| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I OPJORDET u/ISLAND ETTER 1814


 

Manntall Opjordet u/Island

 

 

 

 

 

1846

 

 

Island

Matr.No 158 Løbe.No 489

 

 

3. Pladsen Opjordet

 

Huusmand med jord Peder Nielsen 44 ½ aar

Hans kone Maria Nielsd. 41 aar

Deres hjemmeværende børn:

Niels 12 ½ aar

Anne Helvig 7 ¾ aar

Ole 4 aar

 

Udsæden:

¼ tnd Bygg

1 ½ tnd Havre

2 tnd Poteter

 

Kreaturhold:

1 hest

2 kuer

5 faar

1 svin

 

 

 

1865

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0015 001 øvre Opjordet (plads) 5

Merknad: (S/L: 238/21)

Eigar: Husmand med Jord Peder Nielsen Utsæd: hv1/8 by1/8 ha1 1/2 po2, kreaturhald: he1 ku4 få5

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Peder Nielsen m g Husfader Husmand med Jord 64 (alder) Slemdal Prgj.

002 Maria Nielsdatter k g hans Kone 61 (alder) Slemdal Prgj.

003 Niels Pedersen m ug deres Søn 33 (alder) Slemdal Prgj.

004 Ingeborg Pedersdatter k ug deres Datter 19 (alder) Slemdal Prgj.

005 Peder Pedersen m ug deres Søn 16 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

1875

 

Pladsen Island eller Opjordet – løpenummer 489i

Nils Pedersen f. 1833 – husfader - leilending og skogsarbeider

Anne Helvig Jacobsdatter f. 1844 – kone

Peder f. 1875 – sønn

Marie f. 1805 – husfaderens moder- enke – forsørges av sin sønn

Gustav Sørensen f. 1864 i Solum – gjetergutt