| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Johan Henrich Weidenauer f. 1749 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Mari Hansdatter Bruun f. ca 1751 og 2. gang med Inger Sophia Wettergreen f. 1765)

 

 

 

Johan Henrich Weidenauer, f. 1749 i Eidanger,[1],[2] døpt 04.10.1749 i Eidanger kirke,2 d. 1817.[3]

Han var sønn av Johan Wittus Weidenauer og Christina Marina Andersdatter Spinchen i Østre Porsgrunn.

 

Johan Peruquemager og Christina Spinchens søn Johan Henrich                              

Faddere: baaren af Madame Jens Karhofs, Massi Bertelsdatter Arveskoug, mandfaddere: Lieutenant Davidsen, Johan Christian Rohde, Mons. Ybervasser paa Toldboden.

 

Han var maler og bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Han nevnes ang. tinglysninger i 1779/71.

Et skiøde dat. 12. juni 1770 udsat af Johan Vittius Weidenauer til sin søn Johan Henrich Weidenauer for et hus paa Biørntvedts grund i østre Porsgrund imot 85 rd. betaling.

 

Et grundbrev udstæd af Hr, Conferantz raad Liøvenskiold den 15. oct. 1771 til Johan Weidenauer for en tomt under Grd. Biørntvedt.

 

Han giftet seg 1. gang i 1772.

 

Østre Porsgrunn 23.01.1772:

Cop. ungkarl Johan Henrich Wejdenauer med maselle Maria Hansdatter Bruun.

 

Cop. 22/1-1772 hiemme i Huuset.

Mester, Johan Henrich Veidenauer med Mademoiselle Maria Hansd. Bruun.

Cav: Jørgen Godfridsen, Christen Christophersen Skoemager.

 

Han giftet seg 2. gang i 1799.

 

Skien Cop. 28/11-1799:

Enkemand Johan Henric Wejdenauer og Jfr. Inger Sophia Wettergreen.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 28

Henric Wejdenauer – Huusejer - 52 - Givt 2den gang - Mahler

Inger Sophia Wettergreen - Hans kone – 35 aar - Gift 1ste gang

Hendrica - Hans datter - 25 aar - Ugivt

Maren Nielsdtr – Tienestepige – 22 aar - Ugivt

Gunder Jespersen - Læredreng - 13 aar

 

Borgerbrev 17. mars 1806 i Skien:

Johan Henrich Weidenauer av Ø. Porsgrunn.

Borgerbrev som skildrer og maler og i fornødent fall som høker 17.03.1806.

 

F.C. Knudsen:

Storgaden 138, L.matr.no. 23. Marie Johannessens hus

I 1770 skjøder denne det til sin kjære søn, Johan Henrich Weidenauer. Takst 200 Rdl.

 

Familien Weidenauer har i 100 aar eiet dette hus, hvor barber Svendsen nu har sin forretning. Weidenauers var malere, og særlig bekjendt er Johan Henrich i anledning sit arbeide med dekorationen af Kirken til forskjellige tider. I 1810-12 udførte han malerarbeidet paa «Søndre Brekke» under Niels AalIs ombygning af gaarden.

I skifte efter ham, paabegyndt i 1817 og afsluttet i 1818, faar hans svigersøn, Christian Schancke eller hans hustru, Henricha Schancke f. Weidenauer, Schanckes iboende hus paa Kirkehaugen (L.m.no. 58) efter taksation 150 Spd. Enken beholdt L.matr.no. 23 til sin død.

I 1832 optager hun, ved laugverge kjøbmand Chr. Bruun, et laan paa 100 Spd. mod 1ste prioritets pant i huset for 400 Spd, i 1843 thinglæses følgende erklæring:

«Bernt Weidenauer og Christian Schancke, g. m, Henricha Weidenauer gjør vitterlig:» Som arvinger efter maler Johan Weidenauers nu døde enke, Inger Sophie Weidenauer, skjøder vi til skomager Johannes Skredsholdt L.matr.no. 23».

 

Tordenskjoldsgade 12, L.matr.no. 58. Carl Andreas Christensens hus

I 1811 grundbrev til Johan Henrik Weidenauer paa hans paaboende tomt.

I 1817 takseres huset for 50 Spd. og bestaar af stue og kjøkken.

I 1818 overdrages det af Weidenauers dødsbo til svigersønnen, maler Christian Schancke.

 

 

(1) Gift 23.01.1772 i Østre Porsgrunn kirke,[4] med Mari Hansdatter Bruun, f. ca 1751,[5] (datter av Hans Brunn og Gunhild Cathrine Leth), d. 1798 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.05.1798 på Østre Porsgrunn kirke.[6]

 

Mari:

Gravlagt som "Henrich Wejdenauers kone Maria Bruun 47 aar".

 

 

(2) Gift 28.11.1799 i Skien,[7] med Inger Sophia Wettergreen, f. 1765 i Skien,[8] (datter av Bernt Wettergreen og Anne Dorothea Wetzel), døpt 17.10.1765 i Skien,[9] d. 1843.3

 

Inger:

Bent Wettergreens datter Inger Sophia.

Faddere: Madame Schumann, Dorthe Jonsdatter, Hans Levorsøn, Christian Brataass, Johan Frid. Wessel.

 

Hun er datter af sadelmager i Skien, Bernt Wettergreen og Anne Dorothea Wetzel, f. 1740. Hun var igjen datter af feltbereder Jacob Wetzel i Skien og Sophie Jansdatter Churts.

 

 

 

I.    Hans Christian Johansen Weidenauer, (sønn av Johan Henrich Weidenauer og Mari Hansdatter Bruun) f. 1772 i Østre Porsgrunn, døpt 23.06.1772 i Østre Porsgrunn kirke,[10] d. 1774 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.05.1774 på Østre Porsgrunn kirkegård.[11]

      

       Døbt Mahler Johan Henrich Wejdenauer og Marie Hansdatter Bruuns barn Hans Christian.

       Test: Catrine Hansdatter Bruun, Madselle Else Catharine Bruun, Hans Christian Arveschoug, Jørgen Gotfriedsen, Lars Hansen Skoemager.

      

       Gravlagt som "Johan Henrich Wejdenauers søn Hans Christian 1 aar 11 maaneder".

 

 

 

II.   Henricha Johansdatter Weidenauer, (datter av Johan Henrich Weidenauer og Mari Hansdatter Bruun) f. 1775 i Østre Porsgrunn, døpt 20.10.1775 i Østre Porsgrunn kirke,[12] konfirmert 01.05.1791 i Østre Porsgrunn kirke.[13]

      

       Døbt Johan Henrich Wejdenauer og Maria Hansdatter Bruuns barn Henricha.

       Test: Lars Ledvorsens kone Maria Gotfriedsdatter, pigen Maria Dorothea Wejdenauer, Johan Wittus Wejdenauer, Lars Ledvorsen, Otto Leth, Jørgen Gotfriedsen, Thomas Jørgensen.

      

       Konfirmert som "Henricha Weidenauer 15 aar".

      

       Bosatt hos faren i 1801.

 

       Hun giftet seg i 1812.

      

       Cop. 30/5-1812. Ø. P. Efter Kgl. Bev. af 26. May Cop hiemme i Huuset.

       Malersvend Christian Skanke og Jomfr. Henrica Wejdenauer.

       Cav: Jacob Aalborg, Lars Glose.

      

       De nevnes under folketellingen i Østre Porsgrunn i 1815 som ” Ægtef. Malersven Christian Knudsen Skanke 23 aar og Kone Hendriche Waydenauer 40 aar”.

 

      

       Gift 30.05.1812 i Østre Porsgrunn kirke,[14] med Christian Knudsen Skanke, f. ca 1792,[15] (sønn av Knud Skanke), døpt 1855.3

      

       Christian:

       F.C. Knudsen:

       Han var maler.

       Tordenskjoldsgade 12, L.matr.no. 58. Carl Andreas Christensens hus

       I 1818 overdrages det af Weidenauers dødsbo til svigersønnen, maler Christian Schancke.

       I 1827 fra Schancke til Niels Andersen Ulverød.

       Han var søn af erts-scheider Knut Schancke paa Kongsberg. Efter at have solgt dette hus, kjøbte han i 1828 L.matr.no. 47 b.

 

 

       Barn før 1814:

 

       A.   Birthe Marine Skanke, f. 25.06.1812 i Østre Porsgrunn, døpt 15.08.1812 i Østre Porsgrunn kirke.[16]

            

             Bekræftet Christian Knudsen Skanke og Henrika Vejdenauers hjemmedøbte barn Berthie Marine født 25de Juni.

             Faddere: Mad. Inger Sophie Wejdenauer, jomfru Bjerk, Ole Dahl, Peter Damm, Jacob Aalborg, Lorens Glose.

 

 

 

      

III. Wittus Johansen Weidenauer, (sønn av Johan Henrich Weidenauer og Mari Hansdatter Bruun) f. ca 1780,5 d. 1781 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.05.1781 på Østre Porsgrunn kirkegård.[17]

 

       Gravlagt som ” Johan Henrich Vejdenauers barn Wittus ¾ aar”.

 

 

 

IV. Bent Weidenauer, (sønn av Johan Henrich Weidenauer og Inger Sophia Wettergreen) f. 1801 i Østre Porsgrunn, døpt 06.09.1801 i Østre Porsgrunn.[18]

      

       Johan Henrich Wejdenauer og Inger Sophia Wettergreens hiemmedøbte barn Bent.

       Faddere: Bent Wettergreens kone Anna Dorthea Wessel, pigen Henrica Wejdenauer, Bent Wettergreen senior, Sivert Bacha, forvalter Møldrup, Jacob Wettergreen.

 

 

 

V.   Maria Dorthea Sophia Weidenauer, (datter av Johan Henrich Weidenauer og Inger Sophia Wettergreen) f. 1805 i Østre Porsgrunn, døpt 23.05.1805 i Østre Porsgrunn kirke,[19] d. 1814 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.06.1814 på Østre Porsgrunn kirkegård.[20]

      

       Bekræftet Henrich Wejdenauer og Inger Sophia Wettergreens barn Maria Dorthea Sophia.

       Faddere: Jacob Wettergreens kone Else Pettersdatter, Jomg. Severine Margrethe Swarck, Lars Glose, Bent Wettergreen, Johan Wettergreen, Petter Damm.

      

       Gravlagt som "Johan Henrich Weidenauers datter Maria Soffia 9 aar".

 

 

 

 

 

 [1]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 84.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 142.

[3]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 42-43.

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[7]  Skien, Viede i 1716-1842 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  1801 tellingen.

[9]  Solumslekt, Solumslekt.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 44-45.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 54-55.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 62-63.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 164-165.

[14]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[15]  1815 tellingen.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 226-227.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 92-93.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 256-257.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 270-271.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 324-325.