| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

 

Jon Olsen f. 1726 og Birgit Amundsdatter f. 1732 sin familie

 

 

 

Jon Olsen, født 1726 på Djupedal i Hjartdal,[1] død 1797 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 26.11.1797 i Vestre Porsgrunn.[2]

Han var sønn av Ole Olsen og Ragnild Olsdatter på Djupedal i Hjartdal.

 

Hans foreldre var brukere av Djupedal i Hjardal fra 1720 til 1740. Sønnen Jon tok over gården etter sin far.

 

I Hjardalsoga bind 3b står den under Djupedal og Jon Olsen Djupedal:

Jon O Djupedal var eier og bruker fra 1751 til 1766.

I 1766 selde Jon garden til Signe Jonsdatter for 600 rd. Jon og Bergit flyttet frå Djupedal.

Dei har venteleg kjøpt ein annen gard, men det er uvisst kor dei senare budde.

 

De tre første barna ble født på Djupedal.

 

Det viser seg at familien kom til Gravli i Gjerpen ca 1767. Ifølge gamlegjerpen.no var en Jon Olsen bruker av hele Gravli i Gjerpen fra 1767-1775.

 

På 1780 tallet var de bosatt i Vestre Porsgrunn der Jon døde i 1797.

 

Gravlagt som "John Olsen Gravelie 70 aar 8 mnd".

 

22/11/1797     JON OLSEN GRAVLI +                    Pro.k. 17B, 1797-00

Skifte 22. november 1797 på Vestsida, Porsgrunn:

Jon Olsen Gravli død kl. 10 samme dag.

Enke: Birgithe Anundsdatter, hennes verge Peder Kristensen.

Barn: 1. Ole Jonsen myndig, bor i Porsgrunn;

2. Anund Jonsen myndig, er i London på en sjøreise;

3. Gunild Jonsdatter gift med Lars Nilsen i Porsgrunn;

4. Helge Jonsdatter 24½ år, heime;

5. Ragnild Jonsdatter 22 år, tjener hos Nils Dahl i Porsgrunn. Insolvent.

 

 

Gift 1761 i Hjardal i Telemark,1 med Birgit Amundsdatter, født 1732 på Åkre i Hjartdal,[3],1 (datter av Amund Åsmundson Thue og Gunild Olsdatter Åkre), død 1810 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 14.03.1810 i Vestre Porsgrunn.2

 

Birgit:

Hun kom fra gården Åkre i Hjartdal.

 

Birgit bodde i 1801 i Østre Porsgrunn som enke.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 130

Birgith Anondsdtr - Huusejer - 70 aar - Enke i 1ste ægteskab - Nyder almisse

Helje Johnsdtr - Hendes børn - 28 aar - Ugivt - Meget svag

Ragne - Hendes børn - 26 aar - Ugivt - Haandarbejde

 

Gravlagt som "John Olsens enke Birgithe Anunsdatter 80½ aar".

 

 

 

I.    Ole Jonsen, født 1762 på Djupedal i Hjartdal,1 død 1815 i Vestre Porsgrunn.[4],[5]

      

       Solum viet 14.11.1794

       Ole Jonsen Gravlii fra Porsgrund, ungk. og Kari Evensdatter Tvet, pige.

       Forlovere Even Olsen Tvet og Jon Gravlii. (Kongebrev).

 

       Det var skifte etter han i 1815.

 

      

       Gift 14.11.1794 i Solum, med Kari Evensdatter, født 1767 på Brusetplass i Melum (datter av Even Olsen og Ingeborg Nilsdatter), døpt 15.02.1767 i Solum,1 død 1807 u/Klyve Østre i Solum, gravlagt 03.05.1807 i Solum.1

      

       Kari:

       Karen, foreldre Even Olsen og Ingeborg Nielsdatter Bruset Grinet?.

       Faddere: Kiersten Iversdatter Bruset, Sønnov Nielsdatter Solum Prgd., Niels Povelsen Tveten, Anders Olsen Solum Prgd., Thor Halvorsen Høgebroe under Tveten.

      

 

       Barn:

 

        A.    Ingeborg Birgitte Olsdatter, født 1800 på Klyve østre i Solum, døpt 07.09.1800 i Solum,3 død 1800 i Solum, gravlagt 21.09.1800 i Solum.3

              

               Et Pigebarn kaldet Ingeborg Birgitte, foreldre Ole Jonsen Gravlie under Østre? Portsgrund og Kari Evensdatter.

               Faddere: Søneve Evensdatter, Helje Jonsdatter, Kittil Jensen Baar, Ole Hansen, Christen Thorsen.

              

               Gravlagt som "Ingeborg Birgitte Gravlie 14 dage".

              

 

 

        B.    Even Johan Olsen, født 1802 i Klyve østre i Solum, døpt 06.06.1802 i Solum.3

              

               Et Drengebarn kaldet Even Johan, foreldre Ole Jonsen Gravlie under Østre Klyve og Kari Evensdatter.

               Faddere: Ingeborg Tvet, Ragnild Jonsdatter, Halvor Frønæs, Hans Pedersen.

              

               Solum - viet 22 May 1831

               Even Olsen Fjærestranden Ungk. 28 aar

               og Anne Isaksdatter Tingstad Pige 28 aar.

               Forlovere Abraham Pedersen Klovholdt og Johannes Einarsen Tingstad.

 

              

               Gift 22.05.1831 i Solum,3 med Anne Isachsdatter, født 1802 på Tufte i Holla (datter av Isach Larsen og Pernille Anundsdatter), døpt 14.02.1802 i Holla.3

              

               Anne:

               Anne, foreldre Isak Larsen Tufte og Pernille Anundsdatter.

               Faddere: Simon Kløvedahl, Anders Nielsen Grinen, Ole Tollefsen Helgen, Maren Svennungsdatter Schottet, Anne Brynnildsdatter Tinholt.

              

 

 

        C.    Anne Kirstine Olsdatter, født 1805 på Klyve østre i Solum, døpt 06.01.1805 i Solum,3 død 24.04.1862 i Flaatesund under Rennesund i Solum, gravlagt 01.05.1862 i Solum.3

              

               Et Pigebarn kaldet Ane Kistine, foreldre Ole Jonsen Gravlie og Kari Evensdatter.

               Faddere: Ingeborg Tvet, Ragnil Jonsdatter, Torchil Tollefsen, Hans Sørensen Schouen, Grees Hansen.

              

               Gravlagt som "Anne Kirstine Olsdatter Huusmandskone Fattiglem, 60 aar, Flaadsund".

 

              

               Gift 11.07.1835 i Solum,3 med Halvor Sveinungsen, født 1783 på Tangen under Frønes i Solum (sønn av Sveinung Herbjørnsen og Ragnhild Knudsdatter), døpt 24.08.1783 i Solum,3 død 14.06.1864 på Flaatesund under Rennesund i Solum, gravlagt 19.02.1864 i Kilebygda i Solum.3

              

               Halvor:

               Et Drengebarn kaldet Halvor, foreldre Svenung Herbiørnsen under Frønæs og Ragnille Helgiesdatter.

               Faddere: Kari Solum, Thørgon Svenungsdatter, Isach Rennesund, Hans Kongstvedt.

              

               Foreldrene kom begge fra Hjardal.

              

               Han var enkemann etter Ellen Olsdatter (1777 - 1834)

              

               Gravlagt som "Kilebygd: Halvor Svennungsen Huusmand, 86 aar, Flaatsund".

 

 

      

II.   Anne Jonsdatter, født 1764 på Djupedal i Hjartdal,[6],[7],1 konfirmert 07.10.1781 i Østre Porsgrunn kirke,[8] død 1788 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 06.08.1788 i Vestre Porsgrunn.2

      

       Konfirmert som "17. Ane Joensdatter 18 aar".

      

       Gravlagt som "begravet Joen Olsen Gravelies datter Ane 24 aar".

 

 

 

III. Gunild Jonsdatter, født 1766 på Djupedal i Hjartdal,3,1 død 26.06.1830 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 04.07.1830 i Vestre Porsgrunn.4

      

       Gravlagt som " Almisselemmet Enken Gunild Gravelie, 67 aar, vestre Porsgrund".

 

      

       Forlovet 02.01.1794 i Vestre Porsgrunn,[9] gift 15.01.1794 i Østre Porsgrunn kirke,[10] med Lars Nilsen, f. 1774 i Østre Porsgrunn (sønn av Nils Jensen og Anne Larsdatter), døpt 23.02.1774 i Østre Porsgrunn kirke,[11] konfirmert 14.10.1789 i Østre Porsgrunn kirke.[12]

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

      

      

IV. Ragnhild Olsdatter, f. 1768 på Gravli i Gjerpen, døpt 31.01.1768 i Gjerpen,1 d. 1768 på Gravli i Gjerpen, gravlagt 31.03.1768 i Gjerpen.1

      

       Jon Gravelies pigebarn Ragnil.

       Test: Tormoe Jonsens kone, Sidsel Hansdatter, Sven Røsager, Jens Høymyr, Peder Halvorsen.

      

       Gravlagt som "Jon Gravelies datter Ragnil 9 uger".

 

 

 

V.   Anund Jonsen, f. 1769 på Gravli i Gjerpen, døpt 19.02.1769 i Gjerpen.1

      

       Jon Gravelies drengebarn Anun.

       Test: Ole Torchilsens kone, Gunnil Olsdatter, Sven Røsager, Jon Pedersen, Peder Halvorsen.

 

       Under skifte etter sin far i 1815 står det at han "er i London på en sjøreise".

 

 

 

VI. Ragnhild Jonsdatter, f. 1771 på Gravli i Gjerpen, døpt 14.04.1771 i Gjerpen,1 d. 1771 på Gravli i Gjerpen, gravlagt 21.04.1771 i Gjerpen.1

      

       Jon Gravelies pigebarn Ragnil.

       Test: Ole Torchilsens kone, Anne Hansdatter, Jens Høymyr, Halvor Pedersen, Jon Pedersen

      

       Gravlagt som "Jon Gravelies datter Ragnil 12 dage".

 

 

 

VII. Helge Jonsdatter, f. 1772 på Gravli i Gjerpen,2 døpt 25.05.1772 i Gjerpen,1 d. 1808 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 04.11.1808 i Vestre Porsgrunn.1

      

       Jon Gravelies pigebarn Helje.

       Test: Tormoe Jonsens kone, Gunbiør Hansdatter, Tormoe Jonsen, Ole Torchilsen, Halvor Jonsen.

      

       Gravlagt som "pigen Helie Johnsdatter 37¾ aar".

 

 

 

VIII. Ragne Olsdatter, f. 1774 på Gravli i Gjerpen,2 døpt 16.10.1774 i Gjerpen,1 d. 1808 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 11.12.1808 i Vestre Porsgrunn.1

      

       Jon Gravelies pigebarn Regne.

       Test: Jens Høymyrs enke, Anne Saamundsdatter, Ole Kittilsen, Peder Rollefsen, Ole Jonsen

      

       Gravlagt som "pigen Ragne Johnsdatter 34 aar 2 mnd".

 

 

 

 

 [1]  Hjartdalsoga Bind III b, side 234.

[2]  Solumslekt, Solumslekt.

[3]  1801 tellingen.

[4]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[5]  Skifte etter han.

[6]  Alder ved konfirmasjonen.

[7]  Alder ved død.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 94-95.

[9]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn Mini. 1 1764-1814, side 166-167.

[10]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn Mini. 1 1764-1814, side 160-161.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 55-54.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 152-153.