| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE/PRESTEJORDET Bnr.8  ETTER 1814

 


 

 

Peder Mathisen f. 1836 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Maren Kristensdatter f. 1846 og 2. gang med Anne Karine Eriksdatter f. 1847.

 

 

 

Peder Mathisen,[1] født 24.11.1836 i Kongelf Lardal VE.,[2] døpt 26.12.1836 i Lardal VE., død 13.03.1913 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[3] gravlagt 20.03.1913 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Mathis Olsen og Edel Pedersdatter i Lardal.

 

Peder kom fra Lardal. (Se Lardal bygdebok bind 3, side 996.)

 

Han giftet seg 1. gang i Siljan i 1873. Han kone kom fra Sortedal og Peder var tjenestegutt der da de giftet seg. De bodde nok på Sortedal for hans 1. kone døde der i 1876.

 

Peder giftet seg 2. gang i 1878. Ifølge Bakken bodde Peder Mathisen fra Lardal og hans familie en tid på Åsen u/Øverbø. Det må i så fall ha vært rundt 1880?

 

De kom etter hvert til Prestejordet. De ble leilendinger der og nevnes der i 1900.

 

Siljan 1900 - Prestejordet Gnr.28 Bnr.8

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Peder Mathis. Prestejordet m g b hf Leilænding og arb ved skovdrift 1836 Lardal, Jarlsb. n s

Anne Karine Eriksd. k g b hm Gaardmandskone 1849 Slemdal herred* n s

Nils Gulbrands. m ug b el Hjemløs reisende smaakræmmer 1860 antagelig omtr Svarstad JL n s Sjukdom: "Aandssløv".

 

De nevnes på Prestjordet også i 1910, men da bodde de hos Hans Gulliksen og hans familie. Hans Gulliksen hadde da overtatt som leilending.

 

Peder døde på Prestejordet i 1913. Han fikk ingen barn.

 

 

(1) Gift 21.10.1873 i Siljan kirke TE.,2 med Maren Kristensdatter,[4] født 16.12.1846 i Sortedal Siljan TE.,[5] (datter av Kristen Jonsen og Pernille Jonsdatter), døpt 03.01.1847 i Siljan kirke TE.,5 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.,[6] død 20.01.1876 i Sortedal Siljan TE.,[7] gravlagt 27.01.1876 i Siljan kirkegård TE.7

 

Maren:

Hun kom fra Sortedal og døde der i 1876.

 

 

(2) Gift 14.06.1878 i Siljan kirke TE.,[8] med Anne Karine Eriksdatter, født 03.05.1847 i Øverbø Siljan TE.,[9] (datter av Erik Pedersen og Anne Kristine Olsdatter), døpt 06.06.1847 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.,6 død 23.06.1914 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[10] gravlagt 27.06.1914 i Siljan kirkegård TE.

 

Anne:

Hun kom fra Haugen under Gurholt og nevnes der i 1865.

 

Anne døde på Prestejordet i 1914.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 215 og 251.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 177.

[3]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 128.

[4]  Siljan bygdebok. side 110.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 35.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 240.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 182.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 37.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 129.