| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GRORUD ETTER 1814

 


 

 

 

Torkild Kristensen f. 1855

 

 

 

Torkild Kristensen,[1] født 22.08.1855 i Romsdalsrønningen Siljan TE.,[2] døpt 23.09.1855 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 16.04.1871 i Siljan kirke TE.[3]

Han var sønn av Kristen Olsen og Ingeborg Olsdatter.

 

Ifølge utreisenotatene i kirkeboken reiste han til Nord Amerika i 1873. I Siljan ministerialbok 1870-1895 side 236 står det at han reiste i 1873, men han står sammen med sin bror Jacob som reiste i 1887. (Det står en klamme mellom dem, med en dato i 1887 for utreiseattest.) Hans bror Anders står nevnt under dem, også som utreist i 1887. (Litt missvisende, men de reiste nok sammen til Nord Amerika i 1887.)

 

Han må ha kommet tilbake, for i 1900 var Torkild bruker på Øvre Grorud. Han kom trolig dit som leilending etter Nils Andersen i 1893. I 1900 ser vi at hans far, hans bror Johannes og søstrene hans Inger og Tomine var bosatt hos han. Torkild var ugift og det er uvisst hvor lenge han bodde på Grorud. Bakken nevner at en Kristian Olsen forpaktet Øvre Grorud til 1902. Dette var da hans far som nevnes hos han i 1900. I 1900 tellingen var det Torkild som oppføres som bruker og hans far var bare bosatt der, men det kan jo ha vært hans far som hadde bygselen. Torkild og hans folk var nok da trolig på Øvre Grorud til 1902.

 

1900 – Øvre Grorud:

Torkild Kristians. Grorud m ug b hf Gaardbruger- leilænding 1855 Slemdal herred* n s

Johannes K. Grorud m ug b tj Tjenestgut 1881 Slemdal herred* n s

Isak Anders. Grorud m ug b Gjætergut Gjætergut 1890 Gjerpen Brb n s

Inger Kristiansd. k ug b Tjenestepige Tjenestepige - Fjøset - 1858 Slemdal herred* n s

Tomine Kristiansd. k ug b Tjenestepige Tjenestepige - Huset - 1884 Slemdal herred* n s Merknad: E: Ført av teller i Etternavn: Tomine Kr.dtr

Kristian O. Grorud m e b fl Skogsarbeider hugger 1828 Slemdal herred* n s

 

Torkild var ugift den tiden han nevnes i Siljan.

 

Han var bosatt på Foss gamlehjem i Gjerpen i 1910. Det stod at han deltok i gårdsarbeidet.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 364 og 593.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 55.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 91.