| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ENGELSTAD ETTER 1814

 


 

 

 

Peder Mathiasen f. 1829 og Maren Andrea Kristensdatter f. 1843 sin familie.

 

 

 

Peder Mathiasen,[1] født 30.01.1829 i Engelstad Siljan TE.,[2] døpt 08.02.1829 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[3] død 17.06.1885 i Engelstad Siljan TE.,[4] gravlagt 24.06.1885 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Mathias Borgersen og Pernille Pedersdatter på Engelstad.

 

Peder kom fra Engelstad og giftet seg i 1881. Hans far døde som leilending på Søstua på Engelstad i 1879. Han mor bodde videre der og døde i 1884. Peder overtok som leilending, med døde bare et år etter sin mor.

 

 

Gift 02.12.1881 i Siljan kirke TE., med Maren Andrea Kristensdatter,[5] født 15.01.1843 i Torsholt Siljan TE.,[6] (datter av Kristen Andersen og Kristine Nilsdatter), døpt 22.01.1843 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 04.10.1857 i Siljan kirke TE.,[7] død 03.09.1918 i Torsholt Siljan TE.,[8] gravlagt 10.09.1918 i Siljan kirkegård TE.

 

Maren: 

Maren Andrea var enke og bodde med faren på Torsholt i tellingen i 1891. I 1900 og 1910 bodde Maren Andrea og sønnen Mathias på Torsholt hos hennes bror Nils. Hun står også som midlertidig bosatt i Skien som enke og tjenestepike i 1900. Hun døde på Torsholt i 1918.

 

 

 

I.    Mathias Pedersen,5 født 01.11.1882 i Engelstad Siljan TE.,[9] døpt 26.12.1882 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 03.10.1897 i Siljan kirke TE.,[10] død 26.11.1971 i Torsholt Siljan TE.[11]

      

       Se Torsholt

      

 

 

 

 

 



[1]  Siljan bygdebok. side 272 og 319.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 82.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 160.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 248.

[5]  Siljan bygdebok. side 319.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 28.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 175.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 135.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 43.

[10]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 104.

[11]  Siljan kirkegård.