| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

Nils Jonsen f. 1777 og Torberg Olsdatter f. ca 1769 sin familie

 

 

 

Nils Jonsen, f. 1777 på Ulefoss sagbruk i Holla, døpt 03.08.1777 i Holla,[1] d. 1851.

Han var sønn av Jon Gundersen og Inger Olsdatter i Holla.

 

Jon Gundersen Saugs og Inger Olsdatters Niels.

Faddere: Peder Rommenes den ældre, Tron Jonsen Saug, Jørgen Heisholt, Aslou Rommenes, Aslou Gundersdatter Rommenes.

 

Konfirmert 27. april 1794 i Holla.

 

Han giftet seg i 1799.

 

Porsgrunn Cop. 20/7-1799.

Uk. Niels Johnsen og p. Torber Olsd.

Cav: Tosten Hansen, Niels Thorsen.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Niels Johnsen - Mand, logerende – 24 aar - Begge i 1ste ægteskab - Tømmerhugger

Torber Olsdtr - Hans kone – 32 aar - Begge i 1ste ægteskab

Kirsten Nielsdtr - Deres barn - 2 aar

      

Borgerbrev 10. november 1810 i Skien:

Niels Jonsen av Porsgrunn. Var oldermann hos grosserer Jørgen Aall, Porsgrunn, og arbeidet dessuten på dennes utskipningsplass Roligheten. Borgerbrev som høker 10.11.1810. Borgerbrev som kjøpmann 16.09.1835.

 

En skyldsærn. after Reqvers af kiøbmann Niels Johnsen paa en eiendom Rødningen med andeel af Myren af Myhrene. De ble skyldsatt: 1 hud 8p?.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.164

Avskrift 1

Gaarden Roligheden

Carl Nilsen 55 aar

Konen Kirsten Torjersdatter 62 aar

Tienestepige Margrethe Olsdatter 30 aar

Nils Johnsen 31 aar

Konen Torberg Olsdatter 45 aar

Datter Karen 15 aar

Datter Birgithe 13 aar

Datter Inger 11 aar

Datter Berte 9 aar

Datter Anne 9 aar

Pige Ingeborg Thorsdatter 21 aar

 

Avskrift 2

Gaard

Gaardeier Grosserer Jørgen Aall

Logerende

Skibsbygmæster Carl Nilsen 55 ½ aar

Konen Kirsten Torgiusdatter 63 aar

Tienestepige Anne Johannesdatter 34 aar

Ægtefolk Hugger Hans Olsen 64 aar

Kone Anne Hansdatter 63 aar

Ægtefolk Nils Jonsen 37 aar

Konen Torberg Olsdatter 45 aar

Datter Karen Nilsdatter 15 aar

Datter Birgithe Jørgine 13 aar

Datter Inger 11 aar

Datter Berte Gurine 9 aar

Datter Anne Kistine 8 aar

Tjensetepige Kirsten Olsdatter 21 aar

 

Han kjøpte i 1825 halvparten av Rydningen Bnr. 18 under Bjørntvet.         

 

Østre Porsgrunn 1825

Hus 24

Niels Jonsen - 48 aar - Høker

Torberg Jonsen - 56 aar - Konen

Birgitte Jonsen* - 23 aar - Datter*

Inger Jonsen - 22 aar - Datter*

Gurine Jonsen - 20 aar - Datter*

Kirstine Jonsen - 18 aar - Datter*

Amun Hansen - 24 aar - Tjenestedreng

Johan Halvorsen - 15 ar - Tjenestedreng*

Karine Ellefsdatter - 24 aar - Tjeneste Pige*

Maria Halvorsdatter – 20 aar - Tjeneste Pige*.

 

 

Gift 20.07.1799 i Porsgrunn,[2] med Torberg Olsdatter, f. ca 1769,[3] d. 1849.[4]

 

 

 

I.    Karen Nilsdatter, født 1799 i Østre Porsgrunn, døpt 29.12.1799 i Østre Porsgrunn kirke,[5] konfirmert 09.04.1815 i Østre Porsgrunn,[6] død 1893.4

      

       Niels Johnsen og Torber Olsdatters barn Karen.

       Faddere: Bent Wiigs kone Christine Rasmusdatter, pigen Olene Olsdatter, Niels Jacobsen?, Søren Anondsen, Hans Nielsen, Hans Larsen.

      

       Konfirmert som "Karen [sic!] Nielsdatter østre Porsgrund, foreldre Niels Johnsen og Torberg Olsdatter østre Porsgrund, døbt 29.12.1799 østre Porsgrund".

      

       Porsgrunn viet 29.10.1824:

       Skipper Mathias Mathiesen 28 aar af vestre Porsgrund,

       og Jomfrue Karen Johnsen 25 aar af østre Porsgrund.

       Forlovere Kiøbmand Frantz Bendixen og Contoirist Herman Meyer.

      

       Bosatt i Porsgrunn med en datter og ei tjenestepike i tellingen i 1825.

 

      

       Gift 29.10.1824 i Porsgrunn,4,[7] med Mathias Thorstensen Mathisen, født 1796 på Klyve i Solum,4 (sønn av Thorsten Mathiassen og Åvet Pedersdatter), døpt 12.11.1796 i Solum, død 1841 i Vestre Porsgrunn,4 gravlagt 10.12.1841 i Vestre Porsgrunn.

      

       Mathias:

       Et Drengebarn kaldet Matthis Klyve, foreldre Tosten Matthisen Røra og Aaved Pedersdatter.

       Faddere: Kisti Matthisdatter, Magrethe Tommesdatter, Ellin Ødegaarden, Peder Meltvedt, Ole Lia, Lars Klyve.

      

       Han var skipper.

      

       Gravlagt som "Kjøbmand Matthias Thorstensen Matthiasen, 45 aar, Vestre Porsgrund".

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Augusta Thomine Mathiasdatter, født 25.09.1825 i Vestre Porsgrunn, døpt 04.12.1825 i Vestre Porsgrunn.[8]

              

               Født 25.09.1825 – hjemmedøpt 04.10.1825 – bekreftet i kirken 04.12.1825: Augusta Thomine – Skipper Mathias T Mathisen og Mad. Karen Mathisen, født Johnsen, i V.P., faddere: Bonde T Mathisen Klyves Kone Aaved Klyve fra Solum Sogn, Jomfr. Birgitta Johnsen, Skipper Hans Petter Isaksen, Do Peder Røra Pedersen, Begge fra V.P., Kjøbmand Frantz Bendixsen fra Osebakken, Bonde Hans Pedersen, Do Isak T Mathisen Klyve, Begge fra Solum.

              

 

 

        B.    Thora Sophie Mathiasdatter, født 08.10.1827 i Vestre Porsgrunn, døpt 06.01.1828 i Vestre Porsgrunn.8

              

               Født 08.10.1827 – hjemmedøpt 14.10.1827 – bekreftet i kirken 06.01.1828: Thora Sophie – Skibscapitain Mathias Mathiesen og Hustrue Mad. Karen Mathiesen, født Johnsen, af vestre Porsgr., faddere: Skibscapitain Hans S Isachsens Kone Mad. Karine Isachsdatter, født Bryn, i vestre Porsgr., Jomfrue Karen Bendixen af Osebakken, Skip. Petter Boyesen, Do Jens J Pedersen, Do Peder N Pedersen, Do Arent Folkmann, Alle af vestre Porsgrund, Kiøbmd. Niels Johnsen fra østre Porsgrund.

 

 

      

II.   Birgitte Jørgine Nilsdatter, født 1801 i Østre Porsgrunn, døpt 13.12.1801 i Østre Porsgrunn kirke,[9] konfirmert 21.04.1817 i Østre Porsgrunn.6

      

       Niels Johnsen og Torber Olsdatters barn Birgitte Jørgine.

       Faddere: Hr. Jørgen Aalls kone Birgitte Weyer, jomfr. Inger Aall, hr. Niels Aall, hr. Hans Møller, hr. Jacob Wilhelm Rasch, Nicolaj Aall junior.

      

       Konfirmert som "Birgithe Jørgine Johnsdatter østre Porsgrund, foreldre Niels Johnsen og hustru Torber Olsdatter østre Porsgrund, døbt 13.12.1801 østre Porsgrund".

 

 

 

III. Inger Nilsdatter, født 1803 i Østre Porsgrunn, døpt 20.11.1803 i Østre Porsgrunn kirke,[10] konfirmert 09.04.1820 i Østre Porsgrunn.6

      

       Niels Johnsen og Torber Olsdatters barn Inger.

       Faddere: Pigen Anne Maria Ingebrethsdatter, pigen Anne Johnsdatter, Bent Johannesen Wiig, Halvor Christensen, Solve Larsen, Gunder Tiøstolfsen.

      

       Bosatt i Porsgrunn.

      

       Konfirmert som "Inger Johnsen østre Porsgrund, foreldre Skipper Niels Johnsen og Mad. Torbor Olsdatter østre Porsgrund, døbt 20.11.1803 østre Porsgrund".

      

       Det er nok hun som nevnes her i 1825.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Hus 25

       Paul Linaae - 34  aar - Kjøbmand

       Mariane Linaae - 26 aar - Madm.

       Bergerius Sørensen - 17   aar - Contoirrist

       Petronelle Aamoth - 28 aar - Huusholderske

       Halvor Jacobsen - 21 aar - Tjenestedreng

       Inger Nielsdatter - 20 aar - Tjeneste Pige*

       Marthe Hansdatter - 22 aar - Tjeneste Pige*.

 

      

       Gift4 med NN Lundstrøm, født ca 1775,4 død 01.07.1840 i Østre Porsgrunn,4 gravlagt 08.07.1840 i Østre Porsgrunn.[11]

      

       NN:

       Han ble gift med overnevnte Inger Nilsdatter og var løytnant ifølge bygdeboken for Eidanger. Har ikke funnet noe giftemål, men en Lundstrøm døde i 1840 som bygdeboken nevner og etterlot seg en enke.

 

       Gravlagt som "Overtoldbetient Lundstrom, efterlader enke, 63 aar".

 

 

 

      

IV. Birthe Gurine Nilsdatter, født 1805 i Østre Porsgrunn, døpt 29.09.1805 i Østre Porsgrunn kirke,[12] konfirmert 09.04.1820 i Østre Porsgrunn,6 død 1868.4

      

       Niels Johnsen og Tober Olsdatters barn Birthe Gurine.

       Faddere: John Omholts kone Anthonette Hoffman, pigen Simonine Hansdatter Taule, Bent Wiig, Carl Nielsen, Gunder Kiøstolsen, Peder Hansen Paust.

      

       Konfirmert som "Birthe Johnsen østre Porsgrund, foreldre Skipper Niels Johnsen og Mad. Torbor Olsdatter østre Porsgrund, døbt 29.09.1805 østre Porsgrund".

      

       Bosatt i Porsgrunn.

 

      

       Gift 17.12.1829 i Porsgrunn,[13] med Nils Carrel Barfod Vauvert, født 12.10.1797 i Gjerpen,[14] (sønn av Louis Vauvert og Marthe Holmstedt Thobiasen), døpt 27.10.1797 i Gjerpen,[15] konfirmert 17.04.1814 i Østre Porsgrunn kirke,[16] død 1875.

      

       Nils:

       Niels Carl Barfod - Lovis Vouvert

       Faddere: frue Kamer-Herinde Løvenskjold, Jomfru Constance Aall, auditeur Wessel, Rædisch, Hans Møller.

      

       Nevnes i skifte etter moren i 1807 "søn Niels Carrel Barfod født 12. oktober 1797".

      

       Konfirmert som "Niels Carl Barfod Vauvert - Døpt i Gjerpen kirke den 27. okt 1797".

      

       Han var kaptein og kjøpmann.

 

 

      

      

V.   Anne Kirstine Nilsdatter, f. 1807 i Østre Porsgrunn, døpt 10.05.1807 i Østre Porsgrunn kirke,[17] d. 1885.9

      

       Niels Johnsen og Torber Olsdatters hiemmedøbte barn Anne Kirstine.

       Faddere: Niels Jacobsens kone Maren Bærulfsdatter, pigen Anne Johnsdatter, John Omholdt, Bent Johannesen Wiig, Hans Olsen, Anders Hansen Hall.

      

       Hun var ugift og bosatt i Porsgrunn ifølge bygdeboken for Eidanger.

 

 

 

VI. NN Nilsen, f. 1808 i Østre Porsgrunn, d. 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.09.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.[18]

      

       Gravlagt som "Niels Johnsens dødfødte barn. NB: Moderen nedkom 2 maaneder for tidlig med et pigebarn".

 

 

 

 

 [1]  Solumslekt

[2]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  1801 tellingen.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 126.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 248-249.

[6]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[7]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[8]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 258-259.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 264-265.

[11]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 6 (1841-1857), skannet av digitalarkivet, side 195.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 272-273.

[13]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[14]  Skifte etter moren.

[15]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 304.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 278-279.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.