| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |       


 

 

Johannes Franck f. ca 1779 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Henriette Dorthea Carelius f. 1774 og Karen Brink Backer f. 1784 sin familie

 

 

 

Johannes Franck, født ca 1779,[1] død 07.11.1832 i Arendal, gravlagt 14.11.1832 i Arendal.[2]

 

Han var trolig født i Flensburg i Tyskland.

 

Han giftet seg to ganger i Arendal. Han nevnes der som organist.

 

De nevnes i dette huset i avskrift 2 i 1815. De har akkurat flyttet, dit for det var andre i huset i avskrift 1 som var tatt opp noen måneder før.

Hus.24

Avskrift 2

Jørgen Aalls leiegaard

Stadsmuss.cant J Frank 36 aar

Mad. Karen Frank 28 aar

Jomfrue Hendriete Frank 12 aar

Jomfrue Edel Frank 9 aar

Jomfrue Anne Johanne Frank 5 aar

Christopher Frank 6 aar

Nicholai Frank 1 aar

Pige Anne Tommesdatter 20 aar

Pige Severine Siverssdatter 19 aar

Pige Mart Jørgensdatter 60 aar

Som logerende i den gamle skole

Dagleyer Ole Jonssen 34 aar

Konen Karen Hansdatter 37 aar

Datter Anne Olsdatter 1 aar

Sergeant Torsten Mørk 33 aar

Jeger Halvor Anderssen 23 aar

Jeger Hans Erichssen 26 aar

Jeger Halvor Olssen 24 aar

 

I avskrift 1 i 1815 nevnes familien i hus.32.. Så de bodde der før de flyttet til hus..24.

 

Hus.31

Avskrift 1

Grosserer Jørgen Aall gaardeier

Logerende Johannes Franch 38 aar

Sønn Stian Christopher 6 aar

Konen Karen Backa 28 aar

Datter Henriette 12 aar

Datter Edel 9 aar, Anne 4 aar, Nicoline ¾ aar

Pige Severine Sivertsdatter 14 aar, Anne Sophie 28 aar.

 

Han og hans andre kone flyttet tilbake til Arendal.

 

Han døde i Arendal i 1832.

 

 

(1) Gift 04.03.1802 i Arendal,[3] med Henriette Dorthea Carelius, født ca 1774,[4] (datter av Ferdinand August Charisius og Elisabeth Cooper), død 03.08.1802 i Arendal, gravlagt 07.08.1802 i Arendal.[5]

 

Henriette:

Hun nevnes som 27 år med sin far og fire søsken i Arendal i 1801. Hennes far var tollinspektør i Arendal.

 

Hun døde i Arendal bare 29 år gammel etter å ha fått et barn.

 

 

(2) Gift 04.01.1805 i Arendal,[6] med Karen Brink Backer, født 1784 i Arendal,1 (datter av Nils Jansen Backer og Edel Friderichsdatter Dahl), død 21.05.1784 i Arendal,[7] død 06.03.1823 i Arendal, gravlagt 13.03.1823 i Arendal.[8]

 

Karen:

Hun døde i Arendal i 1823.

 

Hun gravlegges som "Karen B Frank, Organist Franks kone, 39 aar".

 

 

 

I.    Henriette Dorthea Franck, (datter av Johannes Franck og Henriette Dorthea Carelius) født 25.07.1802 i Arendal, døpt 09.08.1802 i Arendal,[9] konfirmert 29.03.1818 i Østre Porsgrunn.[10]

      

       Konfirmert som "Henriette Dorthea Franck østre Porsgrund, foreldre Organist Johannes Franck og Mad. Henriette Dorthea Carelius østre Porsgrund, døbt 09.08.1802 Arendal".

      

 

 

II.   Edel Franch, (datter av Johannes Franck og Karen Brink Backer) født 1805 i Arendal i Aust-Agder, døpt 05.07.1805 i Arendal i Aust Agder, konfirmert 07.10.1821 i Østre Porsgrunn.10

      

       Konfirmert som "Jomfrue Edel Frank østre Porsgrund, foreldre Organist hr. Johannes Frank og Mad. Karen Brink Backer østre Porsgrund, døbt 05.07.1805 Arendal".

      

       Hun nevnes i denne familien i 1825.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 129

       J. W. Rasch - 50 aar - Told Casserer

       Chath. Elisabet Rasch f Gyldenpalm – 50 aar - Konen

       Nils Aall Rasch - 7 aar - Sønnen

       Edel Frank - 20 aar - Huus Jomfr.

       Bendigte Wiig - 16 aar - Barnepige

      

 

 

III. Christopher Franch, (sønn av Johannes Franck og Karen Brink Backer) født ca 1809.1

 

 

 

IV. Anne Johanne Franch, (datter av Johannes Franck og Karen Brink Backer) født ca 1810.1

      

       Det er vel hun som er nevnt her som innflyttet til Gjerpen i 1837.

      

       Innfl.: Dette Foraar.

       Anmeldt: 3/8-1837.

       Navn, alder:

       Enkefrue Petronelle Magrethe Legaard født Juell, 50, født i Næs i Hallingdal

       Frøken Andrea Legaard, 20. Født i Lands pr.gj.

       Magdalene Chr. Legaard, 17. Født i Land.

       Peter Nicolay Legaard, 9. Født i Christiania.

       Ulricke Fredrikke Legaard, 5. Født i Porsgrund.

       Jmfr. Anne Johanne Franck, 26. Født i Arendal.

       Pige Karen Andrea Nielsd., 23. Født i Porsgrund.

       Pige Kirstine Gurine Nielsd., 21. Født paa Stathelle.

       Hensigt: ---

       Fra: Indflyttet fra Porsgrund

       Til: Osebakken.

      

 

 

V.   Nicoline Fredriche Franck, (datter av Johannes Franck og Karen Brink Backer) født 14.10.1813 i Østre Porsgrunn, døpt 20.02.1814 i Østre Porsgrunn kirke.[11]

      

       Bekræftet hr. musicuus Johannes Franck og mad. Karen Backers hjemmedøbte barn Nicoline Frederike født 14 Oct.

       Faddere: Jørgen Aalls kone mad. Birgitha Aall, hr. toldcasserer Raschs kone mad. Cathrine Elisabeth Rasch, frøken Henriette Løvenskjold, dhrr. Jacob Aall senior, ... Rasch, grosserer? Hans Møller, Christian Bruun, ... Flood, Friderich Bakker.

      

 

 

VI. Carl Christian Franck, (sønn av Johannes Franck og Karen Brink Backer) født 30.10.1814 i Østre Porsgrunn, døpt 22.01.1815 i Østre Porsgrunn,[12] død 28.01.1815 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.02.1815 i Østre Porsgrunn.[13]

      

       Født 30.10.1814 – hjemmedøpt 06.11.1814 – bekreftet i kirken 22.01.1815: Carl Christian Frank – Johannes Frank Organist og Madame Karen Backer i østre Porsgrund, (forsette neste side med "Mankjøn) faddere: Groserer Hans Møllers Kone Mad. Inger Møller, Anne Catharine Aal enke efter Propritair Nicolai Aal, Groserer Jørgen Aals datter Ambor Nicoline Aal, Jacob W Rasch, Toldcasserer Ulrich von Cappelen. Grosserer Gassmann, Dito Carl Møller, Dito Kløcker den yngre,  Oberkrigscommisair Poul Linaa Contoirist

      

       Gravlagt som "Carl Christian Frank, søn af Organist og Stadsmusikant Frank i østre Porsgrund, 3 maaneder".

      

 

 

VII. Caroline Kristina Franck, (datter av Johannes Franck og Karen Brink Backer) født 03.01.1816 i Porsgrunn, døpt 07.02.1816 i hjemmet,[14] død 14.05.1816 i Porsgrunn.

      

       Organist Johannes Franks og Kone Mad. Karen Backers Barn Caroline Kristina født den 3.de Jan., Hjemmedøbt den 7.de Feb., og død den 14 maj førend dets Daab blev bekreftet i Kirken.

      

       Gravlagt som "Karoline Kristine, Datter af Organist Johannes Frank og Mad. Karen Backer, 4 maaneder 12 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse".

      

 

 

VIII. Karenus Franck, (sønn av Johannes Franck og Karen Brink Backer) født 11.06.1817 i Østre Porsgrunn, døpt 05.08.1817 i Østre Porsgrunn.14

      

       Født 11.06.1817 – hjemmedøpt 22.06.1817 – bekreftet i kirken 05.08.1817: Karenus Franck – Organist Hr. Johannes Franck og Madam Karen Franch, født Backer, i østre Porsgrund, faddere: Søecapitain Hr. Constantius Raschs Frue Thea Rasch, født Reiersen, Mad. Marie Bruun, født Linaae, Jomfrue Divenke v. Cappelen, De tvende første fra Osebakken, den siste fra Porsgrund, Hr. Statsaad Niels Aall fra Gierpen Sogn, Admiral J Fabrisius fra Osebakken, Toldinspekteur Kammeraad Thomas Hammond, Grosserer Jørgen Aall, Kiøbmand Elias Flood, Fuldmegtig Poul Lenaae, alle fra østre Porsgrund

      

 

 

IX. Christiana Caroline Franck, (datter av Johannes Franck og Karen Brink Backer) født 19.07.1818 i Østre Porsgrunn, døpt 22.11.1818 i Østre Porsgrunn,14 død 30.03.1819 i Østre Porsgrunn, gravlagt 07.04.1819 i Østre Porsgrunn.13

      

       Født 19.07.1818 – hjemmedøpt 03.08.1818 – bekreftet i kirken 22.11.1818: Christiana Caroline – Organist Johannes Frank og Madame Karen Backer i østre Porsgrund, faddere: Postmester og Sekretair Groths Frue B Groth, født Clausen fra østre Porsgrund, Madame B Møller fra vestre Porsgr., Jomfrue E M Aall fra Gierpen, Stadsmægler Søren Rasch, Kiøbmand Louis Vauvert, Do Elias Flood, Skibscapitain U Brechling, Alle fra østre Porsgrund, Skibscapitain von Deurs fra Osebakken, Kiøbmand Chr. Paus, Fuldmegtig H Hoell fra Gierpen, Søelinuteant Ryberg fra Rafnes gaard ved Herre

      

       Gravlagt som "Christiane Caroline Frank, Datter af Organist Johannes Frank og Mad. Karen Backer i østre Porsgrund, ¾ aar".

      

 

 

 

 

 [1]  1815 tellingen.

[2]  Kirkebok for Arendal, Ministerialbok nr. A 4 (1816-1839), skannet av digitalarkivet, side 103.

[3]  Kirkebok for Arendal, Ministerialbok nr. A 1 (1703-1815), skannet av digitalarkiver, side 295.

[4]  1801 tellingen.

[5]  Kirkebok for Arendal, Ministerialbok nr. A 1 (1703-1815), skannet av digitalarkiver, side 386.

[6]  Kirkebok for Arendal, Ministerialbok nr. A 1 (1703-1815), skannet av digitalarkiver, side 296.

[7]  Kirkebok for Arendal, Ministerialbok nr. A 2 (1771-1815), skannet av digitalarkivet.

[8]  Kirkebok for Arendal, Ministerialbok nr. A 4 (1816-1839), skannet av digitalarkivet, side 94.

[9]  Kirkebok for Arendal, Ministerialbok nr. A 1 (1703-1815), skannet av digitalarkiver, side 95.

[10]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 232-233.

[12]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 3.

[13]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[14]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.