| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |       


 

 

Tommas Olsen f. 1772 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Mette Margrethe Tronsdatter f. 1777 og 2. gang med Gunil Gunnulfsdatter f. 1776.

 

 

 

Tommas Olsen, f. 1772 på Osebakken i Gjerpen,[1] døpt 05.04.1772 i Gjerpen,[2][1] død 06.03.1838 i Østre Porsgrunn, gravlagt 14.03.1838 i Østre Porsgrunn.[3]

Han var sønn av Ole Jacobsen og Mette Tommasdatter.

 

Ole Jacobsens drengebarn Thomas fra Osebachen.

Test: Morten Henrichs kone, Groe Jacobsdatter, Engebret Engebretsen, Thommes Thommesen.

 

Hans foreldre ble gift i Solum 10.11.1763.

 

Han giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1806.

 

Hans søster, Maren Olsdatter, var fadder for hans sønn Halvor i 1811. Søsteren, Maren Olsdatter, var første gang gift med Halvor Olsen Bjerketvedt og 2. gang med Rasmus Larsen.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.143

Avskrift 1

Thomas Olsen 43 aar

Logerende Gullik Kittilsen 42 aar

Hans dattersønn Lars Amundsen 6 aar

Kone Anne Marie Olsdatter 52 aar

Datter Maren Kirstine Gulliksdatter 22 aar

Datter Andrea Larsdatter 19 aar

 

Avskrift 2

Husejer Matros Thomas Olsen 48 aar

Logerende

Matros Gullik Kittilsen 34 aar

Kone Anne Maria Olsdatter 53 aar

Dattersønn Lars Amundsen 6 aar

 

Han giftet seg 2. gang i Porsgrunn i 1815.

 

Porsgrunn - viet 02.11.1815

Thomas Olsen 45 aar Matros af østre Porsgrund, og Gunild  Gunuldsdatter 35 aar af Arbeidsclassen.

Forlovere Niels Jacobsen og Ole Halvorsen.

 

Østre Porsgrunn 1825

Rode 26

Hus 143

Tomes Olsen - 54 aar - Roskarel

Gunnil Gundersdatter - 49 aar - Konen

Mette Oline Tomesdatter* - 9 aar - Datteren

 

Gravlagt som "Afskediget Rorskarl Thomas Olsen, 68 aar, østre Porsgrund".

 

 

(1) Gift 29.05.1806 i Gjerpen, med Mette Margrethe Tronsdatter, f. 1777 på Rognstrand i Bamble,[4] (datter av Trond Larsen og Berthe Maria Halvorsdatter), døpt 28.09.1777 i Bamble,[5] d. 1811 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.12.1811 på Østre Porsgrunn kirkegård.[6]

 

Mette:

Thron Larsen Rognstrand og Berthe Maria Halvorsdatters datter Mette Magrethe.

Faddere: Hans Pedersens enke i Ombosness Magrethe Thronsdatter, Mari Jacobsdatter Rogn, Thor Gundersen ibid, Hans Sørensen ibid, Mads Larsen i Ombosness.

 

Hun var i 1801 bosatt med foreldrene i Langesund.

 

Gravlagt som "Thomes Olsens kone Mette Margrethe Tronsdatter 35 aar".

 

 

(2) Gift 02.11.1815 i Porsgrunn,[7] med Gunil Gunnulfsdatter, født 1776 på Gunneklev i Eidanger,[8] (datter av Gunnulf Halvorsen og Ingeborg Nilsdatter), døpt 28.07.1776 på Eidanger kirke,7 konfirmert 03.10.1790 i Eidanger kirke.[9]

 

Gunil:

Hennes foreldre var på Gunneklev før de kom til Herøya.

 

Hennes søsters ektemann, Hans Abrahamsen, var en av fadderne for hennes datter i 1816.

 

 

 

I.    Ole Tommasen, (sønn av Tommas Olsen og Mette Margrethe Tronsdatter) født 1805 i Langesund, døpt 28.04.1805 i Bamble,5 død 1805 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 10.11.1805 i Gjerpen.[10]

      

       Daab confirmeret uægte barn kaldet Ole fød af pigen Mette Magrethe Thronsdatter af Langesund, til barnefader udlagt søefarende ungkarl Thomas Olsen af Gierpen Porsgrund. Føren barnet blev født var der for disse foreldre lyst til egteskab 3 gange, som havde været fuldbyrdet dersom faderen fra udenlands reise havde været hiemkommen. Faddere: Peder Hansens kone Inger Amundsdatter, pigen Gurine Salvesdatter, Wilhelm Wejenauer, Peder Hansen, Jacob Ancher.

      

       Gravlagt som "Et drengebarn Ole Thomæsøn ½ aar, død paa Aasebakken da Moder Mette Margr. Thronsdatter fra Bamble var der. For hende siges lyst til Ægteskab i Bamble med Thomas Olessøn".

      

 

 

II.   Ole Tommasen, (sønn av Tommas Olsen og Mette Margrethe Tronsdatter) født 1807, død 1807 i Østre Porsgrunn, gravlagt 18.01.1807 på Østre Porsgrunn kirkegård.[11]

      

       Gravlagt som "Thomas Olsens hiemmedøbte barn Ole 5 dage".

      

 

 

III. Berthe Maria Tommasdatter, (datter av Tommas Olsen og Mette Margrethe Tronsdatter) født 02.06.1809 i Østre Porsgrunn, døpt 15.07.1809 i Østre Porsgrunn kirke,[12] død 1810 i Langesund, gravlagt 07.02.1810 i Bamble.4

      

       Bekræftet Thomas Olsen og Mette Tronsdatters barn Berthe Maria født 2den Junj.

       Faddere: Rasmus Birketveds kone, Maren Olsdatter, pigen Dorthea Kirstine Jensdatter, Rasmus Larsen, Halvor Svendsen, Lars Jensen.

      

       Gravlagt som "Matros Thomas Olsens barn av Porsgrund som døde i Langesund og der begravet ¾ aar".

      

 

 

IV. Halvor Tommasen, (sønn av Tommas Olsen og Mette Margrethe Tronsdatter) født 15.03.1811 i Østre Porsgrunn, døpt 28.04.1811 i Østre Porsgrunn kirke,[13] død 1811 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.05.1811 på Østre Porsgrunn kirkegård.[14]

      

       Bekræftet Thomas Olsen og Mette Tronsdatters barn Halvor født 15de Mar.

       Faddere: Rasmus Bjerketveds kone Maren Olsdatter, pigen Karen Olsdatter, Rasmus Halvorsen, Jacob Olsen, Hach Sørensen.

      

       Gravlagt som "Thomes Olsens barn Halvor 9 uger".

      

 

 

V.   Mette Oline Tommasdatter, (datter av Tommas Olsen og Gunil Gunnulfsdatter) født 07.06.1816 i Østre Porsgrunn, døpt 07.07.1816 i Østre Porsgrunn,[15] konfirmert 10.04.1831 i Porsgrunn.[16]

      

       Født 07.06.1816 – hjemmedøpt 14.06.1816 – bekreftet i kirken 07.07.1816: Mette Oline – Matros Thomas Olsen og Gunild Gunuldsdatter i østre Porsgrund, faddere: Karen Maria Olsdatter tienende hos Chirurg Rehdisch, Pige Cathrine Jacobsdatter, begge i østre Pgd., Daglønner Lars Jensen, Tjener Christian Cortner i østre Pgd., Skomager Hans Abrahamsen fra vestre Porsgrund

      

       Konfirmert som "19. Mette Oline Thomasdatter, døbt 07.07.1816, fødested østre Porsgrund, foreldre Rorskarl Thomas Olsen og hustru Gunild Gunuldsdatter".

 

       Hun giftet seg i 1839.

      

       Østre Porsgrunn - viet 26.12.1839

       Matros Lars Jacob Eriksen Eidanger 25 aar Fader Erik Jacobsen,

       og Pige Mette Oline Thomasdatter Porsgrund 23 aar Fader Thomas Olsen.

       Forlovere Christian Kortner og David Jacobsen Porsgrund.

 

      

       Gift 26.12.1839 i Østre Porsgrunn, med Lars Jacob Erichsen, født 02.03.1815 i Østre Porsgrunn (sønn av Erich Jacobsen og Helene Larsdatter), døpt 16.04.1815 i Østre Porsgrunn.[17]

      

       Lars:

       Født 02.03.1815 – hjemmedøpt 06.03.1815 – bekreftet i kirken 16.04.1815: Lars Jacob – Erich Jacobsen Matros og Helene Larsdatter i østre Porsgrund

       Faddere: Ole Jacobsens Kone Else Marie Madsdatter, Pige Maren Jacobsdatter i veste Porsgrund af Arbeidstanden, Niels Olsen Matros, Soldat Tosten Jacobsen, Tienestdreng Christian Kortner i østre Porsgrund.

 

       Hans foreldre nevnes under hans farfar Jacob Torstensen Herøya.

      

 

 

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Østre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1828-1840, på Eidangerslekt, side 186.

 

[5]  Alder ved død.

[6]  Solumslekt

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[8]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 192.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[10]  Kirkebok for Gjerpen Ministerialbok nr. 3 (1796-1814), skannet av digitalarkivet, side 171.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 286.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 294-295.

[15]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 19.

[16]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 128.

[17]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.