| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ÅRUM u/GRORUD ETTER 1814


 

Manntall Aarum

 

 

 

 

 

1846

 

 

Grorud

Mtr.No 159 Løbe.No. 492

 

 

5. Pladsen Aarum

 

Huusmand med jord Thorsten Larsen 58 aar

Hans kone Marthe Maria Olsd. 34 aar

Deres børn:

Maren Helline ¾ aar

Føderaads Enke Marie Thorstensd. 82 aar

Dag lønnet Enkemand Ole Larsen

af Laardal 49 aar

 

Udsæden:

½ tn Bygg

1 tn Poteter

 

Kreaturhold:

1 Hest

2 Kuer

2 Faar

 

 

 

1865

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0035 001 øvre Aarum (plads) 8

Merknad: (S/L: 242/16)

Eigar: Husmand med Jord Ole Sigurdsen Utsæd: by3/16 po1/4 , kreaturhald: ku4 få2

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Ole Sigurdsen m g Husfader Husmand med Jord 43 (alder) Gjerpen Prgj.

002 Anne Olsdatter k g hans Kone 48 (alder) Slemdal Prgj.

003 Sigurd Olsen m ug deres Søn 14 (alder) Slemdal Prgj.

004 Lars Olsen m ug deres Søn 12 (alder) Slemdal Prgj.

005 Christian Olsen m ug deres Søn 10 (alder) Slemdal Prgj.

006 Martin Olsen m ug deres Søn 8 (alder) Slemdal Prgj.

007 Anne Kistine Olsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Slemdal Prgj.

008 Elise Karine Olsdatter k ug deres Datter 3 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

 

1875

 

Aarum – løpenummer 492f

Halvor Rønniksen f. 1837 – husfader - leilending og skogsarbeider

Anne Kirstine Olsdatter f. 1853 i Kongsberg – kone

Inger Gunelia Tostensdatter f. 1863 i Efterlød i Sandsvær – seterjente

 

 

 

 

Matrikkelen 1901

 

Grorud Gnr. 5

Bnr.6 – Aarum – eier/bruker Treschow

 

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

 

Grorud Gnr.5 

Bnr.6 – Aarum - 0 mark 15 øre  - F. M. Treschow