| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

Jens Ancher Bloch f. ca 1730 og Maria Dororthea Bergreen f. 1724 sin familie

 

 

 

Jens Ancher Bloch, f. ca 1730,[1],[2] d. 1808 i Østre Porsgrunn,1 gravlagt 05.02.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Han var sønn av Anne Cathrine Marthinisdatter Bloch.

 

Han var klokker og skolelærer.

 

Han var bosatt i Østre Porsgrunn i 1762.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 76

Mand og hustru: Jens Anker Blok Skoleholder

Andre hos sig havende folk: Gullov Larsdatter

De uformuende: Boel Lund, een fattig Enke

 

Han har giftet seg etter 1762. Har ikke funnet noe vielse.

 

Bosatt hos presten Carl Hansen i Østre Porsgrunn i 1801 "Jens Anchersen Bloch, Logerende, 71 aar, Enkemand efter 1ste ægteskab, Stædets klokker og skolelærer".

 

F.C. Knudsen:

Han var Klokker og skolelærer.

Storgaden 165, L.matr.no. 7. W. Simonsens gaard

I 1705 blev tomten opdelt, og Thor Larsen fik denne tomt. I 1768 fik Ditlef Rasch en del af tomten mod Lille-elv, og han overlod denne i 1773 til klokker og skoleholder Jens Ancher Bloch, som paa tomten opførte et lidet hus.

Bloch er vistnok en brodersøn af presten Peder Bloch i Skien. Hans moder, Anne Cathrine Bloch, blev i 1730, som enke, g. m. Job Christensen Arweschoug.

En søster, Karen Elisabeth Bloch, blev i 1765 g. I. m. skolelærer Thomas Broch, f. 1720 d. 1771, og i 1773 g. II. m. matros Karl Christian Andersen fra Vold.

Gravlagt som "Klokker Jens Ancher Bloch 78¼ aar".

 

 

Gift1 med Maria Dororthea Bergreen, f. 1724,1 (datter av Johan Bergreen), d. 1789 i Østre Porsgrunn,1 gravlagt 28.01.1789 i Østre Porsgrunn kirkegård.[4]

 

Maria:

Det var nok hun som var bosatt hos sin far i 1762.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 82

Mand og hustru: Handrik Bergreen og kone

Drenger over 12 aar: Christen Ellevsen

Piiger over 12 aar: Jøran Olsdatter

Andre hos sig havende folk: Johan Bergreen. Datter Maria Bergreen

 

Gravlagt som "klokker Ancher Blochs kone Maria Dorthea Bergreen 65 aar".

 

 

      

I.    Johan Hendrich Jensen Bloch, f. 1763 i Porsgrund,[5] d. 1763 i Porsgrund,[6] gravlagt 28.07.1763 i Eidanger.6

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 17. juli 1763 finnes blant introduserte kvinner "Jens Bloks kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Jens Bloks barn Johan Hendrich 1 maaned".

 

 

II.   Benedicta Kirstine Jensdatter Bloch, f. 1765 i Østre Porsgrunn, døpt 28.11.1765 i Østre Porsgrunn kirke,[7] d. 1848.1

      

       Døbt Skoleholder Jens Ancher Bloch og Mariæ Dortheæ Bergreens barn Benedicta Kirstine.

       Test: Madame Rembery?, Madselle Hellene Dahl, Mons. Berthel Arveschoug, Henrich Bergreen, Mons. Jens Kiil.

      

       Konfirmert 6. oktober 1782 på Vestsida, Porsgrunn.

 

       Hun giftet seg 1. gang i 1793.

 

       Østre Porsgrunn 10.11.1793:

       Cop. hiæmme i huuset Sr. og borger Jørgen Caspar Bøgelund med jomfr. Benedicta Kirstine Bloch.

      

       Cop. 10/11-1793 hiemme i Huuset.

       Jørgen Casper Bøgelund med Jomfr. Benedicta Kirstine Bloch.

       Cav: Jens Ancher Bloch, Frantz Johannis Bergreen.

 

       Hun giftet seg 2. gang i 1799.

 

       Porsgrunn Cop. 4/3-1799. Kongl. bev.

       Uk. Anders Petersen og enken Benedichta Kirstine Bøgelund.

       Forl: Peter Schwarck, Frantz Joh. Berggreen.

 

      

       (1) Gift 10.11.1793 i Østre Porsgrunn,[8] med Jørgen Casper Bøgelund, f. ca 1769,[9] d. 1795 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.01.1795 på Østre Porsgrunn kirkegård.[10]

      

       Jørgen:

       Gravlagt som "Jørgen Casper Bøgelund af Osebaken 26½ aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 196b

       Skifte 19. februar 1795 paa Osebakken

       Jørgen Caspar Bøgelund, død - Enke Mad'me Benedikta Kirstina Bloch.

 

      

       (2) Gift 04.03.1799 i Porsgrunn,[11] med Anders Petersen, f. omkring 1770.[12]

 

 

       Barn:

      

 

       A.   Bartholomeus Bloch Andersen, (sønn av Anders Petersen og Benedicta Kirstine Bloch) f. 1800 i Østre Porsgrunn, døpt 01.01.1800 i Østre Porsgrunn kirke,[13] d. 1811 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.02.1811 i Østre Porsgrunn kirkegård.[14]

            

             Anders Petersen og Benedictha Kirstine Blochs hiemmedøbte barn Bartholomeus Bloch.

             Faddere: kammerherre S. v. Løvenskiolds frue Benedicta Henrica Aall, hr. Jørgen Aalls kone Birgitha Weyer, jomf. Anna Adelhejde Rasch, hr. Niels Aall, Søren Rasch, Frantz Berggreen, Carl Møller, Jens Anch. Bloch.

            

             Gravlagt som "Anders Petersens barn Bartholomæmus 9 aar".

 

 

       B.   Maria Dorthea Andersdatter, (datter av Anders Petersen og Benedicta Kirstine Bloch) f. 1802 i Østre Porsgrunn, døpt 26.09.1802 i Østre Porsgrunn,[15] d. 1807 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.11.1807 på Østre Porsgrunn kirkegård.3

            

             Bekræftet Anders Petersen og Benedichta Kirstine Blochs hiemmedøbte barn Maria Dorthea.

             Faddere: Jomf. Anna Bolette Hansen, jomf. Maren Christiane Bruun, Christen Kraft, Christian Bruun, Niels Sørensen Berg, contoirbetient Linaae, contoirbetient Cudrio.

            

             Gravlagt som "Anders Pettersens barn Maria Dorthea 5 aar".

 

 

 

 

 [1]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 74.

[2]  1801 tellingen.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 146-147.

[5]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[6]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 12-13.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 188-189.

[9]  Alder ved død.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 198-199.

[11]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Stipulert

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 250-251.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 320-321.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 258-259.