| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |       


 

 

Abraham Pedersen f. 1777 og Aschier Andersdatter f. 1780 sin familie

 

 

 

Abraham Pedersen, født 1777 på Ulefoss sagbruk i Holla,[1] døpt 24.08.1777 i Holla,[2] død 17.05.1817 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.05.1817 i Østre Porsgrunn.[3]

Han var sønn av Peder Abrahamsen og Kari Arvesdatter.

 

Peder Abrahamsen Møller ved Saugs og Karen Arvesdatters Abraham.

Faddere: Christen Smed, Jan Smed, Niels Clemmetsen Saug, Anna Clemmetsdatter W, Sara Arvesdatter.

 

Konfirmert 12. april 1795 i Østre Porsgrunn.

 

Han hadde en bror, Clement Pedersen, som var gift og bosatt i Brevik.

 

Før de giftet seg var han og hans kone bosatt hos Nils Aal i Østre Porsgrunn i 1801. Han nevnes som "Abraham Pedersen,Tienestefolk, 24 aar".   

 

Porsgrunn Cop. 12/5-1802.

Uk. Abraham Pedersen og p. Aschier Andersd.

Forl: Isaach Andersen, Aslach Andersen.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.114

Avskrift 1

Dagarbeider Abraham Pedersen 38 aar

Sønn Torkild Abrahamsen 6 aar

Sønn Anders Abrahamsen 3 ½ aar

Kone Aschia Andersdatter 32 aar

Datter Inger Abrahamsdatter 7 ½ aar

 

Avskrift 2

Husejer Torkel Andersen 50 aar

Logerende

Matros Abraham Pedersen 38 aar

Kone Askier Andersdatter 33 aar

Sønn Torkel Abrahamsen 6 aar

Sønn Anders Abrahamsen 3 ½ aar

Datter Inger Aansine Abrahamsdatter 12 aar

Datter Karen Serine Abrahamsdatter ¼ aar

Matros Ole Andersen 40 aar

 

Abraham døde i 1817.

 

Gravlagt som "Abraham Pedersen Borge, Biælkehugger af Arbeidsclassen i østre Porsgrund, 39 aar. Druknet".

 

 

Gift 12.05.1802 i Porsgrunn,[4] med Aschier Andersdatter, født 1780 i Rønningen u/Kjølnes i Gjerpen,1 (datter av Anders Andersen), døpt 22.10.1780 i Gjerpen,[5] død 08.09.1830 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.09.1830 i Østre Porsgrunn.[6]

 

Aschier:

Anders Andersens pb. Aschier fra Kiølnæs

Faddere: Halvor Christophersens kone, Kisten Carlsdatter, Jacob Christophersen, Nils Halvorsen, Torjus Tollefsen.

 

Hennes far døde nok i 1780 og gravlegges i Gjerpen 15.10.1788 som "Anders Andersen f. Borge ejet 48 ½ aar".

 

Før de giftet seg var hun og hennes mann bosatt hos Nicolai Aal i 1801. Hun nevnes som "Aschier Andersdtr. Tienestepige 20 år, Ugivt".

 

Østre Porsgrunn 1825

Rode 26

Hus 114

Abraham Pedersens Enke - 44 aar - Almisselem

Torkel Abrahamsen - 18         aar - Sønnen

Anders Abrahamsen - 14 aar - Sønnen

Inger Abrahamsdatter - 21 aar - Datteren

Karen Serine Abrahamsdattern - 10 aar - Datteren

 

Gravlagt som "Konen Agjer Andersdatter, 59 aar, østre Porsgrund".

 

 

 

I.    Inger Hansine Abrahamsdatter, født 1803 på Østre Borge i Gjerpen, døpt 24.04.1803 i Gjerpen,[7] konfirmert 09.04.1820 i Østre Porsgrunn.[8]

      

       Inger Hansine - Abraham Pederssøn f. Ø.Borge.

       Faddere: Madme Møller, frøken Rejersen, Jørgen Wright, N. og Jr Aall, Christian Paus.

      

       Bosatt med foreldrene i 1815.

      

       Konfirmert som "Inger Hansine Abrahamsdatter østre Porsgrund, foreldre Abraham Pedersen og hustru Aschier Andersdatter østre Porsgrund, døbt 24.04.1803 Gjerpen".

      

 

 

II.   Anders Abrahamsen, født 1805 i Østre Porsgrunn, døpt 30.06.1805 i Østre Porsgrunn kirke,[9] død 1806 på Østre Borge i Gjerpen, gravlagt 05.02.1806 i Gjerpen.[10]

      

       Abraham Pedersen og Aschier Andersdatters barn Anders.

       Faddere: pigen Maria Clausdatter, pigen Karen Andersdatter, Rasmus Clemmetsen, Børre Petter Isaachsen, Ole Jensen.

      

       Gravlagt som "Abraham Pederssøns db. Anders f. Ø.Borge, født i Porsgd. Mhd.x) 2/3 aar".  x) d.v.s. menighet.  Hv.

      

 

 

III. Torkild Abrahamsen, født 1807 i Østre Borge i Gjerpen, døpt 26.03.1807 i Gjerpen,7 konfirmert 06.04.1823 i Østre Porsgrunn,8 død 13.12.1825 i Østre Porsgrunn, gravlagt 18.12.1825 i Østre Porsgrunn.3

      

       Torkild - Abraham Pederssøn f. Ø.Borge.

       Faddere: Gunnil Hansdtr., Simonie Johanne Hansdtr., Aslach og Halvor Anderssøn, Ole Wijerssøn.

      

       Konfirmert som "Torkild Abrahamsen østre Porsgrund, foreldre Abraham Pedersen Borge og hustru Asgier Andersdatter østre Porsgrund, døbt 26.03.1807 Gjerpen".

      

       Gravlagt som "Torkel Abrahamsen, Søn af Biælkehugger Abraham Pedersen og hustrue Asgier Andersdatter i østre Porsgrund, 19 aar".

      

 

 

IV. Aslach Abrahamsen, født 1809 i Østre Porsgrunn,[11] død 1809 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.11.1809 på Østre Porsgrunn kirkegård.[12]

      

       Gravlagt som "Abraham Pedersens barn Aslach hjemmedøbt 11 dage".

      

 

 

V.   Anders Abrahamsen, født 21.07.1811 i Østre Porsgrunn, døpt 28.07.1811 i Østre Porsgrunn kirke,[13] konfirmert 08.10.1826 i Østre Porsgrunn.8

      

       Abraham Pedersen og Asgjer Andersdatters barn Anders født 21de.

       Faddere: Pigen Karen Isachsdatter, pigen Sidsel Andersdatter, Andreas Steensen, Hans Hovholdt, Ole Jensen, Guldbrand Halvorsen.

      

       Konfirmert som "Anders Abrahamsen østre Porsgrund, foreldre Matros Abraham Pedersen og hustru Asgier Andersdatter østre Porsgrund, døbt 21.07.1811 østre Porsgrund".

      

 

 

VI. Karen Severine Abrahamsdatter, født 08.02.1815 i Østre Porsgrunn, døpt 26.02.1815 i Østre Porsgrunn,[14],[15] konfirmert 02.10.1831 i Porsgrunn.

      

       Født 08.02.1815 – døpt 26.02.1815: Karen Severine – Abraham Pedersen Hugger og Hustrue Asgier Christensdatter af østre Porsgrund, faddere: Anne Beate Larsdatter, Gunild Maria Jahnsdatter, tienestepiger østre Porsgrund, Hans Akselsen Skomager, Gottfred Ludvigsen dito af østre Porsgrund, Claus Larsen Soldat fra Gierpen

      

       Konfirmert som "18. Karen Serine Abrahamsdatter, døbt 26.02.1814, fødested østre Porsgrund, foreldre Daglønner Abraham Pedersen og hustru Asgjer Christensdatter".

      

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Solumslekt

[3]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[4]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[5]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no"

[6]  Østre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1828-1840, på Eidangerslekt, side 165.

[7]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 272-273.

[10]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Alder ved død.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 320-321.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 294-295.

[14]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[15]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 129.