| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Anna Maria Jonsdatter f. 1750 og Christopher Hansen f. omkring 1760 sin familie

 

 

Anna Maria Jonsdatter, f. 1750 i Eidanger,[1] døpt 11.05.1750 i Eidanger kirke,1 konfirmert 06.04.1766 i Østre Porsgrunn kirke.[2]

Hun var datter av Jon Gundersen og Sara Chatrine Hansdatter i Østre Porsgrunn.

 

Joen Gundersen og Sara Cathrina Hansdatters datter Anna Maria                            

Faddere: baaren af Lars Hansens kone Karen Bue, Rebecha Hansdatter, mandfaddere: Hans Bøyesen, Johannes Skrædder, Johannes Hansen Vogn.

 

Hun var bosatt i Østre Porsgrund i 1762. Lars Hansen var hennes onkel.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 18

Mand og hustru: Børre Nielsen

De uformuende: Anne Maria Joensdatter hos Lars Hansens kone, eet fattigt faderløst barn

 

Konfirmert i 1766 som "8. Ane Marie Jonsdatter 16 aar".

 

Det var nok hun som fikk et uekte barn i 1794 og som giftet seg i 1800, selv om alderen er feil i 1801.

 

Porsgrunn Cop. 16/3-1800.

Enkem. Christopher Hansen og Anne Maria Johnsd.

Ole Halvorsen, Ole Nielsen Langerøe.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 91

Anne Maria Iversdtr - Logerende – 44 aar - Givt 1ste gang - Hendes mand Christopher Hansen rejst fra hende, hun fattiglem

Henrich Henrichsen - Hendes søn, uægte – 7 aar

Ole Christophersen - Deres barn - 1 aar

 

De stod Nilsdatter da hun døpte sitt uekte barn i 1794, Iversdatter i 1801 avskriften og Johnsdatter ved vielsen med Christopher og ved dåpen av hans barn i 1880. Det siste var da det rette.

      

 

Hun fikk et uekte barn med Henrich Nilsen, f. omkring 1750.[3]

 

 

Gift 16.03.1800 i Porsgrunn, med Christopher Hansen, f. omkring 1760.3

 

 

Christopher:

Han var enkemann da han giftet seg med Anne Marie Jonsdatter. I 1801 hadde han reist fra henne og nevnes ikke i Østre Porsgrunn.

 

Ifølge 1801 tellingen hadde han da reist fra sin kone.

 

 

 

I.    Henrich Henrichsen, (sønn av Henrich Nilsen og Anna Maria Jonsdatter) født 1794 på Herre i Bamble,[4] døpt 09.03.1794 i Østre Porsgrunn kirke.[5]

      

       Døbt fra Herre Ane Maria Nielsdatters uægte barn Henrich, hvortil faderen opgaves Henrich Nielsen.

       Test: Joen Andersens kone Pernille Nielsdatter, pigen Berthe Ellingsdatter.

      

       Han nevnes her i 1815.

      

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.162

       Avskrift 2

       Husejer Oldermand Hans Hansen 47 aar

       Kone Ellen Maria Gunnersdatter 55 aar

       Sønn Saalve Hansen 18 ½ aar

       Datter Dorthe Gurine Hansdatter 14 aar

       Tjenestepige Anne Ambrosdatter 25 aar

       Logerende

       Hendrich Hendrichsen Søemann 26 aar

       Matros Hans Hansen 28 aar

       Saalve Hansen Vanvittig 22 aar

 

 

 

II.   Ole Christophersen, (sønn av Christopher Hansen og Anna Maria Jonsdatter) født 1800 i Østre Porsgrunn, døpt 15.06.1800 i Østre Porsgrunn kirke,[6] konfirmert 18.04.1819 i Østre Porsgrunn.[7]

      

       Christopher Hansen og Anne Marie Johnsdatters barn Ole.

       Faddere: pigen Anne Olsdatter, pigen Anne Hansdatter, Laurantz Hansen, Abraham Nielsen, Ole Nielsen.

      

       Konfirmert som "Ole Christoffersen østre Porsgrund, foreldre Christoffer Hansen og Aase Marie Johnsdatter østre Porsgrund, døbt 15.06.1800 østre Porsgrund".

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 147.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 14-15.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  1801 tellingen.

[5]  Østre Porsgrunn, avskrift av kirkeboken 1764-1814, kronologisk ført, på Eidangerslekt, side 190-191.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 250-251.

[7]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.