| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |      


 

 

 

Peder Andersen f. 1776 og Marthe Maria Larsdatter f. 1794 sin familie

 

 

 

 

Peder Andersen, født 1776 i Porsgrunn, døpt 15.12.1776 i Vestre Porsgrunn kirke,[1] konfirmert 06.10.1793 i Østre Porsgrunn kirke.[2]

Han var sønn av Anders Olsen og Anne Pedersdatter.

 

Døbt i vestre kirke Anders Olsen og Ane Pedersdatters barn Peder.

Test: Ane Pedersdatter, Marthe Maria Christensdatter, Niels Olsen, Ole Olsen, Rejer Pedersen.

 

Konfirmert som "7. Peder Andersen 17 aar".

 

Han nevnes her i Østre Porsgrunn i 1815.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.134

Avskrift 1

Anders Flottens enke – død (gårdeier)

Sønn Peder Andersen 38 aar

Logerende Erik Nilsen 38 aar

Hans sønn Anders Erichsen 1 ½ aar

Søstersønn Anton Andersen 1 aar

Konen Birthe Andersdatter 30 aar

Datter Ingeborg Erichsdatter 7 aar

 

Avskrift 2

Husejer Matros Peder Andersen 39 aar

Logerende

Skibstømmermand Erik Nilsen 39 aar

Kone Birthe Maria Andersdatter 33 aar

Sønn Anders Erichsen 2 aar

Datter Ingeborg Maria 7 ½ aar

Datter Anne Birthea 4 aar

 

Han giftet seg i 1817.

 

Porsgrunn viet 04.12.1817:

Rorskarl ved Toldboden Peder Andersen 41 aar af østre Porsgrund,

og Pige Marthe Maria Larsdatter 23 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund.

Forlovere Niels Jacobsen og Claus Christensen.

 

De nevnes i Østre Porsgrunn i 1825.

 

Østre Porsgrunn 1825

Rode 26

Hus 134

Peder Andersen - 48 aar - Roskarel

Marthe Larsdatter - 30 aar - Konen

Anders Pedersen - 7 aar - Sønnen

Ole Pedersen - 5 aar - Sønnen

Lars Pedersen - 1/10 aar - Sønnen

Anne Karine Pedersdatter* - 2 aar - Datteren.

 

 

Gift 04.12.1817 i Østre Porsgrunn,[3] med Marthe Maria Larsdatter, født 1794 på Gråten i Solum,[4] (datter av Lars Berulfsen og Karen Ouensdatter), døpt 17.08.1794 i Solum.[5]

 

Marthe:

Et Pigebarn kaldet Marthe Maria, foreldre Lars Berulsen og Kari Ougensdatter.

Faddere: Ingebør Anunsdatter, Ane Ougensdatter, Niels Jacobsen, Simon Jonsen Lund, Christen Berulsen.

 

 

 

 

I.    Anders Pedersen, født 12.01.1818 i Østre Porsgrunn, døpt 14.06.1818 i Østre Porsgrunn,[6] konfirmert 06.10.1833 i Porsgrunn.[7]

      

       Født 12.01.1818 – hjemmedøpt 12.01.1818 – bekreftet i kirken 14.06.1818: Anders Pedersen – Røyert Peder Andersen og Hustrue Marthe Maria Larsdatter af østre Porsgrund, faddere: Smed Anders Gullechsens Kone Mallene Andersdatter, Pige Inger Mogensdatter, Begge fra østre Porsgrund, Tømmermand Ole Taraldsen, Dagarbeider Lars Jacobsen, Røyert Aslach Engelbretsen, alle fra østre Porsgrund

      

       Konfirmert som "3. Anders Pedersen, døbt 14.06.1818, fødested østre Porsgrund, foreldre Rorskarl Peder Andersen og hustru Marthe Marie Larsdatter".

      

 

 

II.   Anne Karine Pedersdatter, født 29.12.1818 i Østre Porsgrunn, døpt 07.02.1819 i Østre Porsgrunn,6 død 17.02.1819 i Østre Porsgrunn, gravlagt 21.02.1819 i Østre Porsgrunn.[8]

      

       Født 29.12.1818 – hjemmedøpt 30.12.1818 – bekreftet i kirken 07.02.1819: Anne Karine – Røyert Peder Andersen og Hustrue Marthe Maria Larsdatter i østre Porsgrund, faddere: Snedker Claus Christensens Kone Anne Beate Larsd. fra Solum, Pige Johanne Hansdatter, Saugmester Lars Bærulfsen, Røyert Thomas Olsen, Matros Bærulf Larsen, Den første fra Solum, de tvende siste fra østre Porsgrund

      

       Gravlagt som "Anne Karine Pedersdatter, Datter af Røyert Peder Andersen Flaatten og hustrue Marthe Maria Larsdatter i østre Porsgrund, 7 uger".

      

 

 

III. Ole Pedersen, født 17.06.1820 i Østre Porsgrunn, døpt 03.09.1820 i Østre Porsgrunn,6 konfirmert 26.04.1835 i Porsgrunn.[9]

      

       Født 17.06.1820 – hjemmedøpt 15.07.1820 – bekreftet i kirken 03.09.1820: Ole Pedersen – Røyert Peder Andersen og Hustrue Marthe Maria Larsdatter af østre Porsgrund, faddere: Røyert Arne Uslers Kone Kirstine Halvorsdatter, Pige Gunild Johannesdatter, Begge af østre Porsgr., Tjenestkarl Ole Olsen fra Porsgr., Saugmester Lars Christensen Moen, Do Lars Bærulfsen, Begge fra Solum Sogn.

      

       Konfirmert som "7. Ole Pedersen, døbt 03.09.1821, fødested østre Porsgrund, foreldre Rorskarl Peder Andersen og hustru Marthe Marie Larsdatter".

      

 

 

IV. Anne Karine Pedersdatter, født 26.07.1823 i Østre Porsgrunn, døpt 28.09.1823 i Østre Porsgrunn.6

      

       Født 26.07.1823 – hjemmedøpt 28.07.1823 – bekreftet i kirken 28.09.1823: Anne Karine – Røyert Peder Andersen og Hustrue Marthe Maria Larsdatter af østre Porsgrund, faddere: Slagter Christen Johnsens Kone Anne Guldbrandsdatter, Pige Anthonnette Andersdatter, Røyert Arne Usler, Garversvend Wincentz Arnesen, Tjenestkarl Giert Giertsen, Alle fra østre Porsgrund, Saugmester Claus Christensen Moen fra Solum.

      

 

 

V.   Lars Pedersen, født 26.09.1825 i Østre Porsgrunn, døpt 06.11.1825 i Østre Porsgrunn,6 konfirmert 03.05.1840 i Porsgrunn.[10]

      

       Født 26.09.1825 – hjemmedøpt 12.10.1825 – bekreftet i kirken 06.11.1825: Lars Pedersen – Roskarl Peder Andersen og Hustrue Marthe Maria Larsd. af Ø.P., faddere: Enke efter Smed Anders Gulleksen Malene Andersd., Pige Ingebor Maria Eriksd., Roskarl Arne Usler, Skomager Erik Heier, Slagter Christen Johnsen, Alle fra østre Porsgr., Rorskarl Jens Johnsen, Baadsmand Bærulf Larsen, Begge fra V.P.

      

       Konfirmert som "7. Lars, døbt 06.11.1825, fødested østre Porsgrund, foreldre Rorskarl Peder Andersen og hustru Marthe Marie Andersdatter".

      

 

 

VI. Maren Pedersdatter, født 16.08.1827 i Østre Porsgrunn.6

      

       Født 16.08.1827 – Ingen dåp nevnt: Maren Pedersd. – Rorskarl ved Tolvboden Peder Andersen og Kone Marthe Marie Larsdatter af østre Porsgr., faddere: Rorskarl Thomas Olsens K Gunild Gunuldsd., P Maren Gurine Larsdatter, Snedker Joh. Fritsen, Garversvend Wincent Arnesen, Alle fra østre Porsgr. (Fadderne fortsetter på neste side med døpte «Qvindekjøn») Rorskarl Jens Johnsen fra vestre Porsgr., Saugmester Claus Christensen Moen fra Solum.

      

 

 

 

 

 



[1]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 68-69.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 186-187.

[3]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[4]  Alder ved vielsen.

[5]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[6]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[7]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 134.

[8]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[9]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 139.

[10]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 279.