| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Axel Gundersen f. 1743 og Ellen Herchildsdatter f. ca 1727 sin familie

 

 

 

 

Axel Gundersen, f. 1743 på Sem i Gjerpen,[1] døpt 13.10.1743 i Gjerpen,[2] d. 1807 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.11.1807 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Han var sønn av Gunder Nilsen og Martha Mortensdatter.

 

Gunder Sems Axel

Faddere: Lars Sem, Nils Grinj, Lars Gertssøn, Isak Grinis qde., Gurj Andersdatter.

 

Han giftet seg i Gjerpen i 1767.

 

Gjerpen viet 29.10.1767

Axel Gundersen og Elen Herchilsdtr.

 

Han var en tid husmann på Køyta u/Grini i Gjerpen.

 

Se gamlegjerpen.no

 

Bosatt i Østre Porsgrunn i 1801.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 56

Axel Gundersen - Mand, logerende - 62 aar - Begge i 1ste ægteskab - Daglønner

Ellen Herkildsdtr - Hans kone -70 aar - Begge i 1ste ægteskab

 

Gravlagt som "Axel Gundersen 77 aar".

 

 

Gift 29.10.1767 i Gjerpen,[4] med Ellen Herchildsdatter, f. ca 1727,[5] d. 1801 i Østre Porsgrunn, gravlagt 28.05.1801 på Østre Porsgrunn kirkegård.[6]

 

Ellen:

Fadderne Nils Harkildsen og Anders Harkildsen var nok hennes brødre.

 

Gamlegjerpen.no skriver blant annet dette om hennes søsken:

Anders Harkildsens som var gift med Anne Tollefsdatter og bosatt på Haugerød østre i Gjerpen.

Synnøve Herchilsdatter f. ca. 1737 bg. 28/5-1786. ”Sønneve Harchilsdtr. 49 aar.”

Maren Herkilsdatter ”fra Hougerød” som giftet seg i 1779 med enkemannen Nils Henriksen på Baugerød.

 

Mannsnavnet Harchild/ Harkild er størst representert ved Lesja jernverk i 1801, men forekom også i Gausdal og Fåberg i Gudbrandsdalen.

 

Gravlagt som "Axel Gundersens kone Ellen Herchildsdatter 74 aar".

 

 

 

I.    Ellen Axelsdatter, f. 1768 på Grini i Gjerpen, døpt 21.08.1768 i Gjerpen,[7] d. 1768 på Grini i Gjerpen, gravlagt 12.11.1768 i Gjerpen.[8]

      

       Axel Grinies pb. Elen

       Faddere: Jacob Riisings kone, Marthe Svennungsdatter, Nils Grinie, Nils Harchilsen, Søren Grinie.

      

       Gravlagt som "Axel Grinies d. Elen 12 uger".

 

 

 

II.   Johanne Axelsdatter, f. 1769 på Grini i Gjerpen,[9] døpt 03.09.1769 i Gjerpen.7

      

       Axel Gundersen Grinies pb. Johanna

       Faddere: Nils Grinies kone, Anne Nilsdtr., Rasmus Hansen, Axel Nilsen.

 

       Hun giftet seg i 1794.

 

       Østre Porsgrunn 17.08.1794:

       Cop. i huuset ungkarl Lorentz Larsen med pigen Johanne Axielsdatter

      

       Cop. 17/8-1794 hiemme i Huuset.

       Uk. Lorentz Larsen med p. Johanne Axelsd.

       Cav: Lars Lorensen, Svend Vroldsen.

 

       Hun fikk et uekte barn i 1799.

 

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.79

       Avskrift 1

       Dag-arbeider Ole Olsen 66 aar

       Sønn Anders Olsen 26 aar

       Sønn Friderik Olsen 22 aar

       Sønn Nils Olsen 15 aar

       Konen Anne Cathrine 54 aar

       Datter Marie Jørgine 28 aar

       Logerende Enke Johanne Axelsdatter 40 aar

       Hendes sønn Lars Lorentsen 13 aar

       Hendes datter Kirsten Lorentsdatter 9 aar

      

       Avskrift 2

       Husejer Dagtjener Ole Olsen 60 aar

       Kone Anne Cathrine 58 aar

       Sønn Matros Friderich Christian Olsen 22 aar

       Sønn Nils Olsen 18 aar

       Logerende

       Johanne Axelsdatter 36 aar

       Sønn Lars Sivertsen 14 aar

       Datter Kirsten Marie Lorensdatter 12 aar

      

       Han bodde hos denne familien i 1825.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 61

       Svend Wraalsen - 67 aar - Hugger

       Marthe Olsdatter - 59 aar - Konen

       Wraal Svendsen - 30 aar - Sønnen*

       Anders Svendsen - 28 aar - Sønnen* Matros

       Nils Olsen - 9 aar

       Johane Axselsdatter - 62 aar - Enke*, Almisselem.

 

      

       (1) Gift 17.08.1794 i Østre Porsgrunn kirke,[10] med Lorentz Larsen, f. 1770 i Østre Porsgrunn (sønn av Lars Lorentzen og Kirsten Halvorsdatter), døpt 01.09.1770 i Østre Porsgrunn kirke.[11]

      

       Lorentz:

       Døbt Lars Lorensen og Kisti Halvorsdatters barn Lorentz.

       Test: Frue Lieutn. Trøjel, Jomfr. Fransischa Aal, Visiteur Møller, Mons. Jacob Aall, Mons. Folkmand.

      

      

       Forhold til Sivert Nilsen, f. 1777 på Klepp eje i Gjerpen,1 (sønn av Nils Olsen og Kirsten Torgersdatter), døpt 25.05.1777 i Gjerpen.[12]

      

       Sivert:

       Nils Olsens db. Sivert fra Klep Ejet

       Faddere: Erik Kleps kone, Marthe Knudsdtr., Christian Højset, Halvor Ramsaasen, Anders Torjersen.

      

       Han var nok bosatt hos Eilert Hagerup i Østre Porsgrunn 1801 "Sivert Nielsen, Tienestefolk, 21aar, Ugivt".

 

 

       Barn:

 

      

A.        Lars Lorentsen, (sønn av Lorentz Larsen og Johanne Akselsdatter) f. 1795 i Østre Porsgrunn, døpt 08.11.1795 i Østre Porsgrunn kirke,[13] d. 1796 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.12.1796 på Østre Porsgrunn kirkegård.[14]

            

             Døbt Lorens Larsen og Johanne Axelsdatters barn Lars

             Faddere: Lars Halvorsens kone Karen Christensdatter, pigen Ingeborg Olsdatter, Ole Johansen, Svend Wraalsen, Lars Lorensen, Hans Engelsen.

            

             Gravlagt som "Lorentz Larsens barn Lars 1 aar 2 maaneder".

 

 

       B.   Kirsten Maria Lorentzdatter, (datter av Lorentz Larsen og Johanne Akselsdatter) f. 1804 i Østre Porsgrunn, døpt 04.03.1804 i Østre Porsgrunn kirke.[15]

            

             Lars Lorentzen og Johanne Axelsdatters barn Kirsten Maria. (Farens navn skrevet feil. JO)

             Faddere: Enken Johanne Maria Olsdatter, pigen Maren Hansdatter, Simon Axelsen, Hans Nielsen, Hans Larsen, Stoe Olsen.

 

 

       C.   Lars Sivertsen, (sønn av Sivert Nilsen og Johanne Akselsdatter) f. 1799 i Østre Porsgrunn, døpt 01.11.1799 i Østre Porsgrunn kirke.[16]

            

             Lorentz Larsens kone Johanne Axelsdatter, hendes uægte barn Lars, barnets fader Sivert Nielsen.

             Faddere: Herman Larsens kone Anne Lisbeth Johnsdatter, pigen Ingeborg Olsdatter, Svend Wraalsen, Hans Olsen, Hans Axelsen, Gunder Axelsen.

 

 

      

III. Simon Axelsen, født 1771 på Grini i Gjerpen,1 døpt 15.09.1771 i Gjerpen,7 død 24.01.1854 i Skien, gravlagt 31.01.1854 i Skien.[17]

      

       Axel Grinies db. Simen

       Faddere: Maria Gundersdtr., Marthe Nilsdtr., Gunder Grinie, Christian Christophersen, Axel Nilsen.

 

      

       (1) Gift 26.11.1795 i Skien,[18] med Sibille Sørensdatter, født 1771 i Skien,1 (datter av Søren Larsen og Ellen Olsdatter), døpt 15.09.1771 i Skien,[19] død 24.05.1815 på Follestad i Gjerpen, gravlagt 31.05.1815 i Gjerpen.[20]

 

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

 

IV. Bernt Axelsen, f. 1774 på Grini i Gjerpen, døpt 09.10.1774 i Gjerpen,7 d. 1776 på Grini i Gjerpen, gravlagt 07.07.1776 i Gjerpen.8

      

       Axel Gundersen Grinies db. Bærnt

       Faddere: Axel Nilsens kone, Marthe Nilsdtr., Lars Nilsen, Nils Gundersen, Nils Svennungsen.

      

       Gravlagt som "Axel Gundersen Grinie s. Bærnt 1 3/4 aar".

 

 

 

V.   Gunder Axelsen, f. 1776 på Grini i Gjerpen,9 døpt 17.10.1776 i Gjerpen, d. 01.11.1844 i Skien.2

      

       Axel Gundersen Grinies db. Gunder

       Faddere: Axel Nilsens kone, Marthe Nilsdtr., Anders Harchilsen, Nils Gundersen.

 

       Han giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1796.

      

       Gjerpen trolovet 17.05.1796

       Uk. Gunder Axelssøn og p. Karen Pedersdtr, u/N. Falchum.

 

       De var bosatt i Skien. Gunder nevnes som bjelkehogger. Se gamleskien.no

      

       Han giftet seg 2. gang i Siljan i 1822

      

       Viet 4/8-1822

       Enkemand Gunder Axelsen fra Skien, 46.

       Tienestepige Elen Larsd. Biørndalen, 36.

       Forl: Solve Præsteg., Ole Ruset.

      

       Han giftet seg 3. gang i Solum i 1835.

      

       Solum Viede 08.03.1835:

       Enkemand Bjelkehugger Gunder Axelsen Blegebakken af Skien født Grinie 58 aar

       fader Axel Gundersen Grinie,

       og Pige Johanne Larsdatter Strømodden 49 aar fader Lars Strømodden.

       Forlovere Christian Jensen Sand og Gartner Peder Olsen ? af Skien.

 

      

       (1) Gift 22.02.1796 i Gjerpen,2 med Karen Pedersdatter, f. 1772 på Gravningen under Sannes nedre i Holla (datter av Peder Christensen og Karen Torbjørnsdatter), døpt 23.08.1772 i Holla,2 d. 22.09.1815 i Skien.2

      

 

       (2) Gift 04.08.1822 i Siljan kirke,[21],[22] med Elen Larsdatter, f. 1784 i Stendalen i Siljan,14 (datter av Lars Christoffersen og Gunild Olsdatter), døpt 06.06.1784 i Siljan kirke,[23] d. 1826 i Skien, gravlagt 09.09.1826 i Skien, konfirmert 1801 i Siljan kirke.[24]

      

       Elen:

       Lars Christophersen Stendal og k. Gunil Olsdtr. - Elen

       Faddere: 1. Ingeborre Ellewsdtr. Grorød 2. Siri Christophersdtr. ibid 3. Rasmus Olsen Halling 4. Nils Arnesen Toen 5. Lars Gullichsen Grorød.

      

       Konfirmert som "Eli Larsdatter Biørndalen". Dato og alder ikke notert.

      

       Hun vare ikke bosatt hos moren i 1801, men hos Solve Olsen på Prestegården i 1801 som "Eli Larsdtr., Tjenestefolk, 16 år".

      

       Gravlagt som "Elen Larsdatter 42 Aar Arbeidsm: Gunder Axelsens Kone".

 

      

       (3) Gift 08.03.1835 i Solum,21 med Johanne Larsdatter, født 1789 på Åfosstrand i Solum,[25] (datter av Lars Arnesen og Berthe Larsdatter), døpt 22.11.1789 i Solum.28

 

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Anders Gundersen, (sønn av Gunder Axelsen og Karen Pedersdatter) født 1796 under Nordre Falkum i Gjerpen, døpt 21.08.1796 i Gjerpen,19 død 30.08.1848 i Skien, gravlagt 05.08.1848 i Skien.19

              

               Faddere Karen Maria Hansdatter, Asloug Olesdatter, Hans Axelssøn, Knud Jonssøn, Hans Bieringar

              

               Han døde av et fall på et skip.

 

              

               Gift 20.05.1825 i Skien,19 med Birthe Gurine Hansdatter Reinholdt, født 1795 i Skien (datter av Hans Wilhelmsen Reinholt og Maria Halvorsdatter), døpt 13.10.1795 i Skien,19 død 04.11.1864 i Skien, gravlagt 08.11.1864 i Skien.19

              

               Birthe:

               Faddere var Christen Jacobsens kone, Magrete Jacobsdatter, Jens Bæchman, Anders Watner, Joh. Wettergreen, Claus Hyll.

              

               Ifølge gamleskien.no var hun første gang gift med Peder Jørgen Madsen i Gråten. De giftet seg i 1816, fikk to barn, før de ble skilt.

              

               Hun giftet seg på nytt i 1825.

              

               Skien - viet 20/5-1825

               Søefarende, Anders Gundersen, 29.

               Birthe Gurine Reinholdt, Separert fra sin mand efter Kongelig bevilling, 29.

               Forl: Hans Lerodden, Gunder Axelsen.

              

               Hun og Anders fikk tre barn samme, hvorav to døde som små.

              

 

              

        B.    Gunder Gundersen, (sønn av Gunder Axelsen og Karen Pedersdatter) født 1799 i Skien, døpt 26.01.1799 i Skien,19 død 1809 i Skien, gravlagt 18.07.1809 i Skien.19

              

               Faddere var Tov Olsøns kone, Inger Olsdatter, Tov Olsøn, Christen Pedersøn, Tov Jonsøn

              

 

 

        C.    Ellen Gurine Gundersdatter, (datter av Gunder Axelsen og Karen Pedersdatter) født 1802 i Skien, døpt 21.03.1802 i Skien,19 død før 1844.19

              

               Faddere var Inger Olsdatter, Anne Jensdatter, Niels Gundersen, Christen Pedersen, Hans Pedersen.

 

              

               Gift 15.02.1829 i Gjerpen,19 med Claus Olsen, født 1801 på Vassbrekka u/Grini i Gjerpen (sønn av Ole Clausen og Maria Abrahamsdatter), døpt 19.07.1801 i Gjerpen,19 død 1882 på Vassbrekka u/Grini i Gjerpen.19

              

 

 

        D.    Peter Gundersen, (sønn av Gunder Axelsen og Karen Pedersdatter) født 1805 i Skien, døpt 01.12.1805 i Skien,19 død 1809 i Skien, gravlagt 06.07.1809 i Skien.19

              

               Faddere var Gunild Helgesdatter, Ingeborg Berthelsdatter, Peter Olsen, Hans Petersen, Ole Petersen.

              

 

 

        E.    Marthe Gundersdatter, (datter av Gunder Axelsen og Karen Pedersdatter) født 1808 i Skien, døpt 20.03.1808 i Skien,19 død 1809 i Skien, gravlagt 03.06.1809 i Skien.19

              

               Fadder var Ingeborg Tollevsdatter, Marthe Mathisdatter, Peder Olsen, Ole Pedersen og Hans Pedersen.

              

 

 

        F.    Karen Johanne Gundersdatter, (datter av Gunder Axelsen og Karen Pedersdatter) født 04.07.1812 i Skien, døpt 19.07.1812 i Skien,19 død 15.09.1849 i Pine Lake, Wisconsin, USA.19

              

               Faddere var Ingeborg Svenungsdatter, Chistie Erichsdatter, Berthel Olsen, Hans Pedersen, Niels Olsen hugger.

 

              

               Gift 22.09.1837 i Skien,19 med David Iversen Førre, født 28.10.1813 på Bratsberg i Gjerpen (sønn av Iver Gunder Henrichsen Førre og Christine Sophie Monrad), døpt 30.12.1813 i Gjerpen,19 død 18.09.1849 i Pine Lake, Wisconsin, USA, gravlagt 21.09.1849 i Stonebank, Waukesha, Wisconsin, USA.19

              

               David:

               Faddere var Ole Halvorsens kone, Ole Jacobsens kone, jfr. Schweder, Gregers Forbek, Frederik Plesner, Frederik Dahl.

              

 

 

        G.    Lars Gundersen, (sønn av Gunder Axelsen og Elen Larsdatter) født 17.01.1823 i Skien, døpt 28.03.1823 i Skien.19

              

               Faddere var Anne Olsdr, Ellen Gundersdr, Joh. Johannesen, Anders Gundersen, Ole Pedersen.

 

              

               Gift 04.05.1845 i Solum,19 med Maren Olsdatter, født ca 1819 (datter av Ole Halvorsen).

 

 

      

VI. Hans Axelsen, f. 1778 på Grini i Gjerpen,1 døpt 09.08.1778 i Gjerpen.7

      

       Axel Gundersen Grinies db. Hans

       Faddere: Jacob Riisings kone, Bodil Gundersdtr., Anders Houerøe, Nils Svennungsen, Nils Gundersen.

      

       Bosatt hos Frans Christopher von Bulow i Østre Porsgrunn i 1801 "Hans Axelsen, Tienestefolk, 21aar, Ugivt".

 

      

       Fikk et uekte barn med Inger Isachsdatter, f. omkring 1770,9

      

      

       Gift 10.07.1803 i Porsgrunn,[26] med Rabine Christine Mauritzdatter Hørbye, født ca 1773,1 (datter av Mauritz Jensen Hørbye og Wilhelmina Voigt), død 24.01.1838 i Østre Porsgrunn, gravlagt 01.02.1838 i Østre Porsgrunn.[27]

      

       Rabine:

       Hennes far var guldsmed i Kristiania.

 

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[4]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), av digitalarkivet, side 316-317.

[7]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[9]  Stipulert, Stipulert.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 194-195.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 36-37.

[12]  Bygdebok for Gjerpen "Gamle Gjerpen" av Gard Strøm.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 204-205.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 214.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 266-267.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 248-249.

[17]  gamleskien.no.

[18]  Skien, Viede i 1716-1842 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[19]  Solumslekt

[20]  Kirkebok for Gjerpen Ministerialbok nr. 4 (1814-1823), skannet av digitalarkivet, side 98.

[21]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 597.

[22]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[25]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt"

[26]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[27]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 188.