| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

 

Live Svendsdatter f. 1755 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Peder Jacobsen f. ca 1740 og 2. gang med Tor Christensen f. ca 1748)

 

 

 

Live Svendsdatter, f. 1755 på Haslum i Sannidal,[1] døpt 24.01.1755 i Sannidal,[2] d. 1809 i Østre Porsgrunn, gravlagt 23.05.1809 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Hun var datter av Svend Nilsen og Ingeborg Knudsdatter.

 

Hennes foreldre kom fra Haslum i Sannidal. De kom til Grasmyr i Bamble i 1761. Faren kom opprinnelig fra Sunde i Gjerstad og moren Ingeborg kom fra Haslum.

 

Hennes bror Nils og søster Anne ble brukt som fadder.

 

Hun giftet seg 1. gang i 1775.

 

Bamble Forlovede 10.07.1775, viet 07.09.1775:

Enkemand klockeren Peder Jacobsen med pigen Live Jensdatter Grasmyr.

Caut: Manasse Danielsen Riis og Willum Ellevsen i Stathelle.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1785.

 

Bamble viede 22.09.1785:

Karlen Thoer Christensen med enken Live Svensdatter begge fra Stattellet.

 

Bosatt i Østre Porsgrunn i 1801.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 138

Thor Christensen – Huusejer – 53 aar - Begge i 1ste ægteskab - Skibstømmermand

Live Svendsdtr - Hans kone – 47 aar - Begge i 1ste ægteskab

Birthe - Deres børn – 14 aar

Christen - Deres børn - 8 aar

Svend - Deres børn – 5 aar

 

Gravlagt som "Thor Christensens kone Live Svendsdatter 60 aar".

 

 

(1) Gift 07.09.1775 i Bamble,[4] med Peder Jacobsen, f. ca 1740, d. 1782 på Stahelle i Bamble, døpt 24.06.1782 i Bamble.4

 

Peder:

Han nevnes som Peder Jacobsen Glatvet. Han var klokker, men nevnes også som skoleholder i Bamble.

 

Han var enkemann etter Mette Cathrine Hansdatter f. ca 1748 d. 1775 på Stathelle.

 

Gravlagt som "Klockeren Peder Jacobsen Glatved 42 aar".

 

Peder Jacobsen hadde giftet seg 1. gang 17.10.1770 i Bamble,1 med Mette Cathrine Hansdatter, født ca 1748, død 1775 på Stathelle i Bamble, gravlagt 04.02.1775 i Bamble.1

 

Peder og Mette Cathrine sine barn:

 

I.    Maren Elisabeth Pedersdatter, (datter av Peder Jacobsen og Mette Cathrine Hansdatter) født 1771 på Stathelle i Bamble, døpt 20.01.1771 i Bamble.1

      

       Peder Jacobsen i Stathellet og Mette Cathrine Hansdatters barn Maren Elisabeth.

       Faddere: Svend Nielsen Grasmyrs kone Ingeborg Knudsdatter, Lisbeth Gregersdatter i Stathellet, Wilhelm Ellefsen ibid, Lars Pedersen ibid, Niels Svendsen Grasmyr.

      

 

II.   Else Marie Pedersdatter, (datter av Peder Jacobsen og Mette Cathrine Hansdatter) født 1772 på Stathelle i Bamble, døpt 04.10.1772 i Bamble.1

      

       Peder Jacobsen Glatved i Stathellet og Mette Cathrine Hansdatters barn kaldet Else Maria

       Faddere: Berthe Maria Halvorsdatter Rogn, Mari Jacobsdatter ibid, Joen Jacobsen Krabberøe, Wilhelm Ellevsen i Stathellet, Thron Larsen i Ombosness.

 

      

       Gift 25.11.1798 i Porsgrunn,[5] med Lars Evensen, født 1774 i Kviteseid,[6] (sønn av Even Johannesen og Åvet Larsdatter), døpt 13.02.1774 i Lunde kirke,[7],[8] konfirmert 06.10.1793 i Østre Porsgrunn kirke,[9] død 26.05.1830 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.05.1830 i Østre Porsgrunn.[10]

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

              

III. Marthe Margrethe Pedersdatter, (datter av Peder Jacobsen og Mette Cathrine Hansdatter) født 1775 på Stathelle i Bamble, døpt 22.01.1775 i Bamble,1 død 1798 i Langesund i Bamble, gravlagt 26.05.1798 i Bamble.1

      

       Peder Jacobsen Glatved og Mette Cathrine Pedersdatters barn Marthe Margrethe.

       Faddere: Herman Jonsens kone i Stathellet, Ingeborg Hansdatter ibidem, Just Christensen Aswald, Cornelius Gregersen ibid, Jens Jensen Giømble.

      

       Gravlagt som "Pigen Marthe Magrethe Pedersdatter fra Stathellet som tiente i Langesund hvor hun ynkelig druknede og omkom i vandet 25 aar".

 

 

Live Svendsdatter giftet seg 2. gang her i 1785.

 

(2) Gift 22.09.1785 i Bamble,4 med Tor Christensen, f. ca 1748.1

 

Tor:

Han stod som skipstømmermann i 1801.

 

Live døde i 1809 og Tor giftet seg på nytt i 1810.

 

Cop. 17/7-1810. Ø. Porsgr.

Enkem. og Skibstømmermand Thor Christensen Wæding og enken Karen Gundersd.

Forl: Niels Jacobsen, Hans Halvorsen Tangen.

 

Han kalles her Wæding. I Øyestad sogn finnes et sted/gård som heter Weding i 1801 tellingen?

 

 

Tor giftet seg 2. gang 17.07.1810 i Østre Porsgrunn kirke,[11] med Karen Gundersdatter, født ca 1769.[12]

 

De nevnes her i 1815 og 1825.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.155

Avskrift 1

Skibstømmermand Thor Christensen 69 aar

Sønn Gunder Thorsen 17 aar

Konen Karen Gundersdatter 46 aar

 

Avskrift 2

Husejer Skibstømmermand Thor Christensen 69 aar

Kone Karen Gunnersdatter 47 aar

Sønn Søemand Svend Thorsen 18 aar

 

Sønnen Svend Thorsen er fra hans 1. ekteskap. Hva med sønnen Gunder?

 

Østre Porsgrunn 1825

Rode 26

Hus 155

Thor Christensen - 51 aar - Tømermand

Karen Gunnersdatter - 54 aar – Konen

 

 

Live Svendsdatter sine barn:

 

             .

I.    Jacob Pedersen, (sønn av Peder Jacobsen og Live Svendsdatter) f. 1776 på Stathelle i Bamble, døpt 07.08.1776 i Bamble,4 d. 1780 på Stathelle i Bamble, gravlagt 05.01.1780 i Bamble.4

      

       Klocker Peder Glatved og Liwe Svendsdatters barn Jacob.

       Faddere: Jens Jensen Grasmyrs kone Ingeborg Knudsdatter, Mari Sigursdatter i Stathellet, Hans Larsen ibidem, Manasse Danielsen Riis, Niels Swendsen Rosland

      

       Gravlagt som "Jacob Pedersen Stathelle 3 aar 21 uger".

 

 

 

II.   Svend Pedersen, (sønn av Peder Jacobsen og Live Svendsdatter) f. 1778 på Stathelle i Bamble, døpt 26.07.1778 i Bamble.4

      

       Svend, foreldre Klocker Peder Gladvig og Live Svensdatter.

       Faddere: Erik Frisenberg, Mikel Hansen Breke, Nils Svensen, Madam. Fyn, Martha Post.

 

 

 

III. Peder Torsen, (sønn av Tor Christensen og Live Svendsdatter) f. 1786 på Stathelle i Bamble, døpt 29.01.1786 i Bamble,4 d. 1786 på Stathelle i Bamble, gravlagt 25.02.1786 i Bamble.4

      

       Contesteret hiemmedøbte Peder, foreldre Thore Christensen i Stattellet og hustrue Liwe Svensdatter.

       Faddere: Pigerne Karen Svensdatter og Anne Svensdatter begge fra Langesund, Jens Giømble i Langesund, Peder Larsen og Bent Christensen begge fra Stattellet

      

       Gravlagt som "Thor Christensen fra Stattellet og hustrue Live Svensdatters barn Peder 28 dage".

 

 

 

IV. Birthe Torsdatter, (datter av Tor Christensen og Live Svendsdatter) f. 1787 på Stathelle i Bamble,1 døpt 18.03.1787 i Bamble,4 konfirmert 11.04.1802 i Østre Porsgrunn kirke.[13]

      

       Thoer Christensen i Stattellet og hustrue Live Swensdatters barn kaldet Berthe.

       Faddere: Peder Christensens kone Ingebor Kielsdatter fra Stattellet, pige Maren Svensdatter Langesund, Jens Jensen Giømble ditto, Gunder Madsen i Stattellet, Engvold Snedker i Langesund

      

       Konfirmert som "Birthe Thorsdatter 15".

 

 

 

V.   Inger Maria Torsdatter, (datter av Tor Christensen og Live Svendsdatter) f. 1790 på Stahelle i Bamble,[14] døpt 11.04.1790 i Bamble,4 d. 1793 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.05.1793 på Østre Porsgrunn kirkegård.[15]

      

       Ingebor Maria, foreldre Thore Christensen og kone Live Svensdatter fra Stattellet.

       Faddere: Jens Giømbles kone Ingebor Knudsdatter, pigen Gunnild Maria Pedersdatter begge fra Langesund, Niels Svendsen Roesland, Christen Salvesen og Isaach Jørgensen Giømble begge fra Stattellet

      

       Gravlagt som "Thor Christensens barn Inger Maria 3 aar".

 

 

 

VI. Christen Torsen, (sønn av Tor Christensen og Live Svendsdatter) f. 1793 i Østre Porsgrunn,1 døpt 08.12.1793 i Østre Porsgrunn kirke.[16]

      

       Døbt Thor Christensen og Live Svensdatters barn Christen.

       Test: Kittel Olsens kone Aleth Maria, pigen Ane Olsdatter, Svend Vrovsen, Niels Gudmunsen, Hans Halvorsen.

 

 

 

VII. Svend Torsen, (sønn av Tor Christensen og Live Svendsdatter) f. 1797 i Østre Porsgrunn, døpt 15.01.1797 i Østre Porsgrunn kirke,[17] konfirmert 19.04.1812 i Østre Porsgrunn kirke.[18]

      

       Thor Christensen og Live Andersdatters barn Svend

       Faddere: Lars Halvorsens kone Karen Christensdatter, pigen Ingeborg Jørgensdatter, Wilhelm Wejdenauer, Ole Johannesen, Ole Jørgensen.

      

       Konfirmert som "Svend Thorsen - Døpt i Østre P. kirke 15. jan 1797".

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Levangheia del 2. av Per Stian Bjørnø Kjendal, side 19.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 320-321.

[4]  Solumslekt

[5]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[6]  Alder ved konfirmasjonen.

[7]  Kirkebok for Kviteseid, Ministerialbok nr. I 2 (1773-1786), skannet av digitalarkivet, side 3.

[8]  Slektadatabasen "Slekt i Midtre Telemark" av Ole Bjørn Darrud.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 186-187.

[10]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 165.

[11]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[12]  1815 tellingen.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 298-299.

[14]  Alder ved død.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 184-185.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 188-189.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 239.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 302-303.