| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Ingebricht Sørensen f. ca 1776 og Inger Hansdatter f. ca 1774 sin familie

 

 

Ingebricht Sørensen, f. ca 1776,[1] konfirmert 30.09.1792 i Østre Porsgrunn kirke.[2]

Han var sønn av Søren Ingebrichtsen og Maren Olsdatter.

 

Konfirmert som "10. Ingebricht Sørensen 16 aar".

 

Han ble nevnt i skifte etter moren i 1792.

 

Han giftet seg i 1799.

 

Porsgrunn Cop. 4/7-1799.

Uk. Engelbreth Sørensen og p. Inger Hansd.

Cav: Kittil Jonsen, Brynnil Rasmusen.

 

Morens 2. ektemann, Christen Johannesen, ble brukt som fadder.

 

Han kjøpte i 1799 et hus under Bjørntvedt av sin stefar.

Skiøde fra Christian Johannesen til Ingebret Sørensen paa hans huus und. Biørntvedt for 99 rd. (datert 12.07.1799)

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 120

Engelbrecht Sørensen - Huusejer - 28 aar - Begge i 1ste ægteskab - Enroll. matros, udcommanderet

Inger Hansdtr - Hans kone - 27 aar - Begge i 1ste ægteskab

Hans - Deres søn - 1 aar

 

F.C. Knudsen:

Gamleveien 7, L.matr.no. 121. Mathias Olsens hus.

Fra 1800 eier matros Engebret Sørensen huset.

I 1817 eier han det, og det takseres for 10 Spd.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.121

Avskrift 1

Matros Engelbreth Sørensen 40 aar

Sønn Hans Ingebrethsen 14 aar

Sønn Søren Ingebrethsen 11 aar

Kone Inger Hansdatter 42 aar

 

Avskrift 2

Husejer Matros Ingebreth Sørensen 42 aar

Kone Inger Hansdatter 40 aar

Sønn Hans Ingebrethsen 15 aar

Sønn Hans (Feil. Skulle vært Søren. JO) Ingebrethsen 11 aar

Logerende

Malersvend Hans Olsen 37 aar

Kone Anne Jacobsdatter 35 aar

Sønn Amun Amundsen 13 aar

Sønn Ole Hansen 2 aar

Datter Maria Catrine 5 ½ aar

 

Østre Porsgrunn 1825

Rode 26

Hus 121

Ingebreth Sørensen – 50 aar - Matros

Inger Hansdatter - 52 aar - Konen

Hans Jngebrethsen - 25 aar - Sønnen

Søren Jngebrethsen - 22 aar - Sønnen

Maren Christiana Jngebrethsdatter - 8 aar - Datter

Anne Maria Chalsdatter - 65 aar - Logerende, Almisselem.

 

 

Gift 04.07.1799 i Porsgrunn,[3] med Inger Hansdatter, født 1774 i Skien,[4] (datter av Hans Larsen og Inger Kirstine Larsdatter), døpt 09.01.1774 i Skien.[5]

 

Inger:

Hans Laersøns datter Inger.

Faddere: Anne Andersdatter, Giertrud Hansdatter, Laers Erichsøn, Jacob Abrahamsøn, Hans Hansøn.

 

Hennes far var sagmester i Skien. Se gamleskien.no

 

Både hun og hennes mann ble brukt som faddere for hennes søster Anne Maria Hansdatter og hennes mann Halvor Christensen på Bratsbergkleiva i Gjerpen. Se gamlegjerpen (Bratsbergkleiva 1801 - fam. 55).

 

 

 

I.    Hans Ingebrichtsen, født 1800 i Østre Porsgrunn, døpt 06.04.1800 i Østre Porsgrunn kirke,[6] konfirmert 21.04.1816 i Østre Porsgrunn.[7]

      

       Ingebreth Sørensen og Inger Hansdatters barn Hans.

       Faddere: Ole Tharaldsens kone Birthe Andersdatter, pigen Martha Dorthea Nielsdatter, Lars Jørgensen, Brynild Rasmusen, Halvor Christensen, Hans Larsen, Rasmus Clemmetsen.

      

       Konfirmert som "Hans Engelbredsen østre Porsgrund, foreldre Engelbreth Sørensen og Inger Hansdatter østre Porsgrund, døbt 06.04.1800".

 

 

 

II.   NN Ingebrichtsen, f. 1800 i Østre Porsgrunn, d. 1800 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.04.1800 på Østre Porsgrunn kirkegård.[8]

      

       Gravlagt som "Ingebreth Sørensens kones dødfødde søn".

 

 

 

III. Søren Ingebrichtsen, født 1803 i Østre Porsgrunn, døpt 21.08.1803 i Østre Porsgrunn kirke,[9] konfirmert 09.04.1820 i Østre Porsgrunn.7

      

       Ingebreth Sørensen og Inger Hansdatters barn Søren.

       Faddere: Lars Jørgensens kone Ellen Jacobsdatter, pigen Anne Rasmusdatter, Hans Larsen Hovholt, Christian Johannesen, Halvor Jacobsen, Hans Olsen Lillie.

      

       Konfirmert som "Søren Engelbretsen østre Porsgrund, foreldre Engelbret Sørensen og hustru Inger Hansdatter østre Porsgrund, døbt 21.08.1803 østre Porsgrund".

      

       Han var 31 år gammel og sønn av Ingebret Sørensen ifølge vielsen.

      

       Han var Los og var fra Porsgrund.

 

      

       Gift 13.01.1835 i Østre Porsgrunn kirke,[10],[11] med Johanne Marie Christensdatter, f. 1808 på Rød i Eidanger,[12] (datter av Christen Olsen og Ellen Johannesdatter), døpt 20.03.1808 i Eidanger kirke.[13]

      

       Johanne:

       Christen Olsen Røe og Ellen Johannesdatter - Johanne Marie

       Faddere: Ellen Johanne Halvorsdtr. af Porsgrund, Kirsten Johannesdtr. ibid, Hans Larsen Røe, Søren Johannesen af Porsfrund, Amund Larsen Tveten.

      

 

      

IV. Christen Caste Ingebrichtsen, f. 1806 i Østre Porsgrunn, døpt 25.09.1806 i Østre Porsgrunn kirke,[14] d. 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 13.04.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.[15]

      

       Ingebreth Sørensen og Inger Hansdatters barn Christen Caste.

       Faddere: Halvor Christensens kone Anne Maria Hansdatter, pigen Karen Hansdatter, Lars Jørgensen, Solve Larsen, Hans Larsen, Ole Jensen.

      

       Gravlagt som "Ingebreth Sørensens søn Christen 1½ aar".

 

 

 

V.   Maren Christiane Ingebrichtsdatter, f. 02.02.1811 i Østre Porsgrunn, døpt 17.02.1811 i Østre Porsgrunn kirke,[16] d. 1811 i Østre Porsgrunn, gravlagt 02.08.1811 på Østre Porsgrunn kirkegård.[17]

      

       Engelbreth Sørensen og Inger Hansdatters barn Maren Christiane født 2den Feb.

       Faddere: Gurine Olsdatter, Jørgine Christensdatter, Jacob Ballestad, Ole Ulvert, Halvor Christensen, Hans Hovoldt.

      

       Gravlagt som "Engelbreth Sørensens datter Maren Christiane 25 uger".

 

 

 

VI. Maren Christiane Ingebrichtsdatter, født 24.01.1817 i Østre Porsgrunn, døpt 23.03.1817 i Østre Porsgrunn,[18] konfirmert 29.04.1832 i Porsgrunn.[19]

      

       Født 24.01.1817 – hjemmedøpt 23.02.1817 – bekreftet i kirken 23.03.1817: Maren Christiane – Matros Engelbreth Sørensen og Hustrue Inger Hansdatter af østre Porsgrund, faddere: Pige Bolette Steffensdatter, dito Anne Hansdatter, Begge af Tjenestclassen i østre Porsgrund, Hugger Ole Jacobsen Ulverøe, Dito Hans Larsen Hovholdt, Gaardskarl Ole Torstensen, Maler Ole Andersen, alle af østre Porsgrund

      

       Konfirmert som "17. Maren Christiane Engelbrethsdatter, døbt 23.03.1817, fødested østre Porsgrund, foreldre Dagarbeider Engelbreth Sørensen og hustru Inger Hansdatter".

 

 

 [1]  Alder ved konfirmasjonen.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 178-179.

[3]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[4]  1801 tellingen.

[5]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 250-251.

[7]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 264-265.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 201.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Klok. nr. II 2 (1828-1841), skannet av digitalarkivet, side 148.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, 201.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 276-277.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 292-293.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[18]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[19]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 131.