| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Simon Jensen f. 1743 og Lisbeth Andersdatter f. ca 1739 sin familie

 

 

Simon Jensen, f. 1743 i Gjerpen,[1] døpt 01.09.1743 i Gjerpen,[2] d. 1803 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.02.1803 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Han var sønn av Jens Simonsen og Anne Nilsdatter på Bratsbergkleiva i Gjerpen.

 

Jens Simonssøns Simon

Faddere: Hans Follou, Ole Knudssøn, Anders Simonssøn, Isak Jacobssøns qde. Karen Jacobsdatter.


Hans foreldre bodde på Bratsbergkleiva i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no (fam.30)

 

Hans far nevnes i skifte etter sin bror Jørgen Simonsen i 1792. 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 13b
Skifte 25. mai 1792 paa Hougen ved Porsgrund
Jørgen Simonsen, død - Enke Anne Kejsdatter
Arvinger:
1. Broderen Nils Simonsen myndig og her i Porsgrund boende
2. Broderen Jens Simonsen, død og efterlader sig: a. Nils Jensen 40 aar, b. Simon Jensen 38 aar, c. Anne Jensdatter gift med Lars Jacobsen
3. Søsteren Anne Simensdatter død og efterlader sig: a. Marthe Abrahamsdatter gift med Ole Hansen, b. Mari Abrahamsdatter gift med Harald Jacobsen

 

Simon giftet seg i Gjerpen i 1770.

 

Gjerpen trolovet 10.02.1770 

uk: Simen Jensen " p. Lisbeth Andersdtr.

 

Gjerpen viet 28.06.1770:

uk. Simen Jensen og p. Lisbeth Andersdatter.

 

Vi finner hans bror Nils Jensen som fadder til to av hans barn og vi finner hans søsters Anne sin mann, Lars Jacobsen, som fadder.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 92

Simon Jensen - Huusejer – 62 aar - Begge i 1ste ægteskab - Muurmester

Lisbeth Andersdtr - Hans kone - 64 aar - Begge i 1ste ægteskab

Lars - Deres søn -29 aar - Ugivt - Tobakspinder svend

 

Gravlagt som "Simon Jensen 63 aar".

 

 

Gift 28.06.1770 i Gjerpen,[4] med Lisbeth Andersdatter, født ca 1739,[5] konfirmert 02.10.1757 i Eidanger kirke,[6] død 30.05.1818 i Østre Porsgrunn, gravlagt 07.06.1818 i Østre Porsgrunn.[7]

 

Lisbeth:

Det var trolig hun som ble konfirmert i Eidanger i 1757 som "Lisbeth Andersdatter Tveten 18 aar". Samme dag "Anne Andersdatter Tveten 18 aar", søsken?

 

Den samme Lisbeth ble nevnt på Tveten Nordre i 1762:

Piiger over 12 aar: Lisbeth Andersdatter

 

Hun bodde hos sønnen Lars under 1815 tellingen.

 

Gravlagt som "Lisbet Andersdatter, enke efter Muurmester Simon Jensen i østre Porsgrund, 77 aar".

 

 

 

I.    Lars Simonsen, f. 1771 på Osebakken i Gjerpen, døpt 23.03.1771 i Gjerpen.[8]

      

       Simen Jensens drengebarn Lars fra Osebachen.

       Test: Sivert Riises kone, Anne Christiansdatter, Jørgen Simensen, Niels Simensen, Niels Jensen.

 

 

 

II.   Lars Simonsen, f. 1772 på Osebakken i Gjerpen, døpt 23.08.1772 i Gjerpen.7

      

       Simon Jensens drengebarn Lars fra Osebachen.

       Test: Anne Larsdatter, Maren Simensdatter, Niels Jensen, Søren Olsen, Jørgen Simensen.

 

       Han giftet seg i 1802.

      

       Porsgrunn Cop. 22/8-1802.

       Uk. Lars Simonsen og p. Maren Maria Larsd.

       Forl: Even Jacobsen, Hans Larsen.

      

       Østre Porsgrunn 1815:

       Hus. 16

       Avskrift 2

       Tobakspinder Fredrik Dahl 74 aar

       Tienestepige Maren Christensdatter 30 aar

       Som logerende

       Lars Simonsen Dagleier 43 aar

       Rønnaug Maria Larsdatter 36 aar

       Søn Lars Larsen 12 aar

       Søn Fredrik Larsen 4 aar

       Datter Anne Larsdatter 10 aar

       Datter Simonine Larsdatter 8 aar

       Datter Scharlodte Larsdatter ½ aar

       Moderen Lisbet Andersdatter 70 aar

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Hus 16

       Lars Simonsen - 55 aar - Logerende Tobakspinder

       Maria Larsdatter - 48 aar - Konen

       Lars Larsen - 23   aar - Søn Styrmand

       Frederich Larsen - 14 aar - Søn*

       Simonine Larsdatter - 19 aar - Datter*

       Scherlotte Larsdatter - 11 aar - Datter*

       Anne Elisa  - 2 aar - Fosterdatter

       Christen Kiærkegaard - 29 aar - Logerende Skræddermæster

       Marthe Kiærkegaard - 35 aar - Madm.

       Ole Olsen Omsrud - 24 aar - Skrædder Svend*

       Ole Jensen - 20 aar - Skrædder Svend*

       Andreas Lund - 18 aar - Dreng

       Erich Jonsen - 16 aar - Dreng*

       Jan Biurgusen - 19 aar - Dreng*

       Anders Jensen - 13 aar - Dreng*

       Birthe Jensdatter - 17 aar - Tjenestepige.

 

      

       Gift 22.08.1802 i Porsgrunn,[9] med Maren Maria Larsdatter, f. 1781 på Ballestadeie i Gjerpen,1 (datter av Lars Erichsen og Anne Torsdatter), døpt 06.05.1781 i Gjerpen.7

      

       Maren:

       Lars Erichsens pigebarn Maria fra Ballestad Ejet.

       Test: Helje Ballestads kone, Anne Jensdatter, Haral Halvorsen, Jermund Jermundsen.

 

       Hun nevnes i skifte etter sin mor i 1809.

 

       Skifte 6. september 1809 på Gråten, Solum: Anne Thorsdatter død, mannen Anund Ellefsen også død. A. Mannens barn i tidligere ekteskap med Anne Larsdatter: 1. Anne Kirstine Anundsdatter, 22 år, ugift. B. Konas barn i tidligere ekteskap med avdøde Lars Eriksen: 1. Mari Larsdatter gift med Lars Simonsen i V. Porsgrunn; 2. Anne Margrethe Larsdatter, 23 år, i tjeneste hos Captein Iversen på Borge i Gjerpen Brt: 36 r 88 sk / Gjeld: 66 rdl

      

       Hun var bosatt hos Sivert Bache i Østre Porsgrunn i 1801 "Maren Maria Larsdtr., Tienestefolk, 20 aar, Ugivt".

 

       Hennes foreldre giftet seg i Porsgrunn i 1781:

 

        Østre Porsgrunn 13.01.1781: 
 Cop. ungkarl Anders Erichsen med pigen Ane Thoresdatter.

 Trol. 16/12-1780.
 Uk. af Gierpen, Lars Erichsen med p. Ane Thoresd.
 Cav: Søren Olsen, Mads Nielsen Sande.

    

        Moren er født i Seljord i 1752 og døpt der 06.02.1752 som datter av Tor Kittilsen og Live Andersdatter.

 

        Foreldrene kom til Gjerpen og det var skifte etter faren på Bratsbergkleiva i 1775:

        Skifte 20. februar 1775 på Bratsbergkleiva, Gjerpen: Thor Kittilsen Kleven død, enka Liv Andersdatter og barna: 1. Anders Thorsen 20 år; 2. Kittil Thorsen 17 år; 3. Peder Thorsen 11 år; 4. Anne Thorsdatter 23 år. Enka tok Gjermund Gjermundssen til laugverge. Formynder for   de 3 sønnene ble Peder Findahl. Enka selv verger for datteren Anne.

 

        Farens opphav er usikkert. Begge foreldrene døde på Gråten i Solum. Han i 1795 og hun i 1809.

 

       På Solumslekt.org skrev Leif Biberg Kristensen:
Forvekslet med Lars Erichsen Holtan (sønn av Erich Larsen Holtan og Johanne Paulsdatter Bratland): Jeg har tidligere tatt for gitt at Lars Erichsen gift med Anne Torsdatter er identisk med Lars Erichsen Holtan. Etter å ha funnet dåpen til Marthe Larsdatter kan detikke være mye tvil om deter Lars Erichsen Holtan som blir gift med Kirsti Olsdatter i Bamble.

 

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Lars Larsen, født 1802 i Østre Porsgrunn, døpt 14.11.1802 i Østre Porsgrunn kirke,[10] konfirmert 29.03.1818 i Østre Porsgrunn.[11]

              

               Lars Simonsen og Maren Maria Larsdatters barn Lars.

               Faddere: Enken Anne Maria Jacobsdatter, pigen Ellen Dorthea Johnsdatter, Anders Thorsen, Thor Andersen, Lars Nielsen, Hans Nielsen.

              

               Konfirmert som "Lars Larsen østre Porsgrund, foreldre Lars Simonsen og hustru østre Porsgrund, døbt 14.11.1802 østre Porsgrund".

 

               Porsgrunn viet 06.12.1827:

               Ungkarl og Styrmand Lars Larsen 25 aar af østre Porsgrund,

               og Pige Jørgine Torberine Larsdatter 25 aar af Borgerclassen i østre Porsgrund.

               Forlovere Skipper Ole Dahl og Snedkermester Lars Glose.

 

 

               Gift 06.12.1827 i Porsgrunn,[12] med Jørgine Torberine Larsdatter, født 1803 i Østre Porsgrunn (datter av Lars Jørgensen og Ellen Jacobsdatter), døpt 01.05.1803 i Østre Porsgrunn kirke,[13] konfirmert 29.03.1818 i Østre Porsgrunn,11 død 06.06.1836 i Østre Porsgrunn, gravlagt 13.06.1836 i Østre Porsgrunn.[14]

              

               Jørgine:

               Lars Jørgensen Hill og Ellen Jacobsdatters barn Jørgine Torberine.

               Faddere: Capt. Abraham Dahles kone Ingeborg Jørgensdatter, pigen Anne Thurine Thomasdatter, Niels Jacobsen paa Øen, Hendrich Wejdenauer, Ole Jørgensen, Fritz Wiges.

 

              Gravlagt som "Madame Torber Jørgine Larsen født Jørgensen, Enke efter Skibsfører Lars Larsen, 33 aar, østre Porsgrund".

 

 

 

        B.    Anne Elisabeth Larsdatter, født 1805 i Østre Porsgrunn, døpt 06.01.1805 i Østre Porsgrunn kirke,[15] konfirmert 09.04.1820 i Østre Porsgrunn.11

              

               Lars Simonsen og Maren Maria Larsdatters barn Anne Elisabeth.

               Faddere: Pigen Ingeborg Maria Anondsdatter, pigen Anne Margrethe Larsdatter, Solve Larsen, Ole Amundsen, Søren Andersen, Thomas Thorsen.

              

               Konfirmert som "Anne Elisabeth Larsdatter østre Porsgrund, foreldre Lars Simonsen og hustru Maren Marie Larsdatter østre Porsgrund, døbt 06.01.1805 østre Porsgrund".

 

               Hun fikk et uekte barn i 1823.

 

               Hun giftet seg i 1827.

              

               Porsgrunn viet 09.11.1827:

               Ungkarl og Tjener Johannes Nielsen 39 aar af østre Porsgrund,

               og Pige Anne Elisabeth Larsdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 22 aar.

               Forlovere Kiøbmand Kraft og Skræddermester Kirkegaard.

 

              

               Forhold til Lars Christensen, født 1799 på Herøya i Eidanger,[16] (sønn av Christen Larsen og Engel Mathea Olsdatter Bradsberg), døpt 04.07.1799 i Eidanger kirke,16 konfirmert 29.03.1818 i Østre Porsgrunn.11

 

               Lars:

               Christen Larsen Herøen og Engel Matthea Olsdatter - Lars

               Faddere: Gunild Christensdatter Herøen, Jomfrue Paust af Vestre Porsgrund, Jens Larsen Herøen, Halvor Michelsen Sihlmager, Halvor Dahl af Brevig.

              

               Konfirmert som "Lars Christensen Herøen østre Porsgrund, foreldre Christen Larsen Herøen og hustru Engel Mathea Olsdatter østre Porsgrund, døbt 04.07.1799 Eidanger".

 

              

               Gift 09.11.1827 i Porsgrunn,12 med Johannes Nilsen, født ca 1788.

 

              

               Barn før 18829.

 

              

               1.     Diderike Larsdatter, (datter av Lars Christensen og Anne Elisabeth Larsdatter) født 03.12.1823 i Østre Porsgrunn, døpt 11.01.1824 i Østre Porsgrunn,[17] konfirmert 21.04.1839 i Porsgrunn.[18]

                      

                       Født 03.12.1823 – hjemmedøpt 03.01.1824 – bekreftet i kirken 11.01.1824: Diderike Larsdatter – uægte Barn – Matros Lars Christensen Pige Anne Lise Larsdatter, Begge fra østre Porsgrund, faddere: Tobakspinder Lars Simonsens Kone Marie Larsdatter, Pige Simonine Larsdatter, Tobakspinder Lars Simonsen, Understyrmand Lars Larsen, Baadsmand Knud Sørensen, Alle fra østre Porsgrund.

                      

                       Konfirmert som "15. Diderikke, døbt 11.06.1824, fødested østre Porsgrund, foreldre Ungkarl Matros Lars Christensen og pige Anne Elise Larsdatter".

 

                      

 

               2.     Nils Johannsen, (sønn av Johannes Nilsen og Anne Elisabeth Larsdatter) født 24.07.1828 i Østre Porsgrunn, døpt 17.08.1828 i Østre Porsgrunn.17

                      

                       Født 24.07.1828 – hjemmedøpt 27.07.1828 – bekreftet i kirken 17.08.1828: Nils Johannsen – Snedker Johannes Nielsen og Hustrue Anne Elise Larsd. af østre Porsgrund., faddere: Moderen, P. Simonine Larsdatter, Faderen, Maler Ole Anders. Harpa, Tobaksspindersvend Frederik Dahl Larsen.

 

 

 

        C.    Semine Larsdatter, født 1807 i Østre Porsgrunn, døpt 21.06.1807 i Østre Porsgrunn kirke,[19] konfirmert 20.10.1822 i Østre Porsgrunn.11

              

               Lars Simonsen og Maren Maria Larsdatters barn Semine.

               Faddere: Anders Thorsens kone Ragnild Thomasdatter, pigen Anne Margrethe Larsdatter, Ammund Jacobsen Grønlie, Hans Jacobsen, Peder Hansen Paust, Hans Christian Olsen.

              

               Konfirmert som "Simonine Larsdatter østre Porsgrund, foreldre Lars Simonsen og hustru Maren Marie Larsdatter østre Porsgrund, døbt 21.06.1807 østre Porsgrund".

              

 

 

        D.    Frederich Larsen, født 28.07.1811 i Østre Porsgrunn, døpt 18.08.1811 i Østre Porsgrunn kirke,[20] konfirmert 22.04.1827 i Østre Porsgrunn.11

               

               Tobaksspinder Lars Simonsen og Maren Maria Larsdatters barn Friderich født 28de Juli.

               Faddere: Pigen Maren Kirstine Christensdatter, pigen Oline Andersdatter, Anders Halvorsen, Thor Andersen, Isach Halvorsen, Anders Amundsen Grønlie.

              

               Konfirmert som "Frederik Larsen Dahl østre Porsgrund, foreldre Tobakspinder Lars Simonsen og Maren Marie Larsdatter østre Porsgrund, døbt 18.08.1811 østre Porsgrund".

              

 

 

        E.    Charlotte Larsdatter, født 13.01.1815 i Østre Porsgrunn, døpt 1815 i Østre Porsgrunn, konfirmert 18.04.1830 i Porsgrunn.[21]

              

               Født 03.01.1815 – døpt i kirken (ingen dato): Charlotte Larsdatter – Lars Simonsen ved Tobakspiinderiet og Hustru Maren Maria Olsdatter i østre Porsgrund,

               faddere: Marie Jacobsdatter fra Gjerpen, Giertrud Olsdatter fra østre Pgd., Gunder Kittilsen fra Solum, John Semler Skomager i vestre Pgd., Torsten Andersen Myrene Dagarbeider, Torsten Andersen Tienestedreng, begge fra østre Porsgrund

              

               Konfirmert som "2. Charlotte Larsdatter, 15¼ aar, født østre Porsgrund, foreldre Tobakspinder Lars Simonsen og hustru Margitte Marie Larsdatter".

 

 

      

III. Anne Carine Simonsdatter, f. 1776 i Porsgrunn, døpt 13.10.1776 i Vestre Porsgrunn kirke,[22] d. 1776 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.12.1776 på Østre Porsgrunn kirkegård.9

      

       Døbt i vestre kirke Simon Jensen og Elisabeth Thomesdatters barn Ane Carine.

       Test: Lars Jacobsen, Torchil Knudsen, Niels Simonsen, pigen Ane Maria Jensdatter, pigen Maren Jørgensdatter.

      

       Gravlagt som "Simon Jensens barn Ane 9 uger".

 

 

 

IV. NN Simonsen, f. 1778 i Østre Porsgrunn, d. 1778 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.09.1778 i Østre Porsgrunn kirke.[23]

      

       Gravlagt som "Simon Jensens dødfødde søn".

 

 

 

V.   Birthe Kirstine Simonsdatter, f. 1779 i Østre Porsgrunn, døpt 21.11.1779 i Østre Porsgrunn kirke,[24] d. 1780 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.01.1780 på Østre Porsgrunn kirkegård.[25]

      

       Døbt Simon Jensen og Birthe Andersdatters barn Birthe Kirstine.

       Test: Eleth Maria Christensdatter, pigen Maria Cathrina Olsdatter, Halvor Jermunsen, Anders Christensen, Hans Andersen.

       19.12.1779: Intr. Simon Jensens kone Elisabeth Andersdatter.

      

       Gravlagt som "Simon Jensens barn Birthe Maria 10 uger".

 

 

 

VI. Jens Simonsen, f. 1781 i Østre Porsgrunn, døpt 21.10.1781 i Østre Porsgrunn kirke.[26]

      

       Døbt i vestre kirke Simon Jensen og Elisabeth Andersdatters barn Jens.

       Test: Ole Hallings kone Christence Jansdatter, pigen Birthe Isaachsdatter, Halvor Jermunsen, Jørgen Simensen, Sivert Jørgensen.

      

       Trolig han som nevnes som Lars i 1801 " Lars, Deres søn, 29 aar, Ugivt, Tobakspinder svend".

 

 

 

VII. Anders Simonsen, f. 1783 i Østre Porsgrunn, d. 1783 i Østre Porsgrunn, gravlagt 02.11.1783 på Østre Porsgrunn kirkegård.[27]

      

       Gravlagt som "Simon Jensens hiemmedøbte barn kaldet Anders nogle timer".

 

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[4]  Solumslekt

[5]  Alder ved konfirmasjonen.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[7]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[8]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[9]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 260-261.

[11]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[12]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 262-263.

[14]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 180.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 268-269.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[17]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[18]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 274.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 280-281.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 294-295.

[21]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 124.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 68-69.

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 76-77.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 84-85.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 86-87.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 94-95.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 106-107.