| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre/En parsell – Gnr.28 Bnr.20

 

 

Treschow skilte i 1932 ut eiendommen Gonsholt Søndre/en parsell Bnr.20 til Ole Johannesen Øksenholt fra Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 og solgte eiendommen til han i 1939 (Han nevnes på Gurholt/Svingen Bnr.25):

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 den 22.06.1932, hvorved er utskilt til Ole J Øksenholt eiendommen Gonsholt Søndre/en parsell Bnr.20. Tinglyst 18.07.1932

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/en parsell Bnr.20 fra Treschow til Ole J Øksenholt f. 27.04.1886, hvorhos selger har forbeholdt seg rett til tømmerlegger osv. Datert 06.01.1939

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.20 - En parsell - 0 mark 58 øre - Ole J. Øksenholt 

 

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre