| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN FØR 1701 |      


 

 

 

Gjert Meidel f. ca 1606 og Ellen Christophersdatter Stockmann f. ca 1610 sin familie

 

 

 

Gjert Meidel, f. ca 1606,[1] d. ca 1696.[2]

 

Det må ha vært han som nevnes i Porsgrunn i 1661 og 1685 som Gjert Meidell trelasthandler. 

 

Han var ifølge Store Norske hoffjunker i København 1628, tollbetjent i Langesund 1661, senere skipsreder og trelasthandler der.

 

Han var tolder i Langesund distrikt. Han var i 1667 bosatt i Langesund. Han drev skibsrederi og trelasthandel. Han var i senere år bosatt i Holden. (For øvrig kan henvises til statsarkivar Thomles avhandling om Holch etc. i d.-n.-Personalhist. Tidskrift I. VI s 91 og 251 fl. og til forstmester A.T. Gløersen: Slægten Meidell. 1900.)

 

 

Gift etter 1653,[3] med Ellen Christophersdatter Stockmann, f. ca 1610,[4] (datter av Chistopher Hansen Stockmann og Margrethe Arnesdatter), d. ca 1663 i Langesund i Bamble.[5]

 

Ellen:

Hun var ved skifte etter sin mor i 1653 enke på 43 år.

 

Hun var enke etter Oluf Iversen Holch d. 1651 i Tønsberg da hun giftet seg med Gjert.

 

Det skal ha vært skifte etter Ellen 26. mai 1663. (PHT 1 rk. 6 bd. (1885), s. 251)

 

 

 

I.    Gjert Meidel, født ca 1657,2 død ca 1717 i Holla.2,[6] .

      

       Han nevnes også som Gerhard. Han var prest i Holden. Karen var hans 2. hustru.

      

       Det var skifte etter han i 1717.

      

       Nedre Telemark og Bamble prosti

       Den geistlige jurisdiksjon, Skifteprotokoller

       NTS 1716-1759 - side 28a-39b

       Sokneprest Gerhard Meidell, død

       enka Karen Andersdatter og avdødes barn med avdøde Anne Jacobsdatter Borse.

       1. Kaptein Jacob Meidell, myndig

       2. Søren Meidell, student

       3. Thomas Meidell

       4. Giert Meidell

       5. Ellen Sophie Meidell

       6. Margaretha Meidell

 

       Barn fra 2. ekteskap med enka Karen Andersdatter, Christian og Anders.

 

      

       (1) Gift[7] med Anne Jacobsdatter Borse, født omkring 1650.1

      

 

       (2) Gift[8] med Karen Andersdatter, født ca 1687,6 (datter av Anders Halvorsen og Marichen Lorentsdatter), død 1741 i Skien,6 gravlagt 12.06.1741 i Skien.6

      

       Karen:

       Hun kom fra Skien.

      

       Hun nevnes i skifte etter sin far som gift med Sogneprest i Holla, Giert Meidel. (Skien Skifteprotokoll nr 3, side 603.)

      

       Hun giftet seg 2. gang med Jens Jansen Høst. Se gamleskien.no

      

 

A.       Jacob Meidel, (sønn av Gjert Meidel og Anne Jacobsdatter Borse) født rundt 1690.1

 

 

B.        Søren Meidel, (sønn av Gjert Meidel og Anne Jacobsdatter Borse) født rundt 1690.1

 

 

        C.    Thomas Meidel, (sønn av Gjert Meidel og Anne Jacobsdatter Borse) født rundt 1690.1

 

 

C.        Gjert Meidel, (sønn av Gjert Meidel og Anne Jacobsdatter Borse) født rundt 1690.1

 

 

        E.    Ellen Sophie Meidel, (datter av Gjert Meidel og Anne Jacobsdatter Borse) født rundt 1690.1

 

 

D.       Margaretha Meidel, (datter av Gjert Meidel og Anne Jacobsdatter Borse) født rundt 1690.1

 

 

        G.    Christian Meidel, (sønn av Gjert Meidel og Karen Andersdatter) født omkring 1710.6,1

 

 

        H.    Anders Meidel, (sønn av Gjert Meidel og Karen Andersdatter) født ca 1712,6 død 1791 i Skien,[9] gravlagt 17.12.1791 i Skien.6

              

               Skien Cop. 13/3-1749. Anders Meidel og Thurie Tollefsd.

              

               Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

               6056 17.2.1791 - 1789-1794 - Skifteprotokoller 9b - 552b - Skiftet sluttet 02.12.1791. se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 417b og 459b

               arvelater Anders Meidel Scheen musikant død. Ved ett tilfelle nevnt at skiftet også skulle være etter hans kone, men hennes navn er ikke nevnt

               Arvinger og andre:

               datter Marte Andersdtr., i Sandvigen g.m. JohannesTollefsen

               sønn Christian Andersen Meidel 34 år

               sønn Giert Andersen Meidel Brevig 50 år

               datter Karen Andersdtr., 36 år ugift

               andre svigersønn Johannes Tollefsen i Sandvigen g.m. Marte Andersdtr.

 

              

               Gift 13.03.1749 i Skien,6 med Turi Tollefsdatter, født ca 1730,6 død 1788 i Skien, gravlagt 19.05.1788 i Skien.6

      

 

 

II.   Christopher Meidel, f. omkring 1660,1 d. ca 1715.2

      

       Han var prest i London. Han var oppkalt etter sin morfar.

      

       Ifølge Store Norske:

       Christopher Meidel, født i Langesund, norsk prest og kvekermisjonær. Ordinert prest 1687, men avsatt 1690. Ble kveker i 1699, begynte 1702 misjonsvirksomhet i Skiensområdet, men ble landsforvist året etter. Drev deretter som kvekermisjonær i Frankrike og Storbritannia. Hans skrifter sirkulerte lenge etter hans død.

 

 

 

III. Anne Sophie Meidel, født omkring 1660.

 

      

       Hun giftet seg med3 Christen Hansen Ravn, født omkring 1650.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Store Norske Leksikon, internett.

[3]  NTS, bind 11 Stockmann, Holch, Meidel av S.H. Finne-Grønn, side 263.

[4]  Skifte etter moren.

[5]  Web debatt digitalarkivet september 2003 informasjon gitt av Jan Sigbjørn Larsen fra Porsgrunn.

[6]  gamleskien.no.

[7]  Skifte etter hennes mann, Skifte etter hennes mann.

[8]  Skifte etter hans svigerfar i Skien i 1712.

[9]  Skifte etter han.