbe.No. 489

 

 

5. Pladsen Thokleven

 

Huusmand med jord Anders Olsen 47 aar

Hans kone Gjertru Kittilsd. 55 aar

Deres hjemmeværende børn:

Stesøn Reier Reiersen 19 aar

Ole 10 aar

  

Udsæden:

½ tnd Bygg

1 tnd Blandkorn

1 ½ tnd Poteter

 

Kreaturhold:

1 hest

2 kuer

2 faar

 

 

 

1865

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0023 001 øvre Token (plads) 7

Merknad: (S/L: 240/4)

Eigar: Husmand med Jord Anders Olsen Utsæd: by1/2 ha1/4 po2 , kreaturhald: he1 ku3 få5

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Anders Olsen m e Husfader Husmand med Jord 67 (alder) Laurdal Prgj.

002 Ole Andersen m g hans Søn hjælper Faderen med Pladsens Brug 31 (alder) Slemdal Prgj.

003 Maren Knudsdatter k g hans Kone bestyrer F. Husholdning 30 (alder) Gjerpen Prgj.

004 Anne Gurine Olsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Slemdal Prgj.

005 Anders Olsen m ug deres Søn 4 (alder) Slemdal Prgj.

006 Christian Olsen m ug deres Søn 1 (alder) Slemdal Prgj.

007 Ingeborg Halvorsdatter k ug Tjenestepige 17 (alder)

 

 

1875

 

Tokleven – løpenummer 489e 490e

Ole Andersen f. 1835 – husfader – leilending og dagarbeider som tømmrer

Maren Knudsdatter f. 1836 i Gjerpen – kone

Anne Gurine f. 1860 – datter – hjelper faderen

Christian f. 1866 – sønn

Johannes f. 1867 – sønn

Ingeborg Marie f. 1869 – datter

Gunelia f. 1871 – datter

Maren Olava f. 1872 – datter

Ole f. 1874 – sønn

Anders Olsen f. 1799 i Svarstad i Laurdal – husfaderen fader – førsørges av sønnen – blind

 

 

 

1900

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0002 001 Tokleven 4 3 3 3

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

001 Claus Peders. m g b hf Gårdbr leilænding – Skogbrugsarb 1854 Svarstad JL n

002 Gunelia Halvors. k g b hm Gaardmandskone 1869 Slemdal herred* n s

003 Peder Isaks. m ug b Gjætergut Gjætergut 1887 Slemdal herred* n s

 

 

Matrikkelen 1905

Island Gnr 4

Bnr.3 – Tokleven – eier/bruker Treschow

 

 

1910

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0002 001 Grorød Tokleven 4 3 22 2

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Olaves Pedersen m g b hf Gaardb. Leilænding og skogsarb. 21.08.1854 Lardal n

002 Gunelia Halvorsen k g b hm Leilændingskone 04.04.1869 Slemdal n s

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Island Gnr.4

Island – Bnr. 3 – Torkleven - eier F. M. Treschow