| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ENGELSTAD ETTER 1814

 


 

 

Knut Arnesen f. 1879 og Maren Zachariasdatter f. 188 sin familie.

 

 

 

Knut Arnesen,[1] født 23.12.1879 i Gurholt Siljan TE.,[2] døpt 15.02.1880 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 30.09.1894 i Siljan kirke TE.,[3] død 11.02.1962 i Engelstad Siljan TE.[4]

Han var sønn av Arne Knutsen og Helle Marie Olsdatter på Engelstad.

 

Knut kjøpte Engelstad (Nordstua) Bnr.2 av sin far i 1909, mot at foreldrene fikk fritt opphold:

Skjøde på Engelstad Bnr.2 (indmarken) fra Arne Knudsen Engelstad til Knud Arnesen Engelstad for kr. 6900 herpaa og løsøre med forbehold om frit hus for sælger og hustru. Datert 31.08.1909 og tinglyst 04.09.1909.

 

I 1910 bodde han på Engelstad/Nordstua som eier av gården sammen med foreldrene og to søsken.

 

Siljan 1910 - Engelstad Bnr. 21 Bnr.2

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Arne Knutsen m g b hf Jord- og skogarbeide 24.07.1848 Slemdal n s

Hella Knutsen k g b hm Hus- og kreaturstel 24.02.1852 Slemdal n s

Knut Arnesen m ug b s Gaardbr. og skogarbeider 23.12.1879 Slemdal n s

Ingeborg Arnesen k ug b d Hus og kreaturstel 26.09.1885 Slemdal n s

Olai Arnesen m ug b s Skog- og fløtningsarbeider 20.04.1891 Slemdal n s

Ingvald Engelstad m ug b Pleiebarn Forpleies for fattigv. Regning 08.04.1901 Slemdal n s

 

Knut skilte i 1919 ut, og solgte, en parsell Engelstad/Hovland Bnr.7 til sin bror Ole:

Skylldelingsforretning avholdt på Engelstad Bnr.2 (indmarken) den 30.12.1918, hvorved til Ole Arnesen Engelstad er utskilt en parsell Engelstad Bnr.7. Tinglyst 28.06.1919.

Skjøde på en persell Engelstad/Hovland Bnr.7 fra Knut Engelstad til Ole A Engelstad for kr. 50. Datert 11.12.1919, tinglyst 17.12.1919

 

Han giftet seg i Gjerpen i 1925.

 

Knut var ordfører i Siljan fra 1932 til 1933.

 

Han solgte gården på Engelstad til sin nevø Ivar Kjølnes i 1952, mot føderåd for seg og konen:

Skjøde på Engelstad Bnr.2 fra Knud Engestad f. 23.12.1879 til Ivar Kjølnes f. 02.12.1927 for kr. 10 000, hvorav for løsøre kr. 4000 samt føderåd for sælgeren og hans kone. Datert 31.03.1952, dagbokført 09.04.1952

 

Knut døde i 1962. De fikk ingen barn.

 

 

Gift 21.11.1925 i Gjerpen TE.,[5] med Maren Zachariasdatter,[6] født 27.02.1888 i Gravli Gjerpen TE.,5 (datter av Zacharias Gregoriussen og Marie Karoline Nilsdatter), død 23.08.1977 i Engelstad Siljan TE.4

 

Maren:

Hun kom fra Gravli i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

 

Maren døde i 1977.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 245.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 34.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 161.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Gjerpen lysningsprotokoll 1919-1946. side 27.

[6]  Siljan bygdebok. side 274.