| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SKOGEN BNR.11 u/AUSTAD ETTER 1814

 


 

 

 

Kristian Andersen Lid f. 1861 og Hella Marie Arvesen f. 1870 sin familie.

 

 

 

Kristian Andersen Lid, født 19.09.1861 i Lid Gjerpen TE.,[1] død 1943 i Oslo.1

Han var sønn av Anders Olsen Lid og Anne Kirstine Christophersdatter på Lid i Gjerpen.

 

Kristian kom fra Lid i Gjerpen. Han ble lærer.

 

Han giftet seg i 1893 og familien flyttet til Ø. Aker i 1887.

 

Se gamlegjerpen.no (Lid 9 - Lid nordre)

 

Hans kones far solgte i 1894 eiendommen Austad/skog Bnr.11 til Treschow. I 1898 kjøpte Hella Marie og hennes mann eiendommen tilbake på odelsretten:

Skjøte på Austad/skog Bnr.11 fra Ole Arvesen til F W Treschow for kr. 10 500. Datert 09.10.1894, tinglyst 15.10.1894

Odelsløsingsskjøte fra F W Treschow til Kr. Lid for kr. 9900. Tinglyst 01.11.1898

 

Matrikkelen 1905

Austad Gnr.29

Bnr.11 - Austad (skog) - eier/bruker Kr. Lid.

 

Kristian døde i Oslo i 1943.

 

 

Gift 04.01.1893 i Gjerpen kirke TE.,1 med Hella Marie Arvesen, født 20.09.1870 i Langerød Gjerpen TE.,[2] (datter av Ole Arvesen og Anne Marie Olsdatter), døpt 30.10.1870 i Gjerpen kirke TE.,2 død 1951 i Oslo.1

 

Hella:

Hun kom fra Gjerpen, men hennes far kom fra Austad i Siljan og eide en del av gården.

 

Hella Marie døde i Oslo i 1951.

 

 

 

I.    Anna Lid, født 1893.1

 

 

II.   Olga Lid, født 10.02.1897.[3]

      

       I 1952 ble eiendommen Austad/skog Bnr.11 overdratt til Olga etter skifte etter hennes foreldre. Samtidig solgte hun eiendommen til sin sønn:

       Skjøte fra Hella Marie Lid f. 20.09.1870 (uskiftebev. etter Kr. Lid av 27.08.1843) til datter Olga Lid Helling f. 10.02.1897 for kr. 13 500. Datert 05.05.1952

       Skjøte på Austad/skog Bnr.11 fra major Olav Helling og hustru Olga Lid Helling f. 10.02.1897 til sønnen Leif Arvid Helling f. 23.09.1928. Datert 05.05.1952

 

 

       Hun giftet seg med Ola Helling.

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Leif Arvid Helling, født 23.09.1928.

              

               Skjøte på Austad/skog Bnr.11 fra major Olav Helling og hustru Olga Lid Helling f. 10.02.1897 til sønnen Leif Arvid Helling f. 23.09.1928. Datert 05.05.1952

              

               Matrikkelutkast 1950

               Austad Gnr.29

               Bnr.11 - Austad (skog) - 2 mark 43 øre - Leif Arne Helling

              

 

 

 

III. Asta Lid, født 1898.1

 

 

 

 

 [1]  Gamle Gjerpen.

[2]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 144.

[3]  Grunnboka.