| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GRORUD ETTER 1814

 


 

 

Grorud/Kollen Gnr.5 Bnr.7

 

 

Kollen var en plass under Grorud som var eid av Treschow i 1814.

 

Se Kollen før 1814

 

 

(Senere adresse: Grorudveien 1144)

 

Grorud/Kollen Bnr.7 – løpenummer 492g ble skilt ut som Grorud Bnr.1 - løpenummer 492 i 1869:

Treschow avholdt skyldsetningsforretning på Grorud løpenummer 492 den 20. og 21. juli og tinglyst 03.08.1869, hvorved følgende pladsen ble utskilt: Larønningen eller Grorudpladsen løpenummer 492b, Steendalen løpenummer 492c – bruges av Ole Pedersen, Steendalen løpenummer 492d – bruges av Torsten Torstensen, Hakkhaug løpenummer 492e, Aarum løpenummer 492f, Kollen løpenummer 492g.

 

 

Manntall for Kollen

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1814 til 1837

 

Peder Olsen f. 1782 var sønn av Ole Samuelsen Kollen. Han må ha giftet seg med ei Barbro Paulsdatter f. omkring 1790. Han døpte barn bosatt på Kollen i 1814 og 1817. Peder døde der i 1837.

 

Barn:

Anne Pedersdatter f. 1814

Marte Pedersdatter f. 1817

 

Han nevnes under sin far Ole Samuelsen på Kollen før 1814

 

 

 

Bosatt her fra 1837 til ca 1853

 

Nils Jensen f. 1810 fra Vanebu giftet seg i 1837 med Marte Pedersdatter f. 1817. Hun var datter av overnevnte Peder Olsen Kollen. Nils overtok som husmann på Kollen etter sin svigerfar. De nevnes der i 1846 og da var Marte sin mor bosatt der på føderåd. Det er usikkert hvor lenge de bodde på Kollen og hvor de ble av etter dette. Det kom nok nye på Kollen i ca 1853. De fikk ingen barn i Siljan.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1853 til ca 1864

 

Ole Anundsen f. 1821 fra Brekke i Sandsvær giftet seg i Sandsvær i 1850 med Maren Isaksdatter f. 1829 fra Sandsvær. De døpte et barn i Sandsvær før de i 1853 nevnes på Kollen u/Grorud i Siljan. De døpte barn bosatt på Kollen frem til 1860. De flyttet tilbake til Brekke i Luksefjell/Sandsvær og døpte barn der fra 1865. Familien reiste til Amerika i 1873.

 

Barn:

Grethe Olsdatter f. 1851

Karen Olsdatter f. 1853

Anund Olsen f. 1856

Isak Olsen f. 1858

Maren Olsdatter f. 1860

Anne Olsdatter f. 1865

Mina Olsdatter

Olavus Olsen f. 1868

Peder Olsen f. 1870

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1858

 

Anders Olsen f. 1846 fra Sandsvær døde på Kollen, 12 år gammel, i 1858. Hans søster, Anne Marie Olsdatter f. 1838, kom til Siljan i 1857. (Hun ble gift i 1863 og kom til Steindalen u/Grorud.)

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1865 til 1866

 

Torkild Olsen f. 1821 giftet seg i Sandsvær i 1847 med Margit Anundsdatter f. 1824 fra Brekke i Sandsvær. Margit var søster av overnevnte Ole Anundsern. Torkild hadde i 1846 fått feste på Seteret u/Island av Treschow. Han druknet i 1850 bosatt på Seteret. Margit giftet seg 2. gang i 1851 med Østen Østensen f. 1826 fra Skoger i Buskerud. De bodde videre på Seteret frem til de nevnes på Kollen u/Grorud i 1865. Familien reiste til Amerika i 1866.

 

Se Seteret u/Island

 

 

 

Bosatt her fra 1866 til ca 1874

 

Kittel Johannesen f. 1837 fra Heddal kom til Siljan i 1862 og giftet seg der i 1863 med Maria Olsdatter f. 1834 fra Dammyra u/Island. Der nevnes på Steindalen u/Grorud rundt 1865. I 1865 bodde familien på en Steindalenplass uten jord. Kittel var tømmerhugger og fløter. De døpte barn bosatt på Kollen u/Grorud fra 1866 til 1872. De flyttet så til Stubberød i Gjerpen og døpte barn der fra 1874. De døde begge på Stubberød i Gjerpen. Maria døde der i 1905 og Kittel i 1908.

 

Se Steindalen u/Grorud

 

 

 

Bosatt her fra 1874 til 1897

 

Ole Pedersen f. 1838 var sønn av Peder Knutsen Lysetjern. Ole giftet seg i 1860 med Inger Marie Hansdatter f. 1840 fra Sandsvær. De ble bosatt på Lysetjern og i 1865 nevnes det at de hjalp hans far med plassen. Hans far var da enkemann og han døde i 1871. De flyttet i 1875 til Kollen u/Grorud der Ole var husmann frem til 1897. De flyttet da til Ris i Gjerpen sammen med deres datter og hennes mann. De var i 1900 bosatt hos deres datters mann på Riis i Gjerpen. Datteren døde i 1897 og så hennes mann var nå gift på nytt.

 

Se Lysetjern u/Island

 

 

 

Nevnt her i 1888

 

Edvard Johannesen f. 1876 i Sandsvær døde på Kollen i 1887, 11 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1897 til 1903

 

Lars Johan Larsen f. 1854 fra Ramnes giftet seg i Andebu i 1882 med Ellen Olette Johansdatter f. 1867 fra Andebu. De døpte barn bosatt i Ramnes frem til 1894. Fra 1897 døpte de barn bosatt på Kollen u/Grorud i Siljan og de nevens der i 1900 tellingen Ellen Olette døde på Kollen i 1901. I 1903 kom Lars Johan som enkemann til Sagvolden Bnr.9 under Lauar i Sandsvær. Han døde der i 1936.

 

Barn:

Lars Johan Larsen f. 1883

Anton Sigvart Larsen f. 1884 d. 1940

Olette Karoline Larsdatter f. 1888

Ellen Lovise Larsdatter f. 1891

Laura Anette Larsdatter f. 1894

Magna Petrine Larsdatter f. 1897 d. 1976

Olga Elise Larsdatter f. 1901

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1903 til 1940

 

Nils Martin Olsen f. 1867 fra Moene u/Moholt giftet seg i 1900 med Nikoline Ellefsdatter f. 1869 fra Hagen u/Gurholt. Han ble forpakter av Prestegården i Siljan frem til 1903. Da overtok han som leilending på Kollen u/Grorud. De var leilendinger på Kollen frem til 1940. De døde begge to i 1953.

 

Barn:

Anna Petrea Kollen f. 1900 d. 1974

Eilert Kollen f. 1902 d. 1975

Olaf Kollen f. 1905

Nikoline Kollen f. 1908 d. 1953

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1940 til 1957

 

Ole Kristian Johansen f. 1887 fra Steindalen u/Grorud giftet seg i 1935 med Nikoline Kollen f. 1908. Hun var datter av overnevnte Nils Martin Olsen Kollen. Ole Kristian står som skogsarbeider fra Kollen ved lysningen i Siljan i 1935. De overtok Kollen etter hennes far i 1940 og bodde på Kollen i 18 år. De kom senere til Fredbergsvik i Nykirke ifølge Bakken.

 

Barn:

Mary Lillian Johansen f. 1936

Ivar Johansen

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1959

 

Overnevnte søsken Eilert Kollen f. 1902 og Anna Petrea Kollen f. 1900 bodde på Kollen til 1968 da de flyttet til Streket. Etter dette ble jorden plantet igjen og stedet bortleid ifølge Bakken.

 

Se under deres far overnevnte Nils Martin Olsen Kollen