| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |       


 

 

Ragnild Anundsdatter f. ca 1776 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Halvor Olsen f. ca 1777 og 2. gang med Hans Larsen f. ca 1769

 

 

 

Ragnild Anundsdatter, ca 1776

 

Hun giftet seg her i 1804.

 

Cop. 16/9-1804. Ø. Porsgr.

Grenadeer og uk. Halvor Olsen med p. Ragnild Anondsd.

Forl: Engelbreth Torjusen Grotnæs, Even Johannesen

 

Hun ble enke i 1807.

 

Hun nevnes som enke og huseier her i Avskrift 2 i 1815.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.120

Avskrift 2

Husejer Halvor Olsens Enke

Logerende

Hugger Hans Hansen 40 aar

Kone Margrethe Christensdatter 49 aar

Sønn Christen Hansen 5 aar

Datter Anne Margrethe 2 aar.

 

Hun giftet seg på nytt i 1822.

 

Østre Porsgrunn viet 08.04.1822:

Enkemand og Biælkehugger Hans Larsen Nærum 53 aar af østre Porsgrund,

og Enke Ragnild Anundsdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 37 aar.

Forlovere Niels Aaltvedt og Hans Hovoldt.

 

De nevnes i Østre Porsgrunn i 1825.

 

Østre Porsgrunn 1825

Rode 26

Hus 106

Hans Larsen - 57 aar - Bielke Hugger

Ragnil Anundsdatter - 49 aar - Konen

Anne Hansdatter - 3 aar - Datteren

Maria Dorthe - 59 aar - Logerende.

 

 

(1) Gift 16.09.1804 i Østre Porsgrunn kirke,[1] med Halvor Olsen, født ca 1777,[2] død 1807 i Østre Porsgrunn, gravlagt 02.08.1807 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

 

Halvor:

Han var fadder for Anne Olsdatter f. ca 1779 og Anders Pedersen i Østre Porsgrunn. Hun kan jo ha vært en søster?

 

Gravlagt som "Halvor Olsen 30 aar".

 

 

(2) Gift 08.04.1822 i Østre Porsgrunn,[4] med Hans Larsen, født ca 1769,[5] død 15.06.1831 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.06.1831 i Østre Porsgrunn.[6]

 

Hans:

Han giftet seg som "Enkemand og Biælkehugger Hans Larsen Nærum 53 aar" i 1822.

 

Gravlagt som "Biælkehugger Hans Larsen Nærum, 59 aar, østre Porsgrund".

 

 

 

I.    Anund Halvorsen, (sønn av Halvor Olsen og Ragnild Anundsdatter) født 1804 i Østre Porsgrunn, døpt 09.12.1804 i Østre Porsgrunn kirke.[7]

      

       Halvor Olsen og Ragnild Anondsdatters barn Anond.

       Faddere: Pigen Maria Clausdatter, pigen Karen Hansdatter, Jens Knudsen, Gunder Knudsen, Rolloug Halvorsen.

 

       Han nevnes som fosterbarn hos Hans Nilsen i Østre Porsgrunn i 1815.

 

       Østre Porsgrunn 1815.

       Hus.59

       Avskrift 2

       Husejer Oldermand Hans Nilsen 38 aar

       Kone Anne Anunsdatter 39 aar

       Logerende

       Moder Almisselem Ragnil Ingebretsdatter 82 aar

       Fosterbarn Anun Halvorsen 11 aar

 

 

 

II.   Halvor Halvorsen, (sønn av Halvor Olsen og Ragnild Anundsdatter) født 1807 i Østre Porsgrunn, døpt 27.09.1807 i Østre Porsgrunn kirke,[8] død 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 21.01.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.3

      

       Halvor Olsens enke Ragnild Anondsdatters barn Halvor.

       Faddere: Pigen Mari Olsdatter, pigen Kari Gundersdatter, Peder Christiansen, Hans Nielsen, Sivert Gundersen.

      

       Jeg tror dette er en liten feilføring og at det er dette barnet som gravlegges som "Halvor Halvorsens søn Halvor 15 uger".

      

 

 

III. Anne Helene Hansdatter, (datter av Hans Larsen og Ragnild Anundsdatter) født 20.01.1823 i Østre Porsgrunn, døpt 23.02.1823 i Østre Porsgrunn,[9] konfirmert 29.04.1838 i Porsgrunn.[10]

      

       Født 20.01.1823 – hjemmedøpt 20.01.1823 – bekreftet i kirken 23.02.1823: Anne Helene – Biælkehugger Hans Larsen Nærum og Hustrue Ragnild Anundsdatter af østre Porsgrund, faddere: Pige Maria Jacobsdatter, Do Anne Sivertsdatter, Begge af Tyendeclassen i Gierp. Sogn, Oldermand Christen Larsen, Bonde Ole Jacobsen Nærum, Tjenestkarl Ole Andersen, Alle fra Gierpen Sogn, Biælkehugger Hans Hovoldt, Do Niels Aaltvedt, Matros Rasmus Pedersen, Alle fra østre Porsgr.

      

       Konfirmert som "15. Anne Helene, døbt 22.02.1823, fødested østre Porsgrund, foreldre Biælkehugger Hans Larsen Nærum og hustru Ragnhild Anundsdatter".

 

 

 

 

 [1]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[2]  Alder ved død.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 318-319.

[4]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[5]  Alder ved vielsen.

[6]  Østre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1828-1840, på Eidangerslekt, side 167.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 268-269.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 280-281.

[9]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[10]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 271.