| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ENGELSTAD ETTER 1814

 


 

 

Nils Mikkelsen f. 1792 og Karen Svendsdatter f. 1784 sin familie.

 

 

 

Nils Mikkelsen,[1] født 1792 i Engelstad Siljan TE.,[2] døpt 08.07.1792 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke TE.,[3] død 21.06.1853 i Engelstad Siljan TE.,[4] gravlagt 17.07.1853 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Mikkel Solvesen og Aaste Gulliksdatter på Engelstad før 1814.

 

Nils giftet seg i 1814 og ble bosatt på Nordstua (løpenummer 537) på Engelstad. Hans far døde der i 1820.

 

Nils sin morfar hadde eid Engelstad, med gården var nå solgt. Nils ble leilending på Engelstad - løpenummer 537 som nå var eid av Treschow.

 

Matrikkelen 1838

Engelstad matrikkelnr. 175 (gammelt matrikkelnummer 144)

Løpenummer 537 - Engelstad - skyld 2 huder 3 skinn - oppsitter Niels Mikkelsen

 

Siljan 1846

Engelstad

Mtr.No 175 Løbe.No. 537

Leilending E.m. Niels Mikkels. 53 aar

Hans hjemmeværende børn:

Svend 25 aar

Gullik 17 aar

Anne Helvig 29 aar

Martha 23 aar

Tjenere:

Gunnil Helgesd. Sandbreka 12 aar

 

Nils døde på Engelstad i 1853.

 

 

Gift 02.10.1814 i Siljan kirke TE., med Karen Svendsdatter,[5] født 1784 i Tudal Siljan TE. (datter av Svend Jensen og Helvig Jørgensdatter), døpt 19.12.1784 i Siljan kirke TE.,3 konfirmert 1801 i Siljan kirke TE.3

 

Karen:

Hun kom fra Tudal. Det er uvisst hvor hun døde.

 

 

 

I.    Anne Helvig Nilsdatter,[6] født 05.05.1816 i Engelstad Siljan TE.,[7] døpt 09.06.1816 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke TE.,[8] død 08.06.1883 i Bakken Gjerpen TE.[9]

      

 

       Gift 28.11.1850 i Gjerpen kirke TE.,[10] med Anders Larsen, født 1805 i Bakken Gjerpen TE.,9 (sønn av Lars Larsen og Marthe Christensdatter), døpt 10.02.1805 i Gjerpen kirke TE.,9 død 03.06.1879 i Bakken Gjerpen TE.9

      

       Anders:

       Han overtok som leilending og ble senere selveier på Bakken i Gjerpen.

      

       Se gamlegjerpen.no

      

 

 

II.   Solve Nilsen, født 01.02.1818 i Engelstad Siljan TE.,[11] døpt 15.02.1818 i Siljan kirke TE.11

 

 

 

III. Svend Nilsen,[12] født 05.03.1820 i Engelstad Siljan TE.,[13] døpt 12.03.1820 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.,[14] død 03.03.1867 i Gurholt Siljan TE.,[15] gravlagt 10.03.1867 i Siljan kirkegård TE.15

 

      

       Gift 26.12.1852 i Siljan kirke TE., med Ingeborg Larsdatter,12 født 1826 i Skobåker Lardal VE.,[16] (datter av Lars Gulliksen og Maren Rasmusdatter), død 1890.

      

       Se Gurholt

      

 

 

IV. Marte Nilsdatter,[17] født 26.05.1822 i Engelstad Siljan TE.,[18] døpt 02.06.1822 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,[19] død 1858 i USA.[20]

      

       De reiste til Amerika i 1852.

 

      

       Gift 12.04.1852 i Siljan kirke TE., med Ole Halvorsen,[21] født 29.08.1817 i Haugen u/Gurholt Siljan TE.,[22] (sønn av Halvor Olsen og Berte Olsdatter), døpt 14.09.1817 i Siljan kirke TE.,22 konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke TE.[23]

            

 

 

V.   Solve Nilsen, født 03.02.1825 i Engelstad Siljan TE.,[24] døpt 13.02.1825 i Siljan kirke TE.,24 død 02.12.1831 i Engelstad Siljan TE., gravlagt 11.12.1831 i Siljan kirkegård TE.[25]

 

 

 

VI. Gullik Nilsen, født 23.04.1828 i Engelstad Siljan TE.,[26] døpt 01.06.1828 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[27] død 03.02.1853 i Engelstad Siljan TE.,4 gravlagt 20.02.1853 i Siljan kirkegård TE.4

 

 

 

VII. NN Nilsdatter, født 03.05.1831 i Engelstad Siljan TE., død 03.05.1831 i Engelstad Siljan TE., gravlagt 12.05.1831 i Siljan kirkegård TE.[28]

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 274.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 67.

[3]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 285.

[5]  Eidanger ministerialbok 1814-1831.

[6]  Siljan bygdebok. side 213.

[7]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 52.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 147.

[9]  Gamle Gjerpen.

[10]  Gjerpen ministerialbok 1834-1857. side 274.

[11]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 58.

[12]  Siljan bygdebok. side 245.

[13]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 64.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 150.

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 234.

[16]  Lardal bygdebok bind 3. side 837.

[17]  Siljan bygdebok. side 362.

[18]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 70.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 153.

[20]  Fra Skrim til Farris bind 4. side 200.

[21]  Siljan bygdebok. side 250 og 362.

[22]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 57.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 146.

[24]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 75.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 256.

[26]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 81.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 160.

[28]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 159.