| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Søren Rasch f. 1763 og Magdalene Charlotte Hedevig Løvenskiold f. 1761 sin familie

 

 

 

Søren Rasch, f. 1763 i Østre Porsgrund,[1] død 13.02.1826 i Østre Porsgrund,[2] gravlagt 20.02.1826 i Østre Porsgrund.[3]

Han var sønn av Ditlev Rasch og Constance Bergh på Bjørntvet i Eidanger.

 

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 16. november 1763 finnes blant introduserte kvinner "Ditlev Raskes kone" etter å ha fått et barn. Dette var etter å ha fått sønnen Søren.

 

Borgerskap i Skien:

Søren Rasch av Porsgrunn. Han hadde bevilling som mekler og skipsklarerer, men virket ikke som mekler. Sønn av tidligere kjøpmann til Skien Ditlef Rasch. Hadde tjent hos kjøpmann Nicolaj Benjamin Aall som kjøpmannsdreng og karl.

Borgerbrev som kjøpmann 03.06.1788.

 

Han giftet seg i 1789.

 

Gjerpen viede 16.06.1789

Søren Rasch og Magdalene Charlotte Hedevig Løvenskiold.

 

De var bosatt i Østre Porsgrunn og gravla i 1790 et dødfødt barn. Etter dette fikk de ingen flere barn.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 40

Søren Rasch – Huusejer – 38 aar - Begge i 1ste ægteskab - Mægler, skibsklarerer og lodsoldermand, samt postaabner

Magd. Charl Hedevig - Løvenskiold - Hans kone - 40 aar - Begge i 1ste ægteskab

Ditlev Rasch - Hans fader – 70 aar - Enkemd. efter 1ste ægteskab

Hans Henric Linaae - Hans fader - 18 aar – Ugivt - Contoir skriver

Maren Pernille Schmidtr – Logerende – 24 aar - Ugivt

Hanna Aall - Logerende - 4 aar

Mette Bendixdtr - Hendes pige – 16 aar - Ugivt

Andrea Bendixdtr - Opfostrings barn - 11 aar

Kirsten Olsdtr – Tienestefolk – 22 aar - Ugivt

Niels Thoren - Tienestefolk - 27 aar - Ugivt

Lars Sørensen – Tienestefolk – 21 aar - Ugivt

Anders Larsen - 16 aar– Ugivt - Post-dreng

 

Østre Porsgrunn 1815:

Hus.6

Avskrift 1

Statsmægler Rasch 51 aar

Contorist Ole P Halvorsen 18 aar

Tienestedreng Rasmus Larsen 23 aar

Tienestedreng Jørgen Larsen 15 ½ aar

Madam Charlotte Rasch 53 aar

Jomfrue Marthe Willumsen 25 aar

Pige Karen Olsdatter 26 aar

Pige Kirsten Stephensdatter 23 aar

Pige Guri Amundsdatter 56 aar

Pige Margrethe Jølg 14 aar

Pige Ingeborg Rasmusdatter 15 aar

Pige Else Jacobsdatter 71 aar

 

Avskrift 2

Gaardeier Statsmegler Hr. Søren Rasch 52 aar

Madam Sharlodt Rasch 54 aar

Fosterdatter Grethe Jølg 14 aar

Som logerende

Frøken C Løvenskiold 27 aar

Contorist Ole Halvorsen 19 aar

Jomfrue Marthe Willumsen 26 aar

Kirstine Olsdatter 23 aar

Fosterbarn Ingeborg Rasmusdatter 15 aar

Jørgen Larsen 16 aar

Maren Davisdatter 22 aar

Gunild Olsdatter 18 aar

Anders Olsen 25 aar

Else Jacobsdatter 71 aar

 

F.C. Knudsen:

Storgaden 127, L.matr.no. 32. Hammondgaarden

I 1793 til Søren Rasch, samtidig leier han pladsen Toldskaugen, som Ditlef Rasch havde leiet fra 1779.

 

Lilleelvgaden 1, L.matr.no.6 Porsgrunds Handelsstandsforenings gaard

Fra 1817 af Søren Rasch. Taksten var i det aar 2000 Spd.

 

Storgaden no. 150 og 152, L.matr.no. 166. Helgesens søbod

I 1822 bytter Christian Kraft gaard med Søren Rasch.

Rasch døde i 1826, og i 1828 solgte enken gaarden til Petter J. Damm.

 

Han var søn af Bartholomeus Rasch og hustruen datter af Bartholomeus Løvenskiold paa Borgestad. Han var først marine-officer og blev vare-, veksel. og skibsmægler, postaabner, og efter sin onkel, Ditlef Rasch, blev han overlods. Postaabneriet var i hans tid i Hammondgaarden. I 1805 gjorde han opbud, gaarden blev solgt, og han flyttede op til Osebro, hvor han i 1817 sees at eie L.matr.no. 6, senere Stiansens gaard. Denne gaard byttede han i 1822 med L.matr.no. 19, Riisegaarden, som da eiedes af Christian Kraft, af hvem han fik 500 Spd. i bytte. I ægteskabet var der ingen børn, men de havde en pleiedatter.

 

(Ps. Her blander Knudsen sammen Barthelomeus Rasch og Ditlev Rasch. Det var Ditlev som var hans far og Barthelomeus som var han onkel. JO)

 

Østre Porsgrunn 1825

Hus 19

Søren Rasch - 62 aar - Mægler

Madame Rasch - 64 aar

Grethe Giøg - 25 aar - Huus Jomfr.

Hanne Arveskau - 21 aar - Huus Jomfr.*

Elen Arnesdatter - 27 aar - Tjenestepige

Maren Jacobsdatter - 34 aar - Tjenestepige

Karen Hansdatter - 10 aar - Tjenestepige

Anders Gundersen - 29 aar - Tjeneste Dreng*

 

Gravlagt som "Søren Rasch, Stadsmægler og Lods-Oldermand østre Porsgrund, 63 aar".

 

 

 

Gift 16.06.1789 i Gjerpen,[4] med Magdalene Charlotte Hedevig Løvenskiold, f. 1761 i Gjerpen,[5] (datter av Barthelomeus Løvenskiold og Edle Margrethe Rasch), døpt 03.04.1761 i Gjerpen, død 25.06.1833 i Østre Porsgrunn, gravlagt 02.07.1833 i Østre Porsgrunn.[6]

 

Magdalene:

Hr. CancelieRaad Løvenskiolds pb. Magdalena Charlotte Hedevig

Faddere: Eleonora Rasch, Kisten Aal, hr. Capit. Hamburg, hr. Jørgen Herman Monrad, Christian Rasch.

 

Faren nevnes som kanselliråd, jernverkseier og godseier. Han eide Bolvik jernverk. Se gamlegjerpen.no.

 

Gravlagt som "Enken Madame Magdalene Charlotte Hedevig Rasch født Løvenskiold, 72 aar, østre Porsgrund".

 

 

 

I.    NN Rasch, f. 1790 i Østre Porsgrunn, d. 1790 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.03.1790 på Østre Porsgrunn kirkegård.[7]

      

       Gravlagt som "Søren Rasch og Charlotte Løvenskiolds døefødde barn".

 

 

 

 

 [1]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[2]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[3]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[4]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  1801 tellingen.

[6]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 171.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 156-157.