| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Christen Torsen f. 1766 og Marthe Marie Andersdatter f. 1765 sin familie

 

 

 

Christen Torsen, f. 1766 i Østre Porsgrunn, døpt 15.06.1766 i Østre Porsgrunn kirke,[1] død før 1815.

Han var sønn av Tor Larsen og Åse Johannesdatter i Østre Porsgrunn.

 

Døbt Thor Larsen og Aase Johannisdatters barn Christen.

Test: Jørgen Larsens kone Tarjer Olsdatter, pigen Thore Christensdatter, Rasmus Davidsen, Halvor Johannisen, Giert Amundsen.

 

Konfirmert 6. oktober 1782 i Vestre Porsgrunn som "Christen Thorsen 16 aar".

 

Han giftet seg i 1790.

 

Østre Porsgrunn Trol. 19/12-1790.

Matros og uk. Christen Thorsen med p. Marthe Maria Andersd.

Cav: Halvor Michelsen, Ole Andersen.

 

Østre Porsgrunn 09.01.1791:

Cop. ungkarl Christen Thorsen med pigen Marthe Maria Andersdatter.

 

Bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 9

Christen Thorsen -Huusejer – 37 aar - Begge i 1ste ægteskab - Enroll. matros

Marthe Maria Andersdtr - Hans kone – 38 aar - Begge i 1ste ægteskab

Christen - Deres børn – 10 aar

Thor - Deres børn - 7 aar

Ole - Deres børn – 2 aar

Gunild Kirstine - Deres børn - 4 aar

Aase Larsdtr - Mandens moder – 77 aar - Enke efter 1ste ægteskab - Nyder ophold af sønnen

Jacob Christensen - Fosterbarn – 8 aar

Kirsten Gundersdtr - Logerende – 82 aar - Enke efter 1ste ægteskab - Almisse lem

 

 

Forlovet 09.12.1790 i Østre Porsgrunn,[2] gift 09.01.1791 i Østre Porsgrunn kirke,2 med Marthe Marie Andersdatter, født 1765 i Østre Porsgrunn (datter av Anders Davidsen og Gunild Olsdatter), døpt 06.10.1765 i Østre Porsgrunn kirke,[3] død 26.02.1833 i Østre Porsgrunn, gravlagt 05.03.1833 i Østre Porsgrunn.[4]

 

Marthe:

Døbt ved vestre side Anders Davidsen og Gunille Olsdatters barn Marthe Marie.

Test: Johannis Olsen, Halvor Henrichsen, Ingebricth Isachsen, Jacob Davidsens kone Ane Jacobsdatter, Karen Andersdatter.

 

Hun nevnes som enke i 1815.

 

Østre Porsgrunn 1815:

Hus.2

Avskrift 1

Christen Thorsens enke 52 aar

Søn Christen Christensen 23 aar

Søn Thor Christensen 21 aar

Søn Ole Christensen 15 aar

Datter Gunild Kristine Christensdatter 7 aar

Datter Aase Maria Christensdatter 10 aar

 

Avskrift 2

Huseier Christen Thorsens enke 53 aar

Matros Christen Christensen 24 aar

Matros Thor Christensen 22 aar

Matros Ole Christensen 15 aar

Aaste Christensdatter 11 aar

Logerende Maren Nilsdatter Fati 44 aar

 

Hun nevnes hos sønnen Christen i 1825.

 

Østre Porsgrunn 1825

Hus.1

Christen Christensen - 35 aar - Matros

Karen Olsdatter - 34 aar - Konen

Kirstine Christensdatter - 5 aar - Datteren

Martine Christensdatter - 3 aar - Datter*

Anne Christensdatter - 1 aar - Datter*

Marthe Andersdatter - 68 aar - Logerende

Ole Christensen - 26 aar - Matros

 

Gravlagt som «Enke Marthe Marie Andersdatter af Almisselemmernes Tal, 69 aar, østre Porsgrund».

 

 

 

I.    Christen Christensen, født 1791 i Østre Porsgrunn, døpt 18.09.1791 i Østre Porsgrunn kirke,[5] konfirmert 01.05.1808 i Østre Porsgrunn kirke.[6]

      

       Døbt Christen Thorsen og Marthe Andersdatters barn Christen.

       Test: Ole Andersens kone Ane Jørgensdatter, pigen Elisabeth Isaachsdatter, Jørgen Larsen, Herman Larsen, Halvor Isaachsen, Hans Jansen, Halvor Andersen.

      

       Konfirmert som "Christen Christensen 16 ½".

      

       Østre Porsgrunn viet 04.04.1820:

       Ungkarl og Matros Christen Christensen 28 aar af østre Porsgrund,

       og Pige Karen Gurine Olsdatter 28 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund.

       Forlovere Ole Andersen og Halvor Andersen.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Christen Christensen - 35 aar - Matros

       Karen Olsdatter - 34 aar - Konen

       Kirstine Christensdatter - 5 aar - Datteren

       Martine Christensdatter - 3 aar - Datter*

       Anne Christensdatter - 1 aar - Datter*

       Marthe Andersdatter - 68 aar - Logerende

       Ole Christensen - 26 aar - Matros.

      

 

       Gift 04.04.1820 i Østre Porsgrunn,[7] med Karen Gurine Olsdatter, født ca 1792.[8]

 

 

      

        A.    Christine Christensdatter, født 09.11.1820 i Østre Porsgrunn, døpt 28.12.1820 i Østre Porsgrunn,[9] konfirmert 17.04.1836 i Porsgrunn.[10]

              

               Født 09.11.1820 – hjemmedøpt 11.11.1820 – bekreftet i kirken 28.12.1820: Christine Christensdatter – Matros Christen Christensen og Hustrue Karen Gurine Olsdatter af østre Porsgr., faddere: Baadsmand Thor Christensens Kone Anne Johannesdatter Hervig fra vestre, Pige Christiane Olsdatter fra østre Porsgr., Matros Jørgen Olsen, Dagarbeider Halvor Olsen, Matros Ole Christensen, Alle fra østre Porsgr.

              

               Konfirmert som "19. Christine Christensdatter, døbt 28.12.1820, fødested østre Porsgrund, foreldre Matros Christen Christensen og hustru Karen Gurine Olsdatter".

              

 

 

        B.    Marthine Christensdatter, født 20.05.1823 i Østre Porsgrunn, døpt 17.08.1823 i Østre Porsgrunn,9 død 07.10.1827 i Østre Porsgrunn, gravlagt 13.10.1827 i Østre Porsgrunn.[11]

              

               Født 20.05.1823 – hjemmedøpt 20.05.1823 – bekreftet i kirken 17.08.1823: Marthine – Matros Christen Christensen og Hustrue Karen Gurine Olsdatter i østre Porsgrund, faddere: Pige Maren Gurine Thorsdatter, Do Christiane Olsdatter, hin af Tyendeclassen fra Osebakken denne i vestre Porsgrund, Christen Sørensen Bonde fra Gierpen Sogn, Matros Ole Andersen, Do Ole Christensen, Do Niels Abrahamsen, Dagarbeider Halvor Olsen, Alle fra østre Porsgrund.

              

               Gravlagt som "Marthine Christensdatter, Datter af Matros Christen Christensen og hustrue Karen Olsdatter i østre Porsgrund, 4 aar".

              

 

 

        C.    Anne Marie Christensdatter, født 28.02.1825 i Østre Porsgrunn, døpt 24.04.1825 i Østre Porsgrunn.9

              

               Født 28.02.1825 – hjemmedøpt 01.03.1825 – bekreftet i kirken 24.04.1825: Anne Marie – Matros Christen Christensen og Hustrue Karen Gurine Olsd. af østre Porsgr., faddere: Matros Thor Christensens Kone Anne Hansd. fra vestre Porsgr., Hanne Isaksd. fra Osebakken, Huusinformator Asmus Asmusen Suhrs sammestedsfra, Skibstømmermand Hans Johannesen Hervig, Matros Henrik Jahnsen, Begge fra vestre Porsgr., Do Ole Christensen fra østre Porsgr., Do Knud Larsen fra Osebakken.

              

 

 

        D.    Nicoline Christensdatter, født 25.04.1827 i Østre Porsgrunn, døpt 09.08.1827 i Østre Porsgrunn.9

              

               Født 25.04.1827 – hjemmedøpt 30.04.1827 – bekreftet i kirken 09.08.1827: Nicoline Christensd. – Matros Christen Christensen og Hustrue Karen Gurine Olsdatter fra østre Porsgrund, faddere: Matros Henrich Jahnsens Hustrue Christine Olsdatter fra vestre Porsgr., Pige Anne Karine Andersd. fra Osebakken, Skolelærer Peder Rasmusen fra Langesund, Matros Jørgen Olsen, Dagarbeider Halvor Olsen, Do Søren Halvorsen, Alle fra østre Porsgr.

              

 

 

 

II.   Tor Johannes Christensen, f. 1794 i Østre Porsgrunn, døpt 25.05.1794 i Østre Porsgrunn kirke,[12] konfirmert 19.04.1812 i Østre Porsgrunn kirke.[13]

      

       Døbt Christen Thorsen og Marthe Andersdatters barn Thor Johannis.

       Test: Halvor Andersens kone Lovise Ludvigsdatter, pigen Guri Thorsdatter, Jørgen Larsen, Tollef Svennungsen, Thor Halvorsen, Jon Hansen, Anders Thorsen.

      

       Konfirmert som "Thor Johannes Christensen - Døpt i Østre Porsgr. Dom Rogat. 1794".

 

 

 

III. Gunild Kirstine Christensdatter, f. 1797 i Østre Porsgrunn, døpt 22.01.1797 i Østre Porsgrunn kirke.[14]

      

       Christen Thorsen og Marthe Andersdatters barn Gunild Kirstine

       Faddere: Tolloug Svennundsens kone Inger Olsdatter, pigen Aaste Jørgensdatter, Halvor Johnsen, Lars Jørgensen, Halvor Andersen, Ole Andersen, Isaach Christensen.

 

 

 

IV. Ole Christensen, født 1799 i Østre Porsgrunn, døpt 06.10.1799 i Østre Porsgrunn kirke,[15] konfirmert 20.10.1816 i Østre Porsgrunn.[16]

      

       Christen Thorsen og Marthe Andersdatters barn Ole.

       Faddere: pigen Anne Karine Hansdatter, pigen Ellen Christine Hansdatter, Jørgen Larsen, Tollev Svenungsen, Ingebreth Olsen, Niels Thorsen.

      

       Konfirmert som "Ole Christensen østre Porsgrund, foreldre Christen Thorsen og Marthe Andersdatter østre Porsgrund, døbt 06.10.1799 østre Porsgrund".

      

       Han nevnes hos sin bror Christen i 1825.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Hus.2

       Christen Christensen - 35 aar - Matros

       Karen Olsdatter - 34 aar - Konen

       Kirstine Christensdatter - 5 aar - Datteren

       Martine Christensdatter - 3 aar - Datter*

       Anne Christensdatter - 1 aar - Datter*

       Marthe Andersdatter - 68 aar - Logerende

       Ole Christensen - 26 aar - Matros

      

       Porsgrunn viet 21.09.1826:

       Ungkarl og Matros Ole Christensen 26 aar af østre Porsgrund,

       og Pige Karen Kirstine Isachsdatter af Tyendeclassen i vestre Porsgrund 33 aar.

       Forlovere Lars Halvor Andersen og Snedkermester Ole Jørgensen.

 

      

       Gift 21.09.1826 i Porsgrunn,7 med Karen Kirstine Isachsdatter, født 1792 i Vestre Porsgrunn (datter av Isach Hansen og Anne Solvesdatter Spar), døpt 06.11.1792 i Vestre Porsgrunn.[17]

      

       Karen:

       døbt Isaach Hansen og Ane Solvesdatters 2 børn, hvoraf det ene hiæmmedøbt, Berthe Catrine og Karen Kirstine.

       Test: Simon Christiansens kone Ingebor Svensdatter, pigen Birthe Hansdatter, Hans Erentzen, Ole Andersen, Bent Bentzen, Hans Bødker Pillegaards kone Karen Hansdatter, pigen Christine Christiansdatter, Ludvig Hermansen, Jens Aasmundsen, Hasle Olsen.

      

       Hun nevnes nok her i 1815 hos sin mors søster, Inger Marie sin familie.

      

       Østre Porsgrunn 1815:

       Ingen navn nevnt - 39 - Huuseyer, Enke

       Søren Halvorssen - 14 - Søn

       Jsach Halvorssen - 11 - Søn

       Severin Halvorssen - 9 - Søn

       Karen Halvorsdatter - 7 - Datter

       Karen Jsachsdatter - 22 -Tieneste Pige.

 

 

      

V.   Åse Maria Christensdatter, født 1803 i Østre Porsgrunn, døpt 31.07.1803 i Østre Porsgrunn kirke,[18] konfirmert 04.10.1818 i Østre Porsgrunn.

      

       Christen Thordsen og Marthe Andersdatters barn Aase Marie.

       Faddere: Halvor Andersens kone Lovise Ludvigsdatter, pigen Inger Johanne Tollefsdatter, Jørgen Larsen, Lars Jørgensen, Niels Pedersen, Ole Andersen.

      

       Konfirmert som "Aase Maria Christensdatter østre Porsgrund, foreldre Christen Thorsen og Marthe Maria Andersdatter østre Porsgrund, døbt 07.08.1802 østre Porsgrund". (Noe gal dåpsdato)

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 16-17.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 160-161.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 12-13.

[4]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 171.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 168-169.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 300-301.

[7]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[8]  Alder ved vielsen.

[9]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[10]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 265.

[11]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 192-193.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 302-303.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 239.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 248-249.

[16]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[17]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 262-263.