| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

Lars Enersen f. ca 1704 og Tønnild Gullichsdatter f. ca 1709 sin familie

 

 

 

Lars Enersen, f. ca 1704,[1] d. 1754 i Porsgrund,[2] gravlagt 08.09.1754 på Eidanger kirkegård.2

 

Han giftet seg i 1735.

 

Trol. 17/9-1735 i Eid.

Lars Enersøn og Tønild Gullichsd.

Caut: Niels Pedersøn, Hans Solvesøn. Capitain Halsis Brief (seddel).

 

F.C. Knudsen:

Gamleveien 7, L.matr.no. 121. Mathias Olsens hus.

I 1739 faar Lars Enersen grundbrev fra Herman Leopoldus paa en liden tomt. Enken eiede huset til

I 1762, da Peder Erlandsen overtog det.

 

Østre Porsgrund 1770:
52.
Lars Enersens enke, 2 sønner
Gulich Larsen, 22 aar, født i Porsgrund, er i København i vaar tieneste
Abraham Larsen, 17 aar, født i Porsgrund

 

 

Gravlagt som " Lars Enersen i Porsgrund 50 aar".

 

 

Gift 29.10.1735 i Eidanger kirke,[3] med Tønnild Gullichsdatter, f. ca 1709,1 d. 1778 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.05.1778 på Østre Porsgrunn kirkegård.[4]

 

Tønnild:

Bosatt hos sønnen Søren i 1762.

 

 

Gravlagt som "Lars Ejnersens enke Tynild Gullichsdatter 69 aar".

 

 

 

I.    Nils Larsen, f. 1735 i Eidanger,[5] døpt 27.11.1735 i Eidanger kirke,5 konfirmert 18.04.1751 i Eidanger kirke.[6]

      

       Lars Evensen og Tønnild Gullichsdatter - Niels

       Faddere: baaren af Madam Friesenberg, Mademoiselle Rohde, mandfaddere: Controleur Biener, Tolfskrifver Proph.

      

       Det er trolig han som konfirmeres i Eidanger 18. april 1751 som "Niels Larsen i Porsgr.". Passer med navn og ca. alder. Finner ingen andre som passer.

 

 

 

II.   Søren Larsen, f. 1738 i Eidanger,[7] døpt 13.04.1738 i Eidanger kirke,7 d. 1740 i Eidanger,2 gravlagt 19.06.1740 på Eidanger kirkegård.2

      

       Lars Enersen og Tynild Gulichsdatter ægte søn Nom. Søfren                                                   

       Faddere: baaren af Lars Jensens kone Maren Knudsdatter, Elen Pedersdatter Døhl, mandfaddere: Hans Solvesen, Jens Nielsen Juul.

      

       Gravlegges som "Lars Enersøns liden søn Søfren 2 aar".

 

 

 

III. Søren Larsen, f. 1740 i Eidanger,[8] døpt 18.11.1740 i Eidanger kirke.8

      

       Lars Enersen og Tynild Gulichsdatter - Søfren

       Faddere: baaren af Else Jobsdatter, Mademoiselle Rødning hos Peter Lorentzen, mandfaddere: Henrich Ybervasser, Jens Andersen Mørch.

      

       Bosatt i Østre Porsgrund i 1762: 

       Nr 7

       Mand og hustru: Søren Larsen

       Andre hos sig havende folk: Anund Engebretsen og kone

       De uformuende: Lars Eenersens Enke og Søn Gullik Larsen er begge urformøende

      

      

 

IV. Åse Maria Larsdatter, f. 1743 i Eidanger,[9] døpt 13.10.1743 i Eidanger kirke.9

      

       Lars Enersen og Tynild Gulichsdatter - Aase Maria

       Faddere: baaren af Anne Larsdatter i Porsgrund, Marthe Larsdatter i Porsgrund, mandfaddere: Christen Strømtangen, Jens Larsen i Porsgrund.

      

       Det er nok hun som er nevnt på Herøya i 1762:

       Piiger over 12 aar: Aase Marie Larsdatter.

 

 

 

V.   Gulich Larsen, f. 1747 i Eidanger,[10] døpt 29.10.1747 i Eidanger kirke,10 konfirmert 22.07.1764 i Østre Porsgrunn kirke.[11]

      

       Lars Enersen og Tunild Gulichsdatters søn Gulich                                                         

       Faddere: baaren af Knud Laugesens kone Maren Povelsdatter, Hans Boyesens datter Sara, mandfaddere: Helge Helgesen, Joen Gundersen.

      

       Bosatt hos sin bror Søren i 1762.

      

       Konfirmert som "6. Gullich Larsen 16 aar".

 

 

 

VI. Else Larsdatter, f. 1750 i Eidanger,[12] døpt 09.12.1750 i Eidanger kirke,12 d. 1754 i Porsgrund,2 gravlagt 21.07.1754 på Eidanger kirkegård.2

      

       Lars Enersen og Tynild Gulichsdatters datter Else                                                         

       Faddere: baaren af Ole Andersens kone Giertrud Nielsdatter, Rebecha Hansdatter, mandfaddere: Knud Nielsen, Peder Joensen hos Maren Bache.

      

       Gravlagt som "Lars Enersens barn fra Porsgrund, Else 2 ½ aar".

 

 

 

VII. Abraham Larsen, f. 1753 i Porsgrund,[13] døpt 02.09.1753 i Eidanger kirke.13

      

       Lars Enersens barn fra Porsgrund navnl. Abraham                                             

       Faddere: baaren af Jacob Olsens kone, Gullou Larsdatter, mandfaddere: Sivert Hansen, Anders Hansen.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 272.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 76-77.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 30.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 44.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 63.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 85.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 127.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 4-5.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 151.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.