| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |       


 

 

Gunder Larsen Schrøder f. ca 1778 og Oline Nilsdatter f. ca 1791

 

 

 

Gunder Larsen Schrøder, født ca 1778.[1]

 

De giftet seg i Østre Porsgrunn i 1811.

 

Cop. 6/4-1811. Ø. P.

Skomagersvend Gunder Larsen Schrøder og p. Oline Nielsd.

Cav: Anders Jacobsen, Jacob Andersen.

 

De var logerende her i 1815.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.127

Avskrift 1

Hugger Jacob Ballestad 37 aar

Kone Gurine Olsdatter 55 aar

Logerende skomager Schrøder 27 aar

Hans kone Oline Nilsdatter 24 aar

 

Avskrift 2

Husejer Soldat Jacob Andersen 35 aar

Kone Gurine Olsdatter 60 aar

Logerende

Skomagersven Gunner Larsen Skrøder 27 aar

Kone Oline Nilsdatter 25 aar

 

Østre Porsgrunn 1825

Rode 26

Hus 72

Manden Mester Skomager Skrøder - 36 aar - Skomager Mæster

Oline Nilsdatter - 33 aar - Konen

Nils Skrøder - 10 aar - Sønnen

Maren Gurine Skrøder* - 7 aar - Datteren

Isach Sivertsen - 17 aar - Læredreng.

 

 

Gift 06.04.1811 i Østre Porsgrunn kirke,[2],[3] med Oline Nilsdatter, født ca 1791.1

 

 

 

I.    Maren Gundersdatter, født 1812 i Østre Porsgrunn, død 1812 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.01.1812 på Østre Porsgrunn kirkegård.[4]

      

       Gravlagt som "Gunder Schrøders datter Maren, moderen nedkom i 6te maaned, 17 timer".

      

 

 

II.   Maren Gurine Gundersdatter, født 1813 i Østre Porsgrunn, død 1813 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.03.1813 på Østre Porsgrunn kirkegård.4

      

       Gravlagt som "Gunder Skrøders hjemmedøbte barn Maren Gurine 5 uger".

      

 

 

III. Lars Gundersen, født 1814 i Østre Porsgrunn, død 1814 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.02.1814 på Østre Porsgrunn kirkegård.[5]

      

       Gravlagt som "Gunder Skrøders søn Lars 1 dag".

      

 

 

IV. Nils Gundersen, født 29.08.1815 i Østre Porsgrunn, døpt 08.10.1815 i Østre Porsgrunn,3 konfirmert 10.04.1831 i Porsgrunn.[6]

      

       Født 29.08.1815 – hjemmedøpt 29.08.1815 – bekreftet i kirken 08.10.1815: Niels Gundersen – Skomagermester Gunder Skrødder og Hustrue Oline Nielsdatter i østre Porsgrund, faddere: Hugger Jacob Andersens Kone Gurine Olsdatter, Pige Berthe Steensdatter, den første østre Porsgrund, den andre fra Skien, Skomagermester Scieldrup, Smed Ole Olsen, Saddelmager Rosenstedt og Hugger Niels Pedersen, alle fra østre Porsgrund

      

       Konfirmert som "5. Niels Gundersen Schrøeder, døbt 01.10.1815, fødested østre Porsgrund, foreldre Skomager Gunder Larsen Schrøder og hustru Oline Nielsdatter".

      

 

 

V.   Maren Gurine Gunderdatter Schrøder, født 22.04.1818 i Østre Porsgrunn, døpt 05.07.1818 i Østre Porsgrunn.3

      

       Født 22.04.1818 – hjemmedøpt 22.04.1818 – bekreftet i kirken 05.07.1818: Maren Gurine – Mesterskomager Gunder Schrøder og Hustrue Oline Nielsdatter af østre Porsgrund, faddere: Bielkehugger Jacob Andersens Kone Gurine Olsdatter, Pige Ragnild Jacobsdatter, hiin fra østre Porsgrund denne fra Osebakken, Smed Ole Olsen, Maler Ole Andersen, begge fra østre Porsgrund, Snedkersvend Søren Andreas Tosgrav?, Do Petter Vistedt, Begge fra Osebakken

      

 

 

 

 

 [1]  1815 tellingen.

[2]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[3]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 322-323.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 324-325.

[6]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 127.