| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GRORUDPLASSEN u/GRORUD ETTER 1814


 

Manntall Grorudplassen/Larønningen

 

 

 

1846

 

Grorød

Mtr.No (Står ikke JO) Løbe.No. (Står ikke JO)

  

 

2. Grorudpladsen

 

Huusmand med jord Andreas Hansen 29 ¾ aar

Hans kone Helvig Hansd. 29 ¾ aar

Deres børn:

Sara Dorthea 1 ½ aar

 

Tjenere:

Jacob Knudsen Kaste af Gjerpen 14 aar

 

Udsæden:

¾ tn Bygg

¼ tn Havre

2 tn Poteter

 

Kreaturhold:

2 Hester

4 Kuer

4 Faar

1 Geit

1 Svin

 

 

 

 

1865

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0028 001 øvre Grorudpladsen (plads) 7

Merknad: (S/L: 241/16)

Eigar: Husmand med Jord Andreas Hansen Utsæd: by3/4 ha3/4 po2 1/2 , kreaturhald: he1 ku6 få7

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Andreas Hansen m g Husfader Husmand med Jord 44 (alder) Slemdal Prgj.

002 Helvig Hansdatter k g hans Kone 50 (alder) Gjerpen Prgj.

003 Sara Dorthea Andreasdatter k ug deres Datter 22 (alder) Slemdal Prgj.

004 Hans Abraham Andreasen m ug deres Søn 19 (alder) Slemdal Prgj.

005 Maren Andreasdatter k ug deres Datter 13 (alder) Slemdal Prgj.

006 Ole Andreasen m ug deres Søn 11 (alder) Slemdal Prgj.

007 Ingeborg Andreasdatter k ug deres Datter 8 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

 

1875

 

 

Larøndningen eller Graarudrødningen – løpenummer 492b

Andreas Hansen f. 1822 – husfader – leilending, tømmerfløder og skogsarbeider

Helvig Hansdatter f. 1816 i Gjerpen – kone

Hans Abraham f. 1848 – sønn – gift - hjelper foreldrene

Anne Andersdatter f. 1848 i Hedenstad i Sandsvær – hans kone

Andreas Hansen f. 1873 - deres sønn

Maren Andreasdatter f. 1854 – husfaderens datter

Ingeborg f. 1858 - husfaderens datter

Ole f. 1856 - husfaderens sønn – skomager

Ole Olsen f. 1849 i Gjerpen – tilreisende – gift - husfaderens svigersønn – husmand med jord, dagarbeider tømmerfløter

Niels Olsen f. 1853 i Gjerpen - tilreisende – hans broder – ugift

 

 

 

 

1900

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0007 001 Larydningen (Grorudplads) 5 2 10 8

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

001 Hans Andreas. m g b hf Forhenv Gårdbr leilænd. - Fattigunderstøt. 1847 Slemdal herred* n s

002 Anne Anders. k g b hm Kone - Fjøs og huset - 1848 Sandsvær Bu n s

003 Hella Hans. k ug b d Datter - ved huset 1876 Slemdal herred* n s

004 Anders Hans. m ug b s Gårds- & skogbrugsarbeider 1878 Slemdal herred* n s

005 Ole Hans. m ug b s Skogbrugsarbeider 1884 Slemdal herred* n s

006 Karen Hans. k ug b d Datter 1887 Slemdal herred* n s

007 Anna Hans. k ug b d Datter 1889 Slemdal herred* n s

008 Johannes Hans. m ug b s Søn 1891 Slemdal herred* n s

009 Gustav Nau m ug mt b Prædikant - skomager 1877 Svarstad JL n Trusamf.: "Kristi menighed" Sedvanleg bustad: Svarstad

010 Maren Gaaserud k g mt b Gaardmandskone 1859 Slemdal herred* n Trusamf.: Baptist Sedvanleg bustad: Sandsvær

 

 

 

Matrikkelen 1901

 

Grorud Gnr. 5

Bnr.2 – Larydningen eller Grorudrødningen – eier/bruker Treschow

 

 

 

 

1910

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0008 001 Grorød Grorødrydningen 5 2 55 6

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Anders Hansen m ug b hf Gaardbr. Leilænding og skogsarb. 10.06.1878 Slemdal n s

002 Ole Hansen m ug b s skogsarbeider 15.06.1884 Slemdal n s

003 Johannes Hansen m ug f s Skogsarbeider 21.09.1891 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Tællingskreds 2

004 Karen Hansen k ug b d Huslig arbeide 08.06.1887 Slemdal n s

005 Anne Andersen k e b hm Leilændingsenke 01.05.1847 Slemdal n s

006 Klara Martinsen k ug b tj barn 02.04.1900 Slemdal n s

 

 

Matrikkelutkast 1950

Grorud Gnr.5 

 

Bnr. 2 - Larydningen eller Grorødrydningen - 1 mark 04 øre - F. M. Treschow