| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

Hogstad Øvre – Gnr. 7

 

Gårdsbruket ligger nordøst i Opdalen. Det grenser mot Vanebu i nord, Tveitan i syd og Island i vest.

 

Se Hogstad Øvre før 1814

 

Kongen eide Hogstad Øvre i 1814.

 

Litt mer om eierskapet:

Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, hadde i 1805 overtatt grevskapets gods. Han ble således også eier av Hogstad Øvre. (Slemdal kirke eide fortsatt sine 6 skinn i gården.)

Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817.

De greide derimot ikke sine forpliktelser, så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset av ”Grevlingene” i 1835. Treschow ble da også eier av Hogstad Øvre. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836)

 

 

Det var tre løpenummer på Hogstad øvre i 1838.

Matrikkelen 1838

Høgstad (Hugstad) øvre matrikkelnr. 161 (gammelt matrikkelnummer 149)

Løpenummer 494 - Høgstad øvre - skyld 1 hud 9 skinn - oppsitter Niels Nielsen

Løpenummer 495 - Høgstad øvre - skyld 1 hud 9 skinn - oppsitter Jacob Jensen

Løpenummer 496 - Tomt og vandfald til Høgstads priviligerede saug No. 56 - Fossums jernverk

 

 

 

Manntall for Hogstad Øvre

 

 

 

(Med plassene Hogstad Øvre Bnr.3Hogstad Øvre Bnr.4Hogstad Øvre/vannfall Bnr.5Hogstad Øvre Bnr.7Hogstad vannfall Bnr.8Krogsvannene Bnr.9Nordgaard Bnr. 10 og 11 Ringstad Bnr.12 Skoglund Bnr.13, Sandvold Bnr.14 og Hogstad Kraftverk)

 

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

 

Her følger Hogstad Øvre Bnr.1, Hogstad Bnr.2 og Hogstad Bnr.6

 

 

 

Del 1

Matr.no 161 - løbenr. 494

Treschow delte denne delen i 1873. 

 

Innmarken ble skilt ut som løbenr. 494b – senere Bnr.2 og den gjenværende delen, skogen, ble løbenr.494a – senere Bnr.1.

 

Hogstad Øvre - løpenummer 494

Skyldelingsforretning avholdt på Hogstad Øvre - løpenummer 494 den 13.09.1873, hvorved Treschow utskilte Hogstad Øvre - løpenummer 494b – Indmarken- senere Bnr.2

Den gjenværende delen på løpenummer 494 ble da Hogstad Øvre/skogen - løpenummer 494a og ble da en skogseiendom.

 

I 1880 ble Hogstad Øvre Bnr.6 og Hogstad Øvre Bnr.7 utskilt fra Hogstad Øvre/Bnr.1: 

Skyldelingsforretning avholdt på Hogstad Øvre/skogen Bnr.1 den 28.09.1888, hvorved Hogstad Øvre Bnr.6 og Bnr.7 ble utskilt. Tingl. 01.11.1888

 

I 1920 ble Hogstad Øvre/Hogstad Vannfall Bnr.8 og Hogstad Øvre/Krogvannene Bnr.9 utskilt fra Hogstad Øvre/Bnr.1: 

Skyldelingsforretning avholdt på Hogstad Øvre/skogen Bnr.1 den 1. og 8. september 1820, hvorved til Vestfold Kraftselskap ble utskilt Hogstad Vannfall Bnr.8 og Krogvannene Bnr.9. Tingl. 25.09.1920

 

I 1948 ble Hogstad Øvre/Skoglund Bnr.13 og Hogstad Øvre/Sandvold Bnr.14 utskilt fra Hogstad Øvre/Bnr.1: 

Skyldelingsforretning avholdt på Hogstad Øvre/skogen Bnr.1 den 09.10.1948, hvorved utskilt Hogstad Øvre/Skoglund Bnr.13 til Lars Fosshaug og Hogstad Øvre/Sandvold Bnr.14 til Asbjørn Saga. Datert 16.10.1948

 

 

 

 

Bosatt her fra 1781 til 1836

 

Nils Jacobsen f. 1756 var sønn av Jacob Jensen Hogstad Øvre. Nils giftet seg i 1781 med Margrethe Arvesdatter f. ca 1761. De ble bosatt på Hogstad Øvre og bodde der livet ut. Margrethe døde der i 1829 og Nils i 1836.

 

Se Hogstad Øvre før 1814

 

 

 

Bosatt her fra 1828 til 1879 (Berte til 1886)

 

Nils Nilsen f. 1796 var sønn av overnevnte Nils Jacobsen Hogstad. Nils giftet seg i 1828 med Berte Sørensdatter f. 1806 fra Eidet. De ble bosatt på hans fars brukerpart på Hogstad Øvre. Nils overtok som leilending etter han. I 1846 og 1865 var det forsatt to brukere på Hogstad Øvre. Nils døde på Hogstad Øvre i 1879 og Berte døde der i 1886.

 

Barn:

NN Nilsdatter f. 1829 d. 1829

Jacob Nilsen f. 1830 d. 1903

Nils Nilsen f. 1833

Sissel Nilsdatter f. 1836 d. 1857

Søren Nilsen f. 1839 d. 1890

Ole Nilsen f. 1842 d. 1851

Anne Margrete Nilsdatter f. 1845 d. 1887

Arve Nilsen f. 1849 d. 1907

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1865 til 1880 (Anne Helvig Henriksdatter og Anton Teodor Andersen til ca 1886)

 

Søren Nilsen f. 1839 var sønn av overnevnte Nils Nilsen Hogstad. Søren ble far til et uekte barn i 1863. Barnets mor var Karen Kristine Larsdatter f. 1844 fra Tveitan. I 1865 var Søren bosatt på Hogstad Øvre. Han hjalp da sine foreldre med driften av gården. Søren giftet seg i 1869 Anne Helvig Henriksdatter f. 1845 fra Rønningen u/Øverbø. Søren drev Hogstad Øvre frem til han døde der i 1880. Anne Helvig giftet seg 2. gang med Anton Teodor Andersen f. 1860 fra Sandsvær. De døpte barn bosatt på Hogstad Øvre i 1883 og 1886, før de i 1889 nevnes på Island.

Søren Nilsen og Karen Kirstine Larsdatter sitt uekte barn:

Nella Lovise Sørensdatter f. 1863

 

Søren Nilsen og Anne Helvig Henriksdatter sine barn:

Nils Oluf Sørensen f. 1869

Anne Helvig Sørensdatter f. 1872 d. 1900

Hans Jacob Sørensen f. 1875

Solve Sørensen f. 1878 d. 1880

 

Familieark

 

Anne Helvig Henriksdatter og Anton Teodor Andersen sine barn:

 

Se Island

 

 

 

Bosatt her rundt 1875

 

Anders Alfsen f. 1831 fra Moen u/Island giftet seg i 1859 med Maren Rasmusdatter f. 1815 fra Hogstad Nedre. De bodde i 1875 i en stue på jordet på Hogstad Øvre løpenummer 494b i 1875. Hans mor var da bosatt hos dem. Det var uvisst hvor lenge de bodde der.

 

Se under hennes far

 

 

 

 

Del 2

Matr.no 161 - løbenr. 495

Treschow delte denne delen i 1873.  

 

Innmarken ble skilt ut som løbenr. 495b – senere Bnr.2 og den gjenværende delen, skogen, ble løbenr.495a – senere Bnr.1.

 

Hogstad Øvre - løpenummer 495

Skyldelingsforretning avholdt på Hogstad Øvre - løpenummer 495 den 13.09.1873, hvorved Treschow utskilte Hogstad Øvre - løpenummer 495b - Indmarken (senere Hogstad Øvre Bnr.2)

Den gjenværende delen på løpenummer 495 ble da Hogstad Øvre - løpenummer 495a og ble da en skogseiendom.

 

I 1880 ble Hogstad Øvre Bnr.6 og Hogstad Øvre Bnr.7 utskilt fra Hogstad Øvre/Bnr.2: 

Skyldelingsforretning avholdt på Hogstad Øvre Bnr.2 den 28.09.1888, hvorved Hogstad Øvre Bnr.6 og Bnr.7 ble utskilt. Tingl. 01.11.1888

 

Den gjenværende delen på Hogstad Øvre Bnr.2 ble sammenføyd med Hogstad Øvre (skog) Bnr.1

 

 

Bosatt her fra 1805 til 1842 (Ingeborg til 1857)

 

Jacob Jensen f. 1779 var sønn av Jens Jacobsen Hogstad Øvre. Han giftet seg i 1805 med Ingeborg Olsdatter f. 1784 fra Skilbred. De ble bosatt på Hogstad øvre, der Jacob overtok som bruker etter sine foreldre. De ble boende der livet ut. Jacob døde der i 1842 og Ingeborg i 1857.

 

Se Hogstad Øvre før 1814

 

 

 

Bosatt her fra 1826 til etter 1829

 

Nils Andersen f. 1803 var skredder og giftet seg i 1826 med Anne Helvig Jacobsdatter f. 1807. Hun var datter av overnevnte Jacob Jensen Hogstad Øvre. De døpte barn bosatt på Hogstad Øvre i 1827 og 1829.

 

Barn:

Isak Nilsen f. 1827

Ingeborg Karine Nilsdatter f. 1829

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1847 til 1884

 

Ingeborg Nilsdatter f. 1824 fra Toklev u/Island giftet seg 1. gang i 1847 med Ole Jacobsen f. 1820. Ole var sønn av overnevnte Jacob Jensen Hogstad. De ble bosatt på denne delen av Hogstad Øvre og Ole overtok som leilending der etter sin far. Ole døde på Hogstad i 1855 og Ingeborg giftet seg 2. gang i 1856 med Helge Helgesen f. 1830 fra Gorningsøya. Helge overtok som inderst på Hogstad Øvre og i 1865 nevnes han som en av to brukere på Hogstad Øvre. Ingeborg døde der i 1881. Helge flyttet som enkemann til Sem i Gjerpen i 1884. Helge døde på Sem i Gjerpen i 1886.

 

Ingeborg Nilsdatter og Ole Jacobsen sine barn:

Ingeborg Marie Olsdatter f. 1848 d. 1926

Berte Olsdatter f. 1849

Jacob Olsen f. 1851 d. 1943

Nils Olsen f. 1854 d. 1854

 

Ingeborg Nilsdatter og Helge Helgesen sine barn:

Jøran Helgesdatter f. 1857 d. 1857

Jørgine Helgesdatter f. 1858 d. 1867

Ole Helgesen f. 1861

Nella Helgesdatter f. 1864 d. 1867

Inger Helene Helgesdatter f. 1866 d. 1867

 

Familieark

 

 

 

Treschow skilte i 1888 ut Bnr.6 og Bnr.7 utskilt fra Hogstad Øvre Bnr.2. Hogstad Øvre Bnr. 7 ble i 1892 solgt til Jacob Nilsen på Hogstad Nedre.

 

 

 

Hogstad Øvre Bnr.6

 

 

Hogstad Øvre Bnr.6

Skyldelingsforretning avholdt på Hogstad Øvre Bnr.2 den 28.09.1888, hvorved Hogstad Øvre Bnr.6 og Hogstad Øvre Bnr.7 ble utskilt. Tingl. 01.11.1888

 

I 1926 ble Hogstad Øvre/Nordgaard Bnr.10 utskilt fra Bnr.6 til Johannes Tveitan:

Skyldelingsforretning avholdt på Hogstad Øvre Bnr.6 den 28.08.1926, hvorved til Johannes Tveitan ble utskilt Hogstad Øvre/Nordgaard Bnr.10. Tingl. 13.10.1926

 

I 1926 ble Hogstad Øvre/Nordgaard Bnr.11 utskilt fra Bnr.6 til Johannes Tveitan:

Skyldelingsforretning avholdt på Hogstad Øvre Bnr.6 den 24.05.1932, hvorved til Johannes Tveitan ble utskilt Hogstad Øvre/Nordgaard Bnr.11. Tingl. 13.06.1932

 

 

Fra 1886 var det bare en bruker på Hogstad Øvre. Dette var da på Hogstad Øvre Bnr.6.

 

 

 

 

Bosatt her fra 1883 til 1899

 

Jacob Olsen f. 1851 var sønn av overnevnte Ingeborg Nilsdatter og Ole Jacobsen Hogstad. Jacob giftet seg i 1874 med Gunhild Marie Hansdatter f. 1850 fra Island. De døpte et barn bosatt på Hogstad samme året. Fra 1876 til 1882 døpte de barn bosatt på Gonsholt. I denne perioden leide de Gonsholt Søndre/Nistua. Fra 1883 ble han bruker på begge brukene på Hogstad Øvre. Jacob ble bruker der etter sin far. Han nevnes der med familien i tellingen i 1891. De døpte barn bosatt på Hogstad Øvre til og med 1897. I 1899 flyttet de til Nordal Søndre i Eidanger. Familien nevnes der i 1900 tellingen. (De kjøpte gården i 1903) Han skjøtet i 1921 bruket over på sønnen Ole. Gunhild Marie døde der i 1937 og Jacob i 1943.

 

Barn:

Ingeborg Marie Jacobsdatter f. 1874 d. 1936

Helga Olava Jacobsdatter f. 1876 d. 1964

Nella Julia Jacobsdatter f. 1877 d. 1877

Nella Julia Jacobsdatter f. 1878 d. 1963

Mathilde Gunelia Jacobsdatter f. 1881 d. 1913

Inga Bertine Jacobsdatter f. 1882 d. 1951

Hilda Helena Jacobsdatter f. 1884 d. 1975

Ole Jacobsen f. 1887 d. 1972

Jacob Georg Jacobsen f. 1889

Ida Mathea Jacobsdatter f. 1891

Petra Jacobsdatter f. 1893

Hans Jacobsen f. 1897 d. 1949

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra ca 1899 til 1901 (Der er usikker hvor lenge Kirsten bodde på gården.)

 

Anders Jonsen f. 1859 fra Kåsene u/Sølland giftet seg i 1885 med Kirsten Jansdatter f. 1851 fra Rønningene u/Øverbø. De bodde på Rønningen u/Øverbø frem til 1900 da de kom til Hogstad Øvre. De nevnes som enebrukere der i 1900 tellingen. Anders døde på Hogstad Øvre i 1901. Kirsten døde på Solli i 1924.

 

Se Rønningen u/Øverbø

 

 

 

Bosatt her fra 1905 til 1908

Ole Olsen f. 1859 og hans kone Maren Helene Nilsdatter f. 1848 døpte barn i Sandsvær før de nevnes på Løvås i Lardal fra 1895 til 1901. De kom så til Nedre Grorud i Siljan og forpaktet plassen som Ole Løvås fra 1902 til 1905. Ole Løvås forpaktet siden Hogstad Øvre fra 1905 til 1908.

 

Se Grorud

 

 

 

Bosatt her fra 1908 til 1919

Edvald Henriksen f. 1871 fra Skåten i Hvarnes giftet seg i Larvik i 1901 med Olufine Amalie Olsdatter f. 1876 fra Holt i Hvarnes. De døpte barn bosatt på Skåten i Hvarnes i 1901 og 1902. Familien kom til Siljan i 1908 og Edvald forpaktet Hogstad Øvre fra 1908 til 1919.

 

Barn:

Maren Henriksen f. 1901

Hella Henriksen f. 1902

Henry Edvaldsen f. 1907

Ole Henriksen f. 1909

Hartvig Henriksen f. 1911

Asbjørn Henriksen f. 1913

Edgar Henriksen f. 1916

Boy Anker Henriksen f. 1917

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1918 til 1921

Johan Anton Karlsen f. 1884 fra Vergenes i Hvarnes giftet seg i Lardal i 1906 med Kristine Marie Pedersdatter f. 1878. Hun kom fra Sandsvær til Siljan i 1893. Hennes far var skogbetjent og bodde på Mykledammen. Hun meldte flytting fra Siljan til Lardal i 1906 for å gifte seg. De nevnes i Lardal under 1910 tellingen. De forpaktet Hogstad Øvre i Siljan fra 1919 til 1921. De fikk en sønn der i 1920. (De har nok fått flere barn mellom 1910 og 1920.) De kjøpte i 1940 Bråten u/Hvaal i Lardal.

 

Barn:

Petra Katrine Karlsen f. 1906

Inger Karoline Karlsen f. 1908

Karl Magnus Karlsen f. 1910

Arne Karlsen f. 1920

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1921 til 1947

 

Edvard Martinius Hansen Groland f. 1890 fra Groland i Sandsvær og giftet seg i Siljan i 1915 med Gudrun Pedersdatter f. 1895 fra Hogstad Nedre. De døpte et barn i 1916 bosatt på Hogstad. Dette trolig på Hogstad Nedre der konen kom fra. I 1918 og 1919 døpte de barn bosatt på Bonndalen u/Island. Edvard overtok bygselen på Hogstad Øvre i 1921. Fra 1921 til 1927 forpaktet han gården sammen med sin bror Laurits Hansen Groland. Fra 1927 forpaktet Edvard gården alene frem til 1947. Gudrun døde i 1960 og Edvard døde i 1981.

 

Barn:

Liv Groland f. 1916

Per Groland f. 1918

Lisa Groland f. 1919

Ingrid Groland f. 1921

Hans Groland f. 1923 d. 2002

Margit Groland f. 1924

Anlaug Groland f. 1926

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1921 til 1927

 

Laurits Hansen Groland f. 1893 var bror av overnevnte Edvard Martinius. Laurits forpaktet Hogstad Øvre sammen med sin bror fra 1921 til 1927.  Laurits giftet seg i 1925 med Signe Hansdatter Rui f. 1925. Han og hans kone døde begge i Skien. De fikk ingen barn i Siljan.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1944 til 1971

 

Albert Mikael Gonsholt f. 1924 fra Gonsholt giftet seg i 1944 med Anlaug Groland f. 1926. Hun var datter av overnevnte Edvard Martinius Hansen Groland. Albert overtok som forpakter etter sin svigerfar på Hogstad Øvre i 1948. Albert kjøpte i 1969 Tveitan Nordre Gnr.9 Bnr.11. Albert døde i 2013.

 

Barn:

Arvid Gonsholt f. 1945 d. 1969

Helge Gonsholt f. 1948

Øyvind Gonsholt f. 1953

Morten Gonsholt f. 1962

 

Familieark

 

 

 

Etter dette ble jorden forpaktet bort til Ola Island.