| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TOA u/ISLAND ETTER 1814 I


 

Manntall Toa u/Island

 

 

 

 

1846

 

 

Island

Matr.No 158 Løbe.No 489

 

6. Pladsen Thoen

 

Hussmand med jord Isak Abrahamsen 44 aar

Hans kone Ingeborg Ingebretsd. 40 aar

Deres hjemmev. børn:

Anne Pernille 7 ¼ aar

Dorthe Maria 1 ¾ aar

 

Tjenere:

Johan Johnsen født på Kongsberg 24 aar

Marthe Nielsd. 31 aar

  

Udsæden:

1 tnd Blandekorn

3 tnd Poteter

 

Kreaturhold:

1 hest

3 kuer

8 faar

 

 

 

 

1865

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0024 001 øvre Toa (plads) 8

Merknad: (S/L: 240/11) Eigar: Husmand med Jord Isak Abrahamsen Utsæd: hv1/8 by1/4 bl3/4 ha1 po2 1/2 , kreaturhald: he1 ku6 få9

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Isak Abrahamsen m g Husfader Husmand med Jord 66 (alder) Slemdal Prgj.

002 Ingeborg Ingebretsdatter k g hans Kone 62 (alder) Slemdal Prgj.

003 Johannes Pedersen m g deres Svigersøn hjælper Faderen med Plads Brug 29 (alder) Gjerpen Prgj.

004 Anne Pernille Isaksdatter k g hans Kone hjælper Moderen med Husholdningen 28 (alder) Slemdal Prgj.

005 Ingeborg Karine Johannesdatter k ug deres Datter 4 (alder) Slemdal Prgj.

006 Pettronelle Johannesdatter k ug deres Datter 2 (alder) Slemdal Prgj.

007 Niels Johnsen m ug Tjenestekarl 21 (alder) Gjerpen Prgj.

008 Karen Sofie Johnsdatter k ug Tjenestepige 21 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

1875

 

Toa – løpenummer 489d 490d

John Johannesen f. 1814 i Gjerpen – husfader – leilending og skogsarbeider/tømmerfløter

Karen Kirstine Olsdatter f. 1819 – kone

John f. 1855 i Efterlød S i Sandsvær – sønn – hjelper faderen

Jacob f. 1859 i Efterlød S i Sandsvær – sønn – hjelper faderen

Christian f. 1862 i Efterlød S i Sandsvær – sønn

Peder f. 1865 i Efterlød S i Sandsvær – sønn – døvstumm

Inger Marie Isaksdatter f. 1869 i Efterlød S i Sandsvær – datterdatter - fosterbarn

Helle Marie Andersdatter f. 1859 i Efterlød S i Sandsvær – tjenestepike

 

 

 

1900

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0003 001 Toa 4 4 5 5

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Ole Ols. m g b hf Gaardbr leilænding, Skogbrugsarb 1876 Sandsvær Bu n s

002 Kari Johannes. k g b hm Kone - budeie - 1877 Krødsherred Bu n s

003 Gudrun Ols. k ug b d Datter 05.01.1899 Sandsvær Bu n s

004 Olette Ols. Omholt k ug b tj Tjenestepige - ved huset - 1885 Sandsvær Bu n s

005 Henrik Jakobs. m ug b tj Tjenestegut - gaardsarb - 1886 Sandsvær Bu n s

 

 

 

Matrikkelen 1901

Island Gnr. 4

Bnr.4 – Toa – eier/bruker Treschow

 

 

 

1910

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0003 001 Grorød Toa 4 4 99 9

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Ole Olsen m g b hf Gaardbr. Leilænding og skogsarb. 14.12.1876Sandsværn s

002 Kari Johansen k g b hm Leilændingskone 16.04.1877 Krødsherrned s

003 Gudrun Olsen k ug b d barn 05.01.1900 Sandsværn s

004 Ole Olsen m ug b s barn 22.06.1902 Slemdal n s

005 Johannes Olsen m ug b s barn 17.10.1903 Slemdal n s

006 Elen Olsen k ug b d barn 06.01.1907 Slemdal n s

007 Kristian Olsen m ug b s barn 22.07.1908 Slemdal n s

008 Margit Olsen k ug b d barn 01.02.1910 Slemdal n s

009 Anton Jakobsen m ug b fl Skogsarbeider 08.04.1890 Sandsværn s

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

 

Island Gnr.4

Island - Bnr.4 – Toa – eier F. M. Treschow