| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOGSTAD NEDRE ETTER 1814


 

 

Manntall Hogstad Nedre

 

 

 

 

Matrikkelen 1838

Høgstad nedre matrikkelnr. 162 (gammelt matrikkelnummer 160)

 

Løpenummer 497 – Høgstad nedre – skyld 1 hud 9 skinn - oppsitter Rasmus Halvorsen enke

Løpenummer 498 – Høgstad nedre – skyld 1 hud 9 skinn - oppsitter Ole Johannesen

 

 

 

 

1846

 

 

Hogstad

Mtr.No 162 Løbe.No. 497

 

Enke, Grd. Leilending Maren Aslaksd. 58 ¾ aar

Hennes børn: 

Aslak Rasmussen 32 ¾ aar

Halvor 26 ¼ aar

Hans 16 ½ aar

Margrete 30 ¼ aar

 

Tjenestefolk:

Anne Olsd. 21 aar

 

Udsæden:

1/8 tn Rug

½ tn Bygg

4 tn Havre

4 tn Poteter

 

Kreaturhold:

2 Hester

5 Kuer

10 Faar

1 Gris

1 Geit

 

 

 

Hogstad Nedre

Mtr.No 162 Løbe.No. 498

 

G. Leilending Ole Johannesen 66 aar

Hs kone Mari Christensd. 56 aar

Deres barn:

Johan 24 aar

Karen 22 aar

 

Tjenestefolk:

Isak Nielsen 16 aar

Dorthe Eriksdatter 16 aar

 

Udsæden:

1/8 tn Bygg

4 tn Havre

4 tn Poteter

 

Kreaturhold:

2 Hester

6 Kuer

8 Faar

1 Gris

 

 

 

 

1865

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0041 001 øvre Hogstad (nedre) 497 7

Merknad: (S/L: 243/23)

Eigar: Gaardbgr, Leilænding Aslak Rasmusen Utsæd: hv1/8 ru1/4 by1/4 bl1/2 ha3 po3, kreaturhald: he2 ku5 få7 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Aslak Rasmusen m e Hsfader Gaardbgr, Leilænding 53 (alder) Slemdal Prgj.

002 Rasmus Aslaksen m ug hans Søn 9 (alder) Slemdal Prgj.

003 Ole Aslaksen m ug hans Søn 7 (alder) Slemdal Prgj.

004 Maren Aslaksdatter k ug hans Datter 4 (alder) Slemdal Prgj.

005 Anne Aslaksdatter k ug hans Datter 1 (alder) Slemdal Prgj.

006 Karen Olsdatter k ug Tjenestepige, bestyrer hans Husholdning 36 (alder) Gjerpen Prgj.

007 Peder Olsen m ug Tjenestekarl 26 (alder) Gjerpen Prgj.

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0042 001 øvre Kaasa 6

Merknad: (S/L: 243/30) En Stue.

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Anders Andreasen m g Husfader Husmand uden Jord, Tømmerhugger 33 (alder) Slemdal Prgj.

002 Kirsti Halvorsdatter k g hans Kone 33 (alder) Saude Prgj.

003 Anne Andersdatter k ug deres Datter 11 (alder) Gjerpen Prgj.

004 Hanna Kistine Andersdatter k ug deres Datter 9 (alder) Gjerpen Prgj.

005 Ole Christian Andersen m ug deres Søn 5 (alder) Solum Prgj.

006 Isak Andersen m ug deres Søn 3 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0043 001 øvre Hogstad (nedre) 498 8

Merknad: (S/L: 244/4)

Eigar: Gaardbgr Leilænding Jacob Nielsen Utsæd: hv1/4 ru1/4 by1/4 bl1/4 ha3 po3, kreaturhald: he3 ku5 få6 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Jacob Nielsen m g Husfader Gaardbgr Leilænding 36 (alder) Slemdal Prgj.

002 Gunnild Maria Olsdatter k g hans Kone 38 (alder) Slemdal Prgj.

003 Ole Johansen m ug hendes Søn efter første Giftermaal 10 (alder) Slemdal Prgj.

004 Johan Jacobsen m ug deres Søn 6 (alder) Slemdal Prgj.

005 Solve Jacobsen m ug deres Søn 4 (alder) Slemdal Prgj.

006 Anne Helvig Jacobsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Slemdal Prgj.

007 Anne Amundsdatter k ug Tjenestepige 26 (alder) Gjerpen Prgj.

008 Mari Christensdatter k e Føderaadskone 78 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

 

 

1875

 

 

Hogstad nedre/skog – løpenummer 497a

Ubeboet

 

 

Hogstad nedre – løpenummer 497b

Hans Rasmussen f. 1829 – husfader – leilending

Gunnhild Pedersdatter f. 1825 – kone

Maren f. 1856, datter

Aslak Rasmussen f. 1813- enkemann - husfaderens broder – hjelper sin broder med gårdsbruket

Ole Aslaksen f. 1859 – hans sønn

Anne Aslaksdatter f. 1865 - hans sønn

Maren Aslaksdatter f. 1862 – hans datter - tilreisende fra Gjerpen – gjeter

 

Anders Andreasen f. 1833 – husfader - bosatt i en stue Kaasa stuen kaldet – dagarbeider tømmerhogst, tømmerfløter

Kirsti Halvorsdatter f. 1833 i Saude – kone

Ole Christian f. 1861 i Solum – sønn

Nils f. 1868 – sønn

Tilla f. 1874 – datter

 

 

Hogstad nedre/skog – løpenummer 498a

Ubeboet

 

 

Hogstad nedre – løpenummer 498b

Jacob Nilsen f. 1830 – husfader – leilending

Gunhild Marie Olsdatter f. 1828 – kone

Ole f. 1856 – sønn

Johan f. 1860 – sønn

Anne Helvig f. 1864 – datter

Peder f. 1866 – sønn

Berte Nelia f. 1868 – datter

Ingeborg Marie f. 1870 – datter

Anne Amundsdatter f. 1838 – tjenestepike

 

 

 

 

1900

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0006 002 Hogstad nedre 8 2 9 10

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Jakob Nilss. m g b hf Gaardbruger - selveier - 1830 Slemdal herred* n s

002 Gunhild Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1828 Slemdal herred* n s

003 Peder Jakobs. m g b s Sysselsat med jordbrugsarbeide og skogdrift for egen regning 1866 Slemdal herred* n s

004 Elise Andersd. k g b Svigerdatter Sysselsat med husgjerning og kreaturstel 1867 Slemdal herred* n s

005 Salve Jakobs. m ug f s Skomager 1862 Slemdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Melum

006 Gudrun Peders. k ug b d Datter 1895 Slemdal herred* n s

007 Anders Peders. m ug b s Søn 1897 Slemdal herred* n s

008 Hjalmar Peders. m ug b s Søn 1898 Slemdal herred* n s

009 Gunda Isaks. k ug b tj Tjenestepige. Sysselsat (med husgjerning og kreaturstil) 1887 Skien Brb n s

010 Alfred Svends. m ug f el Skogarbeider i andres tjeneste 1880 Skien Brb n s Sannsynleg opphaldstad: Gjerpen

011 Isak Ingebrets. m g mt b Gaardbruger - selveier - 1855? Slemdal herred* n s Sedvanleg bustad: Gjerpen

 

 

 

 

Matrikkelen 1905

 

Hogstad øvre Gnr. 8

Bnr.1 – Hogstad nedre (skog) – eier/bruker F. M. Treschow

Bnr.2 – Hogstad nedre (indmark) – eier/bruker Peder Jacobsen

 

 

 

 

1910

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0013 002 Opdalen Hogstad nedre 8 2 1010 15

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Peder J. Hogstad m g f hf Gaardbruker - selveier 08.03.1866 Slemdal n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Lilleøkter Gjerpen

002 Elise Andersdatter k g b hm Gaardmandskone 04.11.1866 Gjerpen n s

003 Gudrun Pedersdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel 09.02.1895 Slemdal n s

004 Anders Pedersen m ug b s Søn 23.01.1897 Slemdal n s

005 Hjalmar Pedersen m ug b s Søn 05.10.1898 Slemdal n s

006 Ingrid Pedersdatter k ug b d Datter 17.04.1901 Slemdal n s

007 Paul Pedersen m ug b s Søn 13.05.1905 Slemdal n s

008 Ester Pedersdatter k ug b d Datter 16.05.1908 Slemdal n s

009 !! Pedersdatter* k ug b d Datter 16.07.1910 Slemdal n s Merknad: Udøpt pike

010 Gunhild Olsdatter k e b fl Mor til husf. Underh. av denne 06.01.1828 Slemdal n s

011 Sølve Jakobsen m ug f fl Skogarbeider 11.01.1862 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Blesene Gjerpen

012 Gunda Nilsen k ug b tj Utfører husgjern. og kreaturstel 16.09.1889 Sandsværn s

013 Martinius Groland m ug f el Skogarbeider 07.04.1890 Sandsværn s Merknad: Bryggerhuset Sannsynleg opphaldstad: Lilleøkter Gjerpen

014 Laurits Groland m ug f el Skogarbeider 03.01.1893 Sandsværn s Sannsynleg opphaldstad: Lilleøkter Gjerpen

015 Karl M. Rød m ug f el Skogarbeider 04.01.1893 Gjerpen n s Sannsynleg opphaldstad: Lilleøkter Gjerpen

 

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Hogstad nedre Gnr.8 

 

Bnr.1 - Hogstad nedre, skog - 14 mark 30 øre - F. M. Treschow                       

Bnr.2 - Hogstad nedre, skog (innmark) - 2 mark 40 øre - Anders Pedersen Hogstad          

Bnr.3 - Hogstad vestre - 1 mark 13 øre - Hjalmar Pedersen Hogstad               

Bnr.4 - Hogstad vannfall - 0 mark 04 øre - Vestfold Kraftselskap                   

Bnr.5 - Hogstad revegård - 0 mark 05 øre - Paul P. Hogstad                            

Bnr.6 – Aspelund - 0 mark 05 øre - Ragnvald M. Rød                                     

Bnr.7 – Nerby - 0 mark 05 øre - Magnus Aadalen                                             

Bnr.8 – Skogly - 0 mark 05 øre - Paul P. Hogstad