| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Ole Johannesen f. ca 1751 og Maren Solvesdatter f. ca 1740 sin familie

 

 

 

Ole Johannesen, født ca 1751,[1] død 06.04.1824 i Østre Porsgrunn, gravlagt 13.04.1824 i Østre Porsgrunn.[2]

 

Han giftet seg i 1784.

 

Østre Porsgrunn Trol. 7/11-1784.

Uk. Ole Johannisen med p. Mari Solvesd.

Cav: Rasmus Nielsen, Peter Calling.

 

Østre Porsgrunn 27.12.1784:

Cop. ungkarl Ole Johannisen med pigen Mari Solvesdatter.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 59

Ole Johannesen - Huusejer - 50 aar - Enkemd. efter 1ste ægteskab - Tømmerhugger.

 

Han bodde i 1815 sammen med sin sønn Johannes.

 

Gravlagt som "Ole Johannesen, Biælkehugger og Præstens Medhielper i østre Porsgrund, 79 aar".

 

 

Forlovet 07.11.1784 i Østre Porsgrunn,[3] gift 27.12.1784 i Østre Porsgrunn kirke,2 med Maren Solvesdatter, f. ca 1740,[4] d. 1789 i Østre Porsgrunn, gravlagt 02.09.1789 på Østre Porsgrunn kirkegård.[5]

 

Maren:

Gravlagt som "Ole Johannisens kone Maren Solvesdatter 49 aar".

 

 

 

I.    Johannes Olsen, født 1785 i Østre Porsgrunn, døpt 09.10.1785 i Østre Porsgrunn kirke,[6] konfirmert 12.04.1801 i Østre Porsgrunn kirke.[7]

      

       Døbt Ole Johannisen og Maren Solvesdatters barn Johannis.

       Test: Jacob Thomesens kone Karen Andersdatter Loche, pigen Maria Eliasdatter, Lars Olsen Waller, Ulrich Knudsen, Claus Andersen, Svend Ingebrichsen, Christen Halvorsen.

      

       Konfirmert som "Johannes Olsen 16 aar".

      

       Han giftet seg i 1819. Hans skrives hans kone som Jacobsen som er hennes fars etternavn.

      

       Østre Porsgrunn viet 08.04.1819:

       Skibsfører Johannes Olsen 33 aar af østre Porsgrund,

       og Jomfrue Inger Jacobsen 35 aar af østre Porsgrund.

       Forlovere Niels Jacobsen og Anders Bommen.

      

       Han bodde i 1815 sammen med sin far.

      

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.46

       Avskrift 1

       Styrmand Johannes Olsen 28 aar

       Logerende faderen Ole Johannesen 85 aar

      

       Avskrift 2

       Husejer Dagarbeider Ole Johanesen 66 aar

       Styrmand Johanes Olsen 28 aar

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Hus.46

       Johannes Olsen - 40 aar - Skipper

       Inger Olsen - 35 aar - Konen

       Olaus Olsen - 2 aar - Søn

       Mariane Olsen - 6 aar - Datter*

       Kirsten Christiansdatter - 28 aar - Tjenestepige.

      

 

       Gift 08.04.1819 i Østre Porsgrunn,[8] med Inger Evensdatter, født 1790 i Østre Porsgrunn (datter av Even Jacobsen og Aslaug Andersdatter), døpt 13.05.1790 i Østre Porsgrunn,[9] konfirmert 05.04.1807 i Østre Porsgrunn kirke.[10]

      

       Inger:

       Døbt Even Jacobsen og Asloug Andersdatters hiemmedøbte barn Inger.

       Test: Joen Svenchelsens kone Birthe Jacobsdatter, pigen Ingebor Olsdatter, Anders Jacobsen, Jacob Andersen, Niels Halvorsen.

      

       Konfirmert som "Inger Evensdatter 17".

      

       Ved vielsen ble hun skrevet som Jacobsen. Det er hennes fars etternavn.

 

 

      

        A.    Maren Anne Johannesdatter, født 18.11.1819 i Østre Porsgrunn, døpt 10.03.1820 i Østre Porsgrunn,[11] konfirmert 04.10.1835 i Porsgrunn.[12]

              

               Født 18.11.1819 – hjemmedøpt 25.11.1819 – bekreftet i kirken 10.03.1820: Maren Anne – Skipper Johannes Olsen og Hustrue Inger Evensdatter i østre Porsgrund, faddere: Skipper Valentin Simonsens Kone Guri Evensdatter, Begge af østre Porsgrund, Skipper Christian Kruse, Do Erich Knudsen, Begge fra Osebakken, Høker Niels Jacobsen af østre Porsgr.

              

               Konfirmert som "2. Jomfrue Mariane Olsen, døbt 10.03.1820, fødested østre Porsgrund, foreldre Skibsfører Johannes Olsen og Madame Inger Olsen født Evensen".

              

 

 

        B.    Olavus Johannesen, født 13.10.1823 i Østre Porsgrunn, døpt 06.02.1824 i Østre Porsgrunn.11

              

               Født 13.10.1823 – hjemmedøpt 19.10.1823 – bekreftet i kirken 06.02.1824: Olavus Johannesen – Baadfører Johannes Olsen og Hustru Inger Evensd. i østre Porsgr., faddere: Enke efter Styrmand Halvor Hansen Kirsten Evensdatter, Pige Hanna Arveskou, Kiøbmand Niels Jacobsen, Do Erik Knudsen, Skipper Valetin Simonsen, Understyrmand Anders Evensen, Alle af østre Porsgrund

              

 

 

        C.    Evaldus Johannesen, født 12.07.1826 i Østre Porsgrunn, døpt 14.12.1826 i Østre Porsgrunn.11

              

               Født 12.07.1826 – hjemmedøpt 16.07.1826 – bekreftet i kirken 14.12.1826: Evaldus – Slupfører Johannes Olsen og Hustrue Inger Evensdatter af østre Porsgrund, faddere: Barnets forannævnte Moder, Jomfrue Hanna J Hansen, Skipper Valentin Simonsen, Oldermand Even Jacobsen, Snedkermester Arne Berg, Snedker Frederik Moe, Alle af østre Porsgr.

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 112-113.

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 152-153.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 118-119.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 297.

[8]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 158-159.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 298-299.

[11]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[12]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 140.