| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Anders Torkildsen f. ca 1720 sin familie (Han var 1. gang gift med Kirsten Olsdatter f. ca 1763 og 2. gang med Anne Tomasdatter f. ca 1748)

 

 

 

Anders Torkildsen, f. ca 1720,[1] d. 1812 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.12.1802 på Østre Porsgrunn kirkegård.

 

Han kom fra Kåsa u/Tvettene i Bøherred da han giftet seg 1. gang i Holla i 1765.

 

Holla - Forlovet 28.12.1764, gift 14.02.1765:

Anders Thorckilsen Kaasen u Tvettene i Bøeherred og Kirsten Olsdatter østre Rommenes.

Caut. Michel Knudsen Suusaas og Halvor Thorsen Baxaas.

 

Han giftet seg 2. gang i 1774.

 

Holla - Forlovet 18.09.1774, gift 08.01.1775:

Enkemand Anders Torchilsen Jelseth og Pigen Anna Thomædatter Fæn.

Caut. Niels Pedersen Wærstad og Jens Hansen Bierven.

 

De kom til Porsgrunn i 1777

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 108

Anders Storkoldsen - Huusejer - 81 aar - I 2det ægtesk. - Nyder almisse

Anne Thomasdtr - Hans kone - 53 aar - I 1ste ægteskab

Anne Kirstine - Deres børn- 21 aar - Ugivt - Dagarbejde

Ole - Deres børn - 17 aar - Ugivt

Anders - Deres børn - 14 aar

Peder Rollovsen - Logerende - 57 aar - Ugivt - Dagarbejder

Christen - Hans søn - 7 aar

 

 

Gravlagt som "Anders Terkelsen Kjølnæs 80 aar".

 

 

(1) Gift 14.02.1765 i Holla,[2] med Kirsten Olsdatter, f. ca 1736,[3] d. 1772 i Holla, gravlagt 24.05.1772 i Holla.[4]

 

Kirsten:

Hun kom fra Romnes østre i Holla da de giftet seg.

 

Gravlagt som i Helgen som "Kirsten Olsdatter Schaattet 34 aar".

 

 

(2) Gift 08.01.1775 i Holla,2 med Anne Tomasdatter, f. 1749 på Skårdal i Holla,1 (datter av Tomas Evensen og Marthe Torsdatter), døpt 02.07.1749 i Holla,[5] d. 1813 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.09.1813 på Østre Porsgrunn kirkegård.[6]

 

Anne:

Thomas Evensen Schordals og Marthe Thorsdatters Anna.

Faddere: Even Numme, Halvor Johansen Eje, Harald Baxaas, Ingebor N. Eje, Ingebor Suusaas.

 

Det var trolig datteren av Tomas Evensen som giftet seg med Anders Torkildsen i 1775. Dette ut fra at hun var fra Holla, alder, alternativene jeg fant i 1801 og oppkallingen av sønnen Even.

 

Hun nevnes som pasient på radesykehuset på Osebakken som pasient fra 20.04.1779 som "Anne Thomesdatter Porsgrunn 35 aar, Anders Torchildsens kone, befægt af Rahde sygen, efter attest modtaget paa Amtetes bekostning. Helbredet og udskrevet 11.06.1779". (Nye Porsg. historie b.1 - side 191)

 

Gravlagt som "Anders Kjølnæss enke Anne Thommesdatter 66 aar".

 

 

 

 

I.    Ole Andersen, (sønn av Anders Torkildsen og Kirsten Olsdatter) f. 1765 i Holla, døpt 24.06.1765 i Holla,[7] d. 1765 i Holla, gravlagt 01.12.1765 i Holla.6

      

       Anders Torchilsens og Kirsten Olsdatters Ole.

       Faddere: Niels Mathiisen, Kirsten Nyhuus, Michel Svennumsen, Maren Nyhuus, Ingebor Holtet.

      

       Gravlagt som "Ole Andersen Qværnodde 20 uger".

 

 

 

II.   Halvor Andersen, (sønn av Anders Torkildsen og Kirsten Olsdatter) f. 1766 i Holla, døpt 26.10.1766 i Holla.[8]

      

       Anders Thorchilsen Qvernoddens og Kirsten Olsdatters Halvor.

       Faddere: Christen Nyhuus, Michel Svennumsen, Peder Christensen øst. Rom., Karen Helgesdatter W, Inger Torchilsdatter Rom.

 

 

 

III. Torkild Andersen, (sønn av Anders Torkildsen og Kirsten Olsdatter) f. 1768 i Hollla, døpt 27.11.1768 i Holla.7

      

       Anders Torchilsen Bøes og Kirsten Olsdatters - Torchild.

       Faddere: Peder Omtved, Jens Omtved, Niels Carlsen St. Kolstad, Karen Omtved, Thore Pedersdatter Skibsnæs.

 

 

 

IV. Ole Andersen, (sønn av Anders Torkildsen og Kirsten Olsdatter) f. 1771 i Holla, døpt 24.11.1771 i Holla.7

      

       Anders Torchilsen Schaatets og Kirsten Olsdatters - Ole.

       Faddere: Jens Langeland, Børger Kløvedal, Isach Lille Huve, Aslou Huuset, Guri Langeland.

 

 

 

V.   Kirsten Andersdatter, (datter av Anders Torkildsen og Anne Tomasdatter) f. 1776 i Holla, døpt 28.01.1776 i Holla,7 d. 1776 i Holla, gravlagt 25.02.1776 i Holla.5

      

       Anders Thorchilsen Klevens og Anna Thomasdatters - Kirsten.

       Faddere: Lars Langeland, Ole Kolstad, Brønnil Tinholt, Aslou Huuset, Marthe Kløvedal.

      

       Gravlagt som "Kirsten Andersdatter Kleven, 5 uger".

 

 

 

VI. Even Andersen, (sønn av Anders Torkildsen og Anne Tomasdatter) f. 1777 i Østre Porsgrunn, døpt 27.07.1777 i Østre Porsgrunn.[9]

      

       Døbt i østre kirke Anders Torchilsen og Ane Thomasdatters b. Even.

       Test: Isaach Larsen, Hans Isaachsen, Erich Hansen

 

      

 

VII. Anne Kirstine Andersdatter, (datter av Anders Torkildsen og Anne Tomasdatter) f. 1780 i Vestre Porsgrunn,3 døpt 25.06.1780 i Vestre Porsgrunn kirke,8 d. 1804 i Østre Porsgrunn, gravlagt 23.11.1804 på Østre Porsgrunn kirkegård.[10]

      

       confirmeret Anders Torchilsen og Ane Thomasdatters hiæmme-døbte barn Ane Kirstine.

       Test: Christen Kongerøes k. Ingebor Rejersdatter, p. Ingebor Olsdatter, Christen Maalhouen, Kirstie Olsdatter, Joen Kiøstolsen.

      

       Trolig hun som fikk et uekte barn i 1804. Det finnes ei født i 1778 på Døvik med samme navnet med dette barnet ble kaldt Tomas og dtr her jo dennes morfar.

      

       Gravlagt som "Anders Kiølnæss datter Anne Kirstine 26½ aar".

 

      

       Forhold til Nils Davidsen, f. omkring 1775.[11]

 

 

       Deres uekte barn:

 

       A.   Thomas Nilsen, f. 1804 i Østre Porsgrunn, døpt 27.05.1804 i Østre Porsgrunn kirke,[12] d. 1805 i Østre Porsgrunn kirke, gravlagt 17.02.1805 i Østre Porsgrunn kirkegård.4

            

             Anne Kirstine Andersdatters uægte barn Thomas. Barnets fader udlagt Niels Davidsen givt i Trommøe Sogn.

             Faddere: Lars Evensens kone Else Pedersdatter, pigen Maria Christensdatter, Ole Rasmusen, Rasmus Engelsen.

            

             Gravlagt som "Anne Kirstine Andersdatters uægte barn Thomas 8 maaneder".

 

      

 

VIII. Ole Andersen, (sønn av Anders Torkildsen og Anne Tomasdatter) f. 1783 i Østre Porsgrunn, døpt 02.02.1783 i Østre Porsgrunn kirke,[13] konfirmert 03.04.1796 i Østre Porsgrunn kirke.[14]

      

       Døbt Anders Torchilsen og Ane Thomesdatters barn Ole.

       Test: Siri Andersdatter, Maria Christensdatter, Halvor Giermunsen, Anders Andersen, Engel Willumsen.

      

       Denne dåpen er ført to ganger. Den er ført 2. februar 1783 og 9. mars 1783.

      

       Trolig konfirmert som "Conf. 11. Ole Andersen".

 

 

 

IX. Anders Andersen, (sønn av Anders Torkildsen og Anne Tomasdatter) f. 1785 på Osebakken i Gjerpen,1 døpt 14.08.1785 i Gjerpen,[15] d. 1801 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.09.1801 på Østre Porsgrunn kirkegård.9

      

       Anders Torchilsens db. Anders fra Osebachen.

       Test: Bendix Andreasens kone, Anne Jørgensdtr., Halvor Jermundsen, Knud Jonsen, Halvor Biønsen.

      

       Gravlagt som "Anders Andersen Kølnæs 20 aar".

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Holla, Viede 1717-1778 på Digitalarkivet.

[3]  Alder ved død.

[4]  Holla, Døde 1717-1779 på Digitalarkivet.

[5]  Holla avskrifter på Solumslekt.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[7]  Holla avskrifter på Solumslekt.

[8]  Holla, døpte 1718-1779 Digitalarkivet, i transkripsjon av Ole Bjørn Darrud.

[9]  Solumslekt, Solumslekt.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[11]  Stipulert, Stipulert.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 266-267.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 100-101.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 208-209.

[15]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 100-101.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 208-209.

[18]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.