| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |       


 

 

 

Hans Iversen f. ca 1796 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Anne Olsdatter f. ca 1786 og 2. gang med Gunnild Pedersdatter f. ca 1793

 

 

 

Hans Iversen, født ca 1796.[1]

 

Han giftet seg 1. gang i Eidanger i 1818.

 

Copul. 8/9-1818 i Eid.

Hans Iversen, 22, Arbeidsmand fra Porsgrund.

Anne Olsd. Qvæstad, 32, Tienestepige.

Forl: Ole Flogstad og Stoe Qvæstad.

 

Han giftet seg 2. gang i Eidanger i 1822.

 

Copul. 1/10-1822 i Eid.

Enkemand Hans Iversen, 29. Dagarbeider Porsgrund.

Tienestepige Gunnild Pedersd., 29.

Forl: Jørgen Hougholt, Klaus Haugholt.

 

Østre Porsgrunn 1825

Rode 26

Hus 120

Hans Iversen - 32 aar - Matros

Gunnil Pedersdatter – 28 aar - Konen

Andreas Hansen - 2 aar - Sønnen

Jens Petter Hansen - 1 aar - Sønnen

Jørgen Larsen - 31 aar - Tømmermand

Magrethe Olsdatter - 48 aar - Konen

Hans Evensen - 21 aar - Sønnen

Ole Evensen - 15 aar - Sønnen

Jon Evensen - 13 aar - Sønnen

Lars Jørgensen - 7 aar – Sønnen

 

 

(1) Gift 08.09.1818 i Eidanger kirke,[2] med Anne Olsdatter, født ca 1786,1 død 25.09.1820 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.09.1820 i Østre Porsgrunn.[3]

 

Anne:

Hun tjente på Kvestad i Eidanger da hun giftet seg.

 

Gravlagt som "Anne Olsdatter, gift med Dagarbeider Hans Iversen af østre Porsgrund, 35 aar".

 

 

(2) Gift 01.10.1822 i Eidanger kirke,2 med Gunnild Pedersdatter, født ca 1793.1

 

Gunnild:

Trolig hun som er fadder for flere av undernevnte Bergitte Pedersdatter sine barn. Birgitte er også fadder for hennes barn i 1826. De var muligens søstre.

 

Copul. 24.05.1825 i Eid.

Ungkarl Peder Hansen Roed 28 år Husmannsønn

Tjenestepige Berjette Pedersdatter Stridsklev 25 år.

 

 

 

 

I.    Andreas Hansen, (sønn av Hans Iversen og Gunnild Pedersdatter) født 10.01.1823 i Østre Porsgrunn, døpt 16.02.1823 i Østre Porsgrunn.[4]

      

       Født 10.01.1823 – hjemmedøpt 24.01.1823 – bekreftet i kirken 16.02.1823: Andreas Hansen – Dagarbeider Hans Iversen og Hustrue Gunild Pedersdatter af østre Porsgrund, faddere: Dagarbeider Ole Olsens Hustrue Ingeborg Hansdatter, Pige Birgithe Pedersdatter, hiin fra Porsgrund denne fra Osebakken, Dagarbeider Ole Olsen, Do Halvor Andersen, Begge fra østre Porsgrund, Smedsvend Hans Jacobsen fra Osabekken.

      

 

 

II.   Jens Petter Hansen, (sønn av Hans Iversen og Gunnild Pedersdatter) født 29.05.1824 i Østre Porsgrunn, døpt 01.08.1824 i Østre Porsgrunn,4 konfirmert 29.09.1839 i Porsgrunn.[5]

      

       Født 29.05.1824 – hjemmedøpt 29.05.1824 – bekreftet i kirken 01.08.1824: Jens Petter – Dagarbeider Hans Iversen og Hustrue Gunild Pedersdatter i østre Porsgr., faddere: Hugger Hans Larsen Nærums Kone Ragnild Hansd. fra østre Porsgr., Pige Gunild Pedersd. fra Eidanger, Matros Nils Gundersen, Dagarbeider Halvor Andersen, Tjenestekarl Torjus Isaksen, Alle fra østre Porsgr., Tjenestedreng Peder Hansen fra Eidanger.

      

       Konfirmert som "14. Jens Petter, døbt 01.08.1824, fødested østre Porsgrund, foreldre Vægter Hans Iversen og hustru Gunnild Pedersdatter".

      

 

 

III. Ole Hansen, (sønn av Hans Iversen og Gunnild Pedersdatter) født 03.01.1826 i Østre Porsgrunn,[6] døpt 29.01.1826 i Østre Porsgrunn,[7] konfirmert 03.05.1840 i Porsgrunn.[8]

      

       Født 03.01.1826 – døpt 29.01.1826: Ole Hansen – Brændeviinsbrænder Hans Iversen og Hustrue Gunild Pedersd. i Ø.P., faddere: Huusmand Peder Røes Kone Bergitte Pettersd. fra Eidanger, Pige Maren Gundersd. fra Ø.P., Dagarbeider Reier Christensen, Matros Christen Johnsen, Tjenestedreng Halvor Jacobsen, Alle fra Ø.P.

      

       Trolig han som ble konfirmert som "11. Ole, døbt 27.01.1826, fødested østre Porsgrund, foreldre Vægter Hans Tovsen og hustru Gunild Pedersdatter".

      

       Han kom fra Porsgrund. Han står som 24 år gammel med far vekter Hans Iversen ved vielsen.

      

       Han foreldre giftet seg i Eidanger i 1822.

      

       Copul. 1/10-1822 i Eid.

       Enkemand Hans Iversen, 29. Dagarbeider Porsgrund.

       Tienestepige Gunnild Pedersd., 29.

       Forl: Jørgen Hougholt, Klaus Haugholt.

 

      

       Gift 06.09.1850 i Eidanger kirke,6,[9] med Anne Karine Jacobsdatter, født 11.10.1816 på Presteseter u/Prestegården i Eidanger,6 (datter av Jacob Olsen og Anne Rasmusdatter), døpt 03.11.1816 i Eidanger kirke.[10]

      

       Anne:

       Anne Karine - Foreldre: Husmand Jakob Olsen Præstesætret og Anne Rasmusdatter.

      

 

 

IV. Iver Hansen, (sønn av Hans Iversen og Gunnild Pedersdatter) født 30.03.1828 i Østre Porsgrunn, døpt 08.06.1828 i Østre Porsgrunn.4

      

       Født 30.03.1828 – hjemmedøpt 30.03.1828 – bekreftet i kirken 08.06.1828: Iver Hansen – Dagarbeider Hans Iversen og Hustrue Gunild Pedersd. af østre Porsgr., faddere: Daglønner Kittel Olsens Kone Lisbeth Tollefsdatter, P. Karen Kirstine Pedersd., Hugger Ole Olsen, Alle fra østre Porsgr., Daglønner Peder Hansen, Do Lars Hansen, Begge fra Eidanger.

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved vielsen.

[2]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[3]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[4]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[5]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 277.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 40.

[7]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 163.

[8]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 233.

[9]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 237.

[10]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.