| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I STEINDALEN u/GRORUD ETTER 1814


 

Manntall Stendalen

 

 

 

 

1846

 

Grorud

Mtr.No 159 Løbe.No. 492

 

3. Pladsen Steendalen

 

Husmand med jord Knud Nielsen 35 ½ aar

Hans kone Ingeborg Jacobsd. 41 aar

Deres hjemmeverende børn:

Stesøn Jacob Hendriksen 12 ¾ aar

Pernille 10 ¼ aar

Gunnild 5 ¾ aar

 

Udsæden:

½ tn Bygg

3/8 tn Havre

2 tn Poteter

 

Kreaturhold:

1 Hest

2 Kuer

4 Faar

 

 

 

Grorød

Mtr.No (Står ikke JO) Løbe.No. (Står ikke JO)

 

3. Pladsen Steendalen

 

Huusmand med jord Amund Paulsen 68 aar

Hans kone Karen Olsd. 48 aar

Deres hjemmeverænde børn:

Ole 20 ¼  aar

Grethe Marie 10 ¾ aar

 

Udsæden:

½ tn Bygg

3/8 tn Havre

1 1/8 tn Poteter

 

Kreaturhold:

2 Kuer

4 Faar

2 Geiter

 

 

 

1865

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0029 001 øvre Steendalen (plads) 4

Merknad: (S/L: 241/23)

Eigar: Husmand med Jord Ole Olsen Utsæd: by1/2 po1 1/2, kreaturhald: ku3 få3

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Ole Olsen m g Hsfader Husmand med Jord 40 (alder) Slemdal Prgj.

002 Margit Olsdatter k g hans Kone 38 (alder) Sandsvær Prgj.

003 Maria Olsdatter k ug deres Datter 16 (alder) Sandsvær Prgj.

004 Anne Olsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Sandsvær Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0030 001 øvre Steendalen (plads) 2

Merknad: (S/L: 241/27)

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

Eigar: Husmand uden Jord, Tømmerhugger og Tømmerflødning Kittil Johannesen

Utsæd:, kreaturhald: ku1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Kittil Johannesen m g Husmand uden Jord, Tømmerhugger og Tømmerflødning 30 (alder) Hitterdal Prgj.

002 Maria Olsdatter k g hans Kone 32 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0033 001 øvre Stundalen (plads) 6

Merknad: (S/L: 242/7)

Eigar: Hsmandsk med Jord Maria Olsdatter Utsæd: by1/2 po2 , kreaturhald: he1 ku2 få2

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Maria Olsdatter k e Husmoder Hsmandsk med Jord 37 (alder) Sandsvær Prgj.

002 Torsten Thorstensen m e Tjenestekarl, bestyrer Pladsen Brug 29 (alder)

003 Inger Maria Jacobsdatter k ug hendes Datter 5 (alder) Slemdal Prgj.

004 Anders Jacobsen m ug hendes Søn 2 (alder) Slemdal Prgj.

005 Inger Gunnillia Thorsdatter k ug Datter af ovennævnte Enkemd 3 (alder) Sandsvær Prgj.

006 Sigri Olsdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Sandsvær Prgj.

 

 

 

 

 

1875

 

Stendalen – løpenummer 492c

Ole Pedersen f. 1841 i Gjerpen – husfader - leilending og skogsarbeider

Dorthe Marie Isaksdatter f. 1844 – kone

Isak f. 1866 – sønn – hjelper faderen som gjeter

Ingeborg Karine f. 1869 – datter

Peder f. 1871 – sønn

Elise Marie f. 1873 – datter

 

 

 

Stendalen – løpenummer 492d

Torsten Torstensen f. 1837 i Saude – husfader - leilending og skogsarbeider

Anne Marie Olsdatter f. 1838 i Efterlød i Sandsvær – kone

Anders Jacobsen f. 1863 – hendes sønn

Anne Gurine f. 1866 – deres datter

Trine Marie f. 1868 – deres datter

Ingeborg f. 1871 – deres datter

Olava f. 1874 – ders datter

 

 

 

 

1900

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0012 001 Steindalen 5 3 4 4

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Ingeborg Steners. Stendalen k e b hm Gårdbr. enke - leilænd. – privatunderstøttet 1855 Flesberg Bu n s

002 Ole Torstens. m ug b s Gårds- & skogbrugsarb 1886 Slemdal herred* n s

003 Inga Torstens. k ug b d Datter 1888 Slemdal herred* n s

004 Thilla Torstens. k ug b d Datter 1893 Slemdal herred* n s

 

 

 

 

Matrikkelen 1901

Grorud Gnr. 5

 

Bnr.3 – Steindalen – eier/bruker Treschow

Bnr.4 – Steindalen – eier/bruker Treschow

 

 

 

 

1910

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0006 001 Grorød Stendalen 5 4 88 8

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Johan Olsen m g b hf Gaardbr. Leilænding og skogsarb. 15.02.1856 Sandsværn s

002 Maren Andersen k g b hm Leilændingskone 28.12.1857 Sandsværn s

003 Ole Johansen m ug b s Skogsarbeider 20.04.1887 Sandsværn s

004 Anders Johansen m ug b s Skogsarbeider 02.11.1889 Sandsværn s

005 Karl Johansen m ug b s Skogsarbeider 18.11.1893 Slemdal n s

006 Laura Johansen k ug b d barn 20.02.1897 Slemdal n s

007 Martin Johansen m ug b s barn 09.11.1899 Slemdal n s

008 Olaf Johansen m ug b s barn 05.08.1901 Slemdal n s

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Grorud Gnr.5 

 

Bnr. 3 – Steindalen - 0 mark 58 øre - F. M. Treschow                                       

Bnr. 4 – Steindalen - 0 mark 58 øre  - F. M. Treschow