| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ENGELSTAD ETTER 1814


 

Manntall Engelstad

 

 

 

 

Matrikkelen 1838

Engelstad matrikkelnr. 175 (gammelt matrikkelnummer 144)

 

Løpenummer 537 – Engelstad – skyld 2 huder 3 skinn - oppsitter Niels Mikkelsen

Løpenummer 538 – Engelstad – skyld 2 huder 3 skinn - oppsitter Mathias Borgersen

 

 

 

 

 

1846

 

Engelstad

Mtr.No 175 Løbe.No. 537

 

Leilending E.m. Niels Mikkels. 53 aar

Hans hjemmeværende børn:

Svend 25 aar

Gullik 17 aar

Anne Helvig 29 aar

Martha 23 aar

 

Tjenere:

Gunnil Helgesd. Sandbreka 12 aar

 

Udsæden:

¼ tønde Bygg

3 ½ tønde Havre

1/8 tønde Blandekorn

3 tønder Poteter

 

Kreaturhold:

2 Hester

3 Kuer

1 Kalv

8 Sauer

1 Gris

2 Geiter

 

 

 

Engelstad

Mtr.No 175 Løbe.No. 538

 

1.

 

Leilending Mathias Borgersen 49 aar

Hans kone Pernille Pedersd. 45 aar

Deres hjemmeværende børn:

Peder 16 aar

Børe 10 aar

Elen Marie 18 aar

Pernille 14 aar

Maren 11 aar

Gurine 6 aar

 

Tjenere:

Jacob Gulliks. Særkeland 17 aar

 

Udsæden:

¼ tønde Bygg

3 ½ tønde Havre

½ tønde Blandekorn

4 tønder Poteter

 

Kreaturhold:

2 Hester

5 Kuer

2 Qvier

12 Sauer

2 Geiter

1 Gris

 

 

 

1865

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0008 002 yttre Engelstad 537 5

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

Merknad: (S/L: 263/17)

Eigar: Gaardbruger og Leilænding Sigurd Hansen Utsæd: hv1/4 by1/2 ha3 1/2 po5, kreaturhald: he2 ku6 få6 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Sigurd Hansen m g Husfader Gaardbruger og Leilænding 52 (alder) Slemdal Prgj.

002 Maren Borgersdatter k g hans Kone 63 (alder) Kongsberg

003 Borger Hendriksen m ug hendes Søn hjælper med Gaardsbr 33 (alder) Slemdal Prgj.

004 Gunhild M. Sigurdsdatter k ug deres Datter 21 (alder) Slemdal Prgj.

005 Maren H. Knudsdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Laurvig

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0009 002 yttre Engelstad 538 6

Merknad: (S/L: 263/22)

Eigar: Gaardbr og Leilænding Mathias Borgersen Utsæd: hv3/8 ru1/8 by1/2 ha5 po6, kreaturhald: he2 ku8 få11 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Mathias Borgersen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 71 (alder) Slemdal Prgj.

002 Pernille Pedersdatter k g hans Kone 67 (alder) Slemdal Prgj.

003 Peder Mathiasen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbr 36 (alder) Slemdal Prgj.

004 Pernille Mathiasdatter k ug deres Datter 35 (alder) Slemdal Prgj.

005 Isak Olsen m ug Tjenestekarl 30 (alder) Gjerpen Prgj.

006 Karen Knudsdatter k ug Tjenestepige 41 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

1875

 

 

Engelstad-skov – løpenummer 537a

 

Engelstad skov ubeboet

 

 

Engelstad – løpenummer 537b

 

Sigurd Hansen f. 1813 – husfader – leilending

Maren Borgersdatter f. 1802 i Kongsberg – kone

Borger f. 1830 – sønn – hjelper faderen

Nelle Jacobsdatter f. 1852 – tjenestepige

 

Ole Mathisen f. 1847 – husfader – inderst, jordbrug

Gunnhild M Sigurdsdatter f. f. 1845 – hans kone

 

 

Engelstad – løpenummer 538

 

Mathias Borgersen f. 1797 – husfader – leilending

Pernille Pedersdatter f. 1799 – kone

Peder f. 1829 – sønn – hjelper faderen

Pernille f. 1831 – datter – hjelper faderen

Isak Olsen f. 1836 i Gjerpen – dagarbeider-skogsarbeid

Barte Marie Hansdatter f. 1846 i Laurdal – tjenestepige

Karoline Halvorsdatter f. 1861 i Gjerpen – tjenestepige

 

 

 

1900

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0040 003 Engelstad 21 2 7 7

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Arne Knuts. Engelstad m g b hf Gaardbruger S 1848 Slemdal herred* n s

002 Hella Marie Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1852 Slemdal herred* n s

003 Ingeborg Arnesd. k ug b d Datter 1885 Slemdal herred* n s

004 Anne Arnesd. k ug b d Datter 1888 Slemdal herred* n s

005 Ole Arnes. m ug b s Søn 1892 Slemdal herred* n s

006 Hanne Kristine Olsd. k ug b tj Kreaturstel 1839 Slemdal herred* n s

007 Jakob Ols. Moene m ug b Forpleies på Fattigv regning Vedhugst 1849 Slemdal herred* n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0041 003 Engelstad 21 3 7 7

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Peder Ols. Engelstad m g b hf Gaardbruger S 1847 Slemdal herred* n s

002 Karoline Elisa Vetlesd. k g b hm Gaardbrugerkone 1868 Slemdal herred* n s

003 Ingeborg Pedersd. k ug b d Datter 1892 Slemdal herred* n s

004 Valborg Pedersd. k ug b d Datter 1894 Slemdal herred* n s

005 Olga Pedersd. k ug b d Datter 1897 Slemdal herred* n s

006 Ingvald Peders. m ug b s Søn 30.04.1900 Slemdal herred* n s

007 Ingeborg Arnesd. Engelstad k e b Moder til no 1 Føderaadskone 1812 Slemdal herred* n s

 

 

 

Matrikkelen 1905

Engelstad Gnr.21

 

Bnr.1 – Engelstad (skogen) – eier/bruker F M Treschow

Bnr.2 – Engelstad (indmarken) – eier/bruker Arne Knudsen

Bnr.3 – Engelstad søndre (indmark) – eier/bruker Peder Olsen

Bnr.4 – Engelstad (skog) – eier/bruker F M Treschow

 

 

 

1910

 

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0044 003 Midtbygden Engelstad 21 2 66 6

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Arne Knutsen m g b hf Jord- og skogarbeide 24.07.1848 Slemdal n s

002 Hella Knutsen k g b hm Hus- og kreaturstel 24.02.1852 Slemdal n s

003 Knut Arnesen m ug b s Gaardbr. og skogarbeider 23.12.1879 Slemdal n s

004 Ingeborg Arnesen k ug b d Hus og kreaturstel 26.09.1885 Slemdal n s

005 Olai Arnesen m ug b s Skog- og fløtningsarbeider 20.04.1891 Slemdal n s

006 Ingvald Engelstad m ug b Pleiebarn Forpleies for fattigv. Regning 08.04.1901 Slemdal n s

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0045 003 Midtbygden Engelstad søndre 21 3 77 7

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Peder Olsen m g b hf Gaardbruker 04.09.1847 Slemdal n s

002 Elisa Olsen k g b hm Gaardmandskone 28.12.1868 Slemdal n s

003 Ingeborg Pedersen k ug b d Hus- og kreaturstel 13.07.1893 Slemdal n s

004 Olga Pedersen k ug b d Behjælpelig med husstel 13.10.1897 Slemdal n s

005 Ingvald Pedersen m ug b s Søn 30.04.1900 Slemdal n s

006 Olav Pedersen m ug b s Søn 09.05.1902 Slemdal n s

007 Esther Pedersen k ug b d Datter 20.07.1905 Slemdal n s

 

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0046 003 Midtbygden Skogheim 21 6 33 3

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Petter Jakobsen m g b hf Gaardbruker, Skogarbeider 24.10.1868 Slemdal n s

Heimvendt norsk-amerikanar:

Utflytta frå Noreg: 1893, Flytta attende til Noreg: 1899,

Bustad i Noreg før utflytting: Slemdal

Siste bustad i Amerika: Wisconsin

Stilling i Amerika: Arbeider

002 Maren Jakobsen k g b hm Gaardmandskone 31.03.1860 Slemdal n s

003 Petrea N. Sandbrekke k ug b tj Hus- og kreaturstel 19.12.1894 Slemdal n s

 

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Engelstad Gnr.21

 

Bnr.1 - Engelstad (skogen) - 3 mark 79 øre -F. M. Treschow

Bnr.2 - Engelstad (innmarken) -2 mark 21 øre - Ivar Kjølnes

Bnr.3 - Engelstad søndre-2 mark 12 øre - Olaf Engelstad

Bnr.4 - Skog-2 mark 87 øre - F. M. Treschow

Bnr.6 - Skogheim-0 mark 95 øre - Ole Nikolaisen Tveiten

Bnr.7 - Hovland-0 mark 02 øre - Ole A. Engelstad

Bnr.8 - Skogheim-0 mark 08 øre - Ingvald P. Engelstad