| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |       


 

 

 

Hans Petter Pettersen f. 1774 og Barbara Dorothea Hetting f. 1782 sin familie

 

 

 

Hans Petter Pettersen, født 18.03.1774 i Fredrikshald,[1] døpt 23.03.1774 i Fredrikshald.[2]

Han var sønn av Georg Peter Floer Schutz og Anne Cathrine Hansdatter.

 

De kom fra Fredrikshald (Halden).

 

De døpte et barn i Borge i Østfold i 1803. De var da ugift og bosatt i Fredrikstad. Hans Petter nevnes da som kjøpmann.

 

Vestre Porsgrunn viet 17.02.1808

Kiøbmand Hr. Hans Petersen og Jomfr. Barbara Dorthea Hetting.

Forlovere Søren Willumsen og Willum Willumsen.

 

De nevnes i Østre Porsgrunn i 1825. Hans Petter nevnes da som kontorist.

 

Østre Porsgrunn i 1825:

Hus.18

Halvor Andersen - 60 aar - Lods

Margit Jonsdatter - 56 aar

Guri Olsdatter - 13 aar - Tjenestepige

Hans Petersen - 52 aar - Contoirrist

Madam Petersen - 42 aar

August C. Petersen - 14 aar - Søn

Jens L. Petersen - 12 aar - Søn*

Peter M. Petersen - 10 aar - Søn*

E. M. Petersen - 5 aar - Datter*.

 

 

Gift 17.02.1808 i Vestre Porsgrunn kirke,[3] med Barbara Dorothea Hetting, født 17.12.1782 i Fredrikshald,[4],1 (datter av Arnt Christian Hetting og Petronella Øer), døpt 21.01.1783 i Fredrikshald,[5] død 06.02.1863 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 12.02.1863 i Vestre Porsgrunn.[6]

 

Barbara:

Hun var i tjeneste hos Kjøpmann Lars Steen i Fredrikshald i 1801, 20 år gammel.

 

Gravlagt som "Enkemadam Barbara Dorthea Pettersen 80 aar".

 

 

 

I.    Hanna Dorthea Hansdatter, født 1803 i Thorsnes i Borge, døpt 26.08.1803 i Thorsnes i Borge,[7] konfirmert 29.03.1818 i Vestre Porsgrunn.[8]

      

       Hanna Dorothea - Far Hans Pettersen Kiøbmands Karl Fredrichstad og Mor Barbara Dorothea Hetting Jomfrue Fredrichstad

       Merknader:

       med Attest og faderens skriftlige forpligtelse at wille ægte Jomfru Hetting og forsørge barnet som det men maa opsætte Ægteskabs forberedelsen til en beleyligen Tiid.

      

       Konfirmert som "Hanna Dorthea Pettersen vestre Porsgrund, foreldre Kiøbmand Hans Pettersen og Mad. Barbara Dorthea Letin vestre Porsgrund, døbt 26.08.1803 Thosnæs Annex, Borge Præstegjeld".

      

 

 

II.   Cathrine Petronelle Hansdatter, født 1809 i Vestre Porsgrunn, døpt 13.04.1809 i Vestre Porsgrunn,[9] konfirmert 25.04.1824 i Østre Porsgrunn.7

      

       Kjøbmand Hans Petersen og Madame Barbara Dorthea Petersen fød Hettings barn Cathrine Petronelle.

       Faddere: Madame Kirsten Maria Willumsen fød Arøe, Jomfru Kirsten Maria Jahnsen, Abraham Petersen, Willum Willumsen, Erichsen.

      

       Konfirmert som "Jomfrue Cathrine Petronelle Pettersen østre Porsgrund, foreldre Kiøbmand hr. Hans Pettersen og Mad. Barbara Dorthea Pettersen født Hetting østre Porsgrund, døbt 13.04.1809 vestre Porsgrund".

      

 

 

III. August Christian Hansen, født 16.04.1811 i Vestre Porsgrunn, døpt 07.08.1811 i Vestre Porsgrunn,8 konfirmert 22.04.1827 i Østre Porsgrunn,7 død 1893 i Porsgrunn.

      

       Bekræftet kjøbmand Hans Petersen og Madame Barbara Hettings barn August Christian født den 16de April.

       Faddere: Mad. Anne Cathrine sal. Petersens, Jomfru Karen Dorthea Willumsen, hrr. Ole Leth, Morthen Arøe, Christen Kraft, Peter Hjorth Dahl.

      

       Konfirmert som "August Christian Pettersen østre Porsgrund, foreldre Kiøbmand Hans Pettersen og Mad. Barbara Dorthea født Hetting østre Porsgrund, døbt 07.05.1810 østre Porsgrund".

 

      

       Han giftet seg med Anne Caroline Cathrine Wisnæs, født 18.10.1813 i Vestnes (datter av Anders Arnesen Vesnæs og Marie Pauline Felix), død 1892 i Porsgrunn.

 

      

       De fikk flere barn:

 

      

A.       Elise Marie Petersen, født 13.06.1842 i Brevik, døpt 17.11.1842 i Brevik,[10] død 1921.

 

              

               Hun giftet seg med Laurits Stoesen, født 12.10.1842 i Brevik (sønn av Lars Stoesen og Anne Elise Andersdatter Høeg), døpt 20.01.1843 i Brevik,[11] død 1920.

              

 

 

IV. Jens Ludvig Horn Hansen, født ca 1813, konfirmert 03.05.1829 i Porsgrunn.[12]

      

       Konfirmert som "10. Jens Ludvig Horn, 15¼ aar, født vestre Porsgrund, foreldre Kiøbmand Hans Pettersen og Madame Barbara Dorthea Pettersen født Hetting østre Porsgrund".

      

 

 

V.   Peder Magnus Hansen, født 29.02.1816 i Vestre Porsgrunn, døpt 09.05.1816 i Vestre Porsgrunn,[13] konfirmert 10.04.1831 i Porsgrunn.[14]

      

       Født 29.02.1816 – hjemmedøpt 04.03.1816 – bekreftet i kirken 09.05.1816: Peder Magnus – Kiøbmand Hans Pettersen og Kone Barbara Dorthea Pettersen, født Hetting i vestre Porsgrund

       Faddere: Skibscapitain Ole Willumsens Kone Mad. Caroline Willumsen, Jomfrue Karen Siverts begge fra vestre Pgd., Hr. Lieutnant og Overtoldbetient Biørn, Skipscapitain Johan Schau, Advocat Wessel, De Tvende første fra vestre Porsgrund, den siste fra Solum Sogn.

      

       Konfirmert som "3. Petter Magnus Pettersen, døbt 09.05.1816, fødested østre Porsgrund, foreldre Kiøbmand Hans Pettersen og Madame Barbara Dorthea Pettersen født Hetting".

      

       Han nevnes som skipsfører. Se gamleskien.no

 

      

       Gift 10.12.1844 i Skien,[15] med Karen Magdalene Wright, født ca 1821 i Grine i Lardal i Vestfold,14 (datter av Lorentz Christian Pedersen Wright og Inger Kirstine Lund).

 

 

      

VI. Elenore Marie Hansdatter, født 19.12.1820 i Vestre Porsgrunn, døpt 16.02.1821 i Vestre Porsgrunn,12 konfirmert 17.04.1836 i Porsgrunn.[16]

      

       Født 19.12.1820 – hjemmedøpt 21.12.1820 – bekreftet i kirken 16.02.1821: Elenore Marie – Kiøbmand Hans Pettersen og Madame Barbara Dorthea Pettersen, født Hetting, i vestre Porsgrund, faddere: Skipper Mads Halvorsens Kone Mad. Abigael Halvorsen, født Siverts, Jomfrue Marie Hetting, Begge fra vestre Porsgr., Grosserer Carl Møller af vestre, Stadsmægler Søren Rasch og Kiøbmand Poul Linaae af østre Porsgrund.

      

       Konfirmert som "15. Jomfrue Eleonore Marie Pettersen, døbt 16.02.1821, fødested østre Porsgrund, foreldre Kiøbmand Hans Pettersen og Madame Barbara Dorthea Pettersen født Hetting".

      

 

 

VII. Søren Charlottius Hansen, født 05.02.1823 i Østre Porsgrunn, døpt 08.08.1823 i Østre Porsgrunn,12 død 01.02.1824 i Østre Porsgrunn, gravlagt 07.02.1824 i Østre Porsgrunn.[17]

      

       Født 05.02.1823 – hjemmedøpt 08.07.1823 – bekreftet i kirken 08.08.1823: Søren CharlottiusKiøbmand Hans Pettersen og Madame Barbara Dorthea Pettersen, født Hetting, i østre Porsgrund, faddere: Stadsmægler Søren Raschs Kone Mad. Charlotte Rasch, født Løvenskiold fra østre Porsgr., Jomfrue Hanna D Pettersen fra Langesund, Grosserer Hans Møller, Forvalter Michael Møldrup, Kiøbmand Elias Flood, Alle fra østre Porsgr., Fuldmægtig Hans Blom fra Solum Sogn.

      

       Gravlagt som "Søren Charlottius, Søn af Kiøbmand Hans Pettersen og Madame Barbara Dorthea Hetting i østre Porsgrund, 1 aar".

      

 

 

 

 

 [1]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no"

[2]  Kirkebok for Halden Ministerialbok nr. I 1 /1758 - 1791, skannet av digitalarkivet, side 160.

[3]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 3 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, sid 226-227.

[4]  1801 tellingen.

[5]  Kirkebok for Halden Ministerialbok nr. I 1 /1758 - 1791, skannet av digitalarkivet, side 350.

[6]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. I 2 (1847-1877), skannet av digitalarkivet, side 213.

[7]  Kirkebok - Borge prestegjeld Ministerialbok 1791-1817, side 36.

[8]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[9]  Solumslekt

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 92.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 93.

[12]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 121.

[13]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[14]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 127.

[15]  gamleskien.no.

[16]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 265.

[17]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.