| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ÅRUM u/GRORUD ETTER 1814

 


 

 

 

Torsten Larsen f. 1792 sin familie. Han fikk et uekte barn med Kari Eriksdatter f. 1785, giftet seg 1. gang med Margrethe Nilsdatter f. 1781 og giftet seg 2. gang med Marte Marie Olsdatter f. 1815.

 

 

 

Torsten Larsen, født 1792 i Steinsholt Lardal VE.,[1],[2] død 06.03.1849 i Årum Siljan TE.,[3] gravlagt 25.03.1849 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Lars Jacobsen og Marie Torstensdatter i Lardal.

 

Torsten ble far til et uekte barn i Lardal i 1815.

 

Han giftet seg 1. gang i Lardal i 1829 med enken Margrethe Nilsdatter Flåtten.

 

Han giftet seg 2. gang i Lardal i 1844 med enken Marte Marie Olsdatter.

 

De kom til Siljan i 1845.

 

Torsten ble der husmann på Årum u/Grorud. (Festeseddel datert 02.05.1843, thingl. 04.10.1843)

 

Han nevnes på Årum i 1846. Da ser vi hans mor bosatt hos dem som føderådsenke. Hans bror, enkemannen Ole Larsen, var også var bosatt hos dem.

 

Aarum u/Grorud 1846:

5. Pladsen Aarum

Huusmand med jord Thorsten Larsen 58 aar, Hans kone Marthe Maria Olsd. 34 aar

Deres børn:

Maren Helline ¾ aar

Føderaads Enke Marie Thorstensd. 82 aar

Dag lønnet Enkemand Ole Larsen af Laardal 49 aar.

 

Hans mor, Mari Torstensdatter, døde på Grorud 16.08.1846 og ble gravlagt i Siljan 06.09.1846.

 

 

Forhold til Kari Eriksdatter, født 1785 i Bergan Lardal VE. (datter av Erik Andersen og Ingeborg Syversdatter).

 

 

Gift 25.09.1829 i Styrvold kirke VE.,[4] med Margrethe Nilsdatter, født 1781 i Berg Nedre Lardal VE. (datter av Nils Kristensen og Berthe Pedersdatter), døpt 08.07.1781 i Svarstad Lardal VE.,[5] død før 1844.

 

Margrethe:

Hun var enke etter Jens Mathiasen Flaatten. (Se Lardal bind 3 side 759-760)

 

 

Gift 19.10.1844 i Lardal VE.,[6] med Marte Marie Olsdatter, født 1815 i Hvaal Lardal VE. (datter av Ole Hvaal), død 26.02.1848 i Årum Siljan TE.,[7] gravlagt 24.04.1848 i Siljan kirkegård TE.7

 

Marte:

Hun var enke etter Kristoffer Olsen Herlandseie.

 

Marte Marie døde på Årum i 1848.

 

 

 

I.    Elisabeth Torstensdatter, (datter av Torsten Larsen og Kari Eriksdatter) født 20.12.1815 i Lardal VE., døpt 26.12.1815 i Lardal VE.[8]

 

 

 

II.   Maren Helene Torstensdatter, (datter av Torsten Larsen og Marte Marie Olsdatter) født 14.05.1845 i Årum Siljan TE.,1 døpt 10.08.1845 i Siljan kirke TE.,1 konfirmert 30.09.1860 i Siljan kirke TE.[9]

 

       Hun nevnes som fosterdatter hos Mathias Johnsen på Hagen u/Sørbø i 1865. Hun hjalp han med husholdningen.

 

 

III. Lars Torstensen, (sønn av Torsten Larsen og Marte Marie Olsdatter) født 05.07.1847 i Årum Siljan TE.,[10] døpt 29.08.1847 i Siljan kirke TE.,10 død 21.10.1847 i Årum Siljan TE.,[11] gravlagt 31.10.1847 i Siljan kirkegård TE.11

      

       Han druknet.

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 33.

[2]  Lardal bygdebok bind 3. side 809.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 283.

[4]  Lardal ministerialbok 1814-1835. side 447.

[5]  Lardal ministerialbok 1733-1815. side 546.

[6]  Lardal ministerialbok 1835-1860. side 284.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 282.

[8]  Lardal ministerialbok 1814-1835. side 17.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 178.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 37.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 281.