| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Johan Henrich Weidenauer f. 1749 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Mari Hansdatter Bruun f. ca 1751 og 2. gang med Inger Sophia Wettergreen f. 1765)

 

 

 

Johan Henrich Weidenauer, f. 1749 i Eidanger,[1],[2] døpt 04.10.1749 i Eidanger kirke,2 død 04.05.1817 i Østre Porsgrunn.[3]

Han var sønn av Johan Wittus Weidenauer og Christina Marina Andersdatter Spinchen i Østre Porsgrunn.

 

Johan Peruquemager og Christina Spinchens søn Johan Henrich                             

Faddere: baaren af Madame Jens Karhofs, Massi Bertelsdatter Arveskoug, mandfaddere: Lieutenant Davidsen, Johan Christian Rohde, Mons. Ybervasser paa Toldboden.

 

Han var maler og bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Han nevnes ang. tinglysninger i 1779/71.

Et skiøde dat. 12. juni 1770 udsat af Johan Vittius Weidenauer til sin søn Johan Henrich Weidenauer for et hus paa Biørntvedts grund i østre Porsgrund imot 85 rd. betaling.

 

Et grundbrev udstæd af Hr, Conferantz raad Liøvenskiold den 15. oct. 1771 til Johan Weidenauer for en tomt under Grd. Biørntvedt.

 

Han giftet seg 1. gang i 1772.

 

Østre Porsgrunn 23.01.1772:

Cop. ungkarl Johan Henrich Wejdenauer med maselle Maria Hansdatter Bruun.

 

Cop. 22/1-1772 hiemme i Huuset.

Mester, Johan Henrich Veidenauer med Mademoiselle Maria Hansd. Bruun.

Cav: Jørgen Godfridsen, Christen Christophersen Skoemager.

 

Han giftet seg 2. gang i 1799.

 

Skien Cop. 28/11-1799:

Enkemand Johan Henric Wejdenauer og Jfr. Inger Sophia Wettergreen.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 28

Henric WejdenauerHuusejer - 52 - Givt 2den gang - Mahler

Inger Sophia Wettergreen - Hans kone – 35 aar - Gift 1ste gang

Hendrica - Hans datter - 25 aar - Ugivt

Maren NielsdtrTienestepige – 22 aar - Ugivt

Gunder Jespersen - Læredreng - 13 aar

 

Borgerbrev 17. mars 1806 i Skien:

Johan Henrich Weidenauer av Ø. Porsgrunn.

Borgerbrev som skildrer og maler og i fornødent fall som høker 17.03.1806.

 

F.C. Knudsen:

Storgaden 138, L.matr.no. 23. Marie Johannessens hus

I 1770 skjøder denne det til sin kjære søn, Johan Henrich Weidenauer. Takst 200 Rdl.

 

Familien Weidenauer har i 100 aar eiet dette hus, hvor barber Svendsen nu har sin forretning. Weidenauers var malere, og særlig bekjendt er Johan Henrich i anledning sit arbeide med dekorationen af Kirken til forskjellige tider. I 1810-12 udførte han malerarbeidet paa «Søndre Brekke» under Niels AalIs ombygning af gaarden.

I skifte efter ham, paabegyndt i 1817 og afsluttet i 1818, faar hans svigersøn, Christian Schancke eller hans hustru, Henricha Schancke f. Weidenauer, Schanckes iboende hus paa Kirkehaugen (L.m.no. 58) efter taksation 150 Spd. Enken beholdt L.matr.no. 23 til sin død.

I 1832 optager hun, ved laugverge kjøbmand Chr. Bruun, et laan paa 100 Spd. mod 1ste prioritets pant i huset for 400 Spd, i 1843 thinglæses følgende erklæring:

«Bernt Weidenauer og Christian Schancke, g. m, Henricha Weidenauer gjør vitterlig:» Som arvinger efter maler Johan Weidenauers nu døde enke, Inger Sophie Weidenauer, skjøder vi til skomager Johannes Skredsholdt L.matr.no. 23».

 

Tordenskjoldsgade 12, L.matr.no. 58. Carl Andreas Christensens hus

I 1811 grundbrev til Johan Henrik Weidenauer paa hans paaboende tomt.

I 1817 takseres huset for 50 Spd. og bestaar af stue og kjøkken.

I 1818 overdrages det af Weidenauers dødsbo til svigersønnen, maler Christian Schancke.

 

Østre Porsgrunn 1815:

Hus.23

Avskrift 1

Maler Johan Weidenauer 65 aar

Søn Bent Weidenauer 12 aar

Malersvend Ole Andersen Ha….? 25 aar

Konen Inger Wettergren 48 aar

Pige Giertrud Olsdatter 36 aar

 

Avskrift 2

Huseier og Borger Maler Johan Weidenauer 66 aar

Konen Inger Weidenauer 48 aar

Sønen Bent Weidenauer 14 aar

Pige Giertrud Olsdatter 30 aar

 

Gravlagt som "Johan Henrich Weidenauer, Malermester af Borgerclassen i østre Porsgrund, 67 aar".

 

 

(1) Gift 23.01.1772 i Østre Porsgrunn kirke,[4] med Mari Hansdatter Bruun, f. ca 1751,[5] (datter av Hans Brunn og Gunhild Cathrine Leth), d. 1798 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.05.1798 på Østre Porsgrunn kirke.[6]

 

Mari:

Gravlagt som "Henrich Wejdenauers kone Maria Bruun 47 aar".

 

 

(2) Gift 28.11.1799 i Skien,[7] med Inger Sophia Wettergreen, f. 1765 i Skien,[8] (datter av Bent Wettergreen og Anne Dorothea Wetzel), døpt 17.10.1765 i Skien,[9] d. 1843.3

 

Inger:

Bent Wettergreens datter Inger Sophia.

Faddere: Madame Schumann, Dorthe Jonsdatter, Hans Levorsøn, Christian Brataass, Johan Frid. Wessel.

 

Ifølge gamleskien.no:

Hun er datter af sadelmager i Skien Bernt Wettergreen f. 1724 i Norkøping i Sverige.

Bernt Wettergreen oppføres i 1793 i en oversikt over utlendinger i Skien, hvor det nevnes at han er svensk, gift, har 6 barn, har bodd her i 33 år og er en velhavende mann og duelig arbeider som salmaker.

Moren var Anne Dorothea Wetzel, f. 1739 i Skien som igjen var datter af feltbereder Jacob Wetzel i Skien og Sophie Jansdatter Churts.

 

Østre Porsgrunn 1825

Hus 23

Henrik Weidennauer enke - 58 aar - Høkerie

Bent Weidennauer - 24 aar

Giertrud Olsdatter - 40 aar - Tjenestepige

Hendrich Schanke - 21 aar - Logerende Styrmand

Elisabeth Schau - 52 aar - Logerende Informatorinde.

 

 

 

I.    Hans Christian Johansen Weidenauer, (sønn av Johan Henrich Weidenauer og Mari Hansdatter Bruun) f. 1772 i Østre Porsgrunn, døpt 23.06.1772 i Østre Porsgrunn kirke,[10] d. 1774 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.05.1774 på Østre Porsgrunn kirkegård.[11]

      

       Døbt Mahler Johan Henrich Wejdenauer og Marie Hansdatter Bruuns barn Hans Christian.

       Test: Catrine Hansdatter Bruun, Madselle Else Catharine Bruun, Hans Christian Arveschoug, Jørgen Gotfriedsen, Lars Hansen Skoemager.

      

       Gravlagt som "Johan Henrich Wejdenauers søn Hans Christian 1 aar 11 maaneder".

 

 

 

II.   Henricha Johansdatter Weidenauer, (datter av Johan Henrich Weidenauer og Mari Hansdatter Bruun) f. 1775 i Østre Porsgrunn, døpt 20.10.1775 i Østre Porsgrunn kirke,[12] konfirmert 01.05.1791 i Østre Porsgrunn kirke.[13]

      

       Døbt Johan Henrich Wejdenauer og Maria Hansdatter Bruuns barn Henricha.

       Test: Lars Ledvorsens kone Maria Gotfriedsdatter, pigen Maria Dorothea Wejdenauer, Johan Wittus Wejdenauer, Lars Ledvorsen, Otto Leth, Jørgen Gotfriedsen, Thomas Jørgensen.

      

       Konfirmert som "Henricha Weidenauer 15 aar".

      

       Bosatt hos faren i 1801.

 

       Hun giftet seg i 1812.

      

       Cop. 30/5-1812. Ø. P. Efter Kgl. Bev. af 26. May Cop hiemme i Huuset.

       Malersvend Christian Skanke og Jomfr. Henrica Wejdenauer.

       Cav: Jacob Aalborg, Lars Glose.

      

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.87

       Avskrift 1

       Hugger Thor Levorsen 42 aar

       Sønn Anders Thorsen 10 aar

       Konen Sidsel 40 aar

       Logerende Chr. Schanke 29 aar

       Konen Herike Weidenauer 36 aar

       Datter Marie Christiansdatter 1 aar

      

       Hus.58

       Avskrift 2

       Husejer Malersvend Christian Knudsen Skanke 23 aar

       Konen Henrike Wejdenauer 40 aar

       Datter Birthe Maria 2 ½ aar

       Logerende Skredder Jens Rosenberg 42 aar

       Tjenestepige Maren Olsdatter 10 aar

      

       Avskrift 1 er tatt opp på slutten av 1814, noen måneder før avskrift 2.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 58

       Christian Skanke - 30 aar - Maler Mæster

       Hendrich Wajdenauer - 50 aar - Konen

       Bertea Maria Wajdenauer* - 13 aar - Datteren

       Magrethe Jonsdatter - 42 aar - Enke, Logerende, Almisselem

       Isach Hansen - 9 aar - Sønnen, Almisselem.

 

 

       Gift 30.05.1812 i Østre Porsgrunn kirke,[14] med Christian Knudsen Skanke, f. ca 1792,[15] (sønn av Knud Skanke), døpt 1855.3

      

       Christian:

       F.C. Knudsen:

       Han var maler.

       Tordenskjoldsgade 12, L.matr.no. 58. Carl Andreas Christensens hus

       I 1818 overdrages det af Weidenauers dødsbo til svigersønnen, maler Christian Schancke.

       I 1827 fra Schancke til Niels Andersen Ulverød.

       Han var søn af erts-scheider Knut Schancke paa Kongsberg. Efter at have solgt dette hus, kjøbte han i 1828 L.matr.no. 47 b.

 

 

       Barn:

 

        A.    Birthe Marine Skanke, født 25.06.1812 i Østre Porsgrunn, døpt 15.08.1812 i Østre Porsgrunn kirke,[16] død 14.04.1826 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.04.1826 i Østre Porsgrunn.[17]

              

               Bekræftet Christian Knudsen Skanke og Henrika Vejdenauers hjemmedøbte barn Berthie Marine født 25de Juni.

               Faddere: Mad. Inger Sophie Wejdenauer, jomfru Bjerk, Ole Dahl, Peter Damm, Jacob Aalborg, Lorens Glose.

              

               Gravlagt som "Berthea Maria Christiansdatter, Datter af Malermester Christian Skanke og hustrue Henrica Weidenauer af østre Porsgrund, 14 aar".

 

 

 

      

III. Wittus Johansen Weidenauer, (sønn av Johan Henrich Weidenauer og Mari Hansdatter Bruun) f. ca 1780,5 d. 1781 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.05.1781 på Østre Porsgrunn kirkegård.[18]

 

       Gravlagt som ”Johan Henrich Vejdenauers barn Wittus ¾ aar”.

 

 

 

IV. Bent Weidenauer, (sønn av Johan Henrich Weidenauer og Inger Sophia Wettergreen) født 1801 i Østre Porsgrunn, døpt 06.09.1801 i Østre Porsgrunn,[19] konfirmert 21.04.1817 i Østre Porsgrunn.[20]

      

       Johan Henrich Wejdenauer og Inger Sophia Wettergreens hiemmedøbte barn Bent.

       Faddere: Bent Wettergreens kone Anna Dorthea Wessel, pigen Henrica Wejdenauer, Bent Wettergreen senior, Sivert Bacha, forvalter Møldrup, Jacob Wettergreen.

      

       Konfirmert som "Benth Weidenauer østre Porsgrund, foreldre Henrick Wejdenauer og Inger Sophie Wettergreen østre Porsgrund, døbt 06.09.1801 østre Porsgrund".

 

 

 

V.   Maria Dorthea Sophia Weidenauer, (datter av Johan Henrich Weidenauer og Inger Sophia Wettergreen) f. 1805 i Østre Porsgrunn, døpt 23.05.1805 i Østre Porsgrunn kirke,[21] d. 1814 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.06.1814 på Østre Porsgrunn kirkegård.[22]

      

       Bekræftet Henrich Wejdenauer og Inger Sophia Wettergreens barn Maria Dorthea Sophia.

       Faddere: Jacob Wettergreens kone Else Pettersdatter, Jomg. Severine Margrethe Swarck, Lars Glose, Bent Wettergreen, Johan Wettergreen, Petter Damm.

      

       Gravlagt som "Johan Henrich Weidenauers datter Maria Soffia 9 aar".

 

 

 

 

 

 [1]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 84.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 142.

[3]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 42-43.

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[7]  Skien, Viede i 1716-1842 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  1801 tellingen.

[9]  Solumslekt

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 44-45.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 54-55.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 62-63.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 164-165.

[14]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[15]  1815 tellingen.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 226-227.

[17]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 92-93.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 256-257.

[20]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 270-271.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 324-325.