| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

 

 

Halvor Larsen f. ca 1719 og Karen Halvorsdatter f. 1722 sin familie

 

 

 

Halvor Larsen, f. ca 1719,[1] d. ca 1788.[2]

 

Han fikk et uekte barn i 1743. Kom da fra Kiste i Siljan. Ifølge manskapsrullene for 1770 var han døpt i Siljan. Har ikke funnet han døpt der, men han kom nok da derfra.

 

Han giftet seg i 1745.

 

Copul. 12/8-1745 i Eid.

Halvor Larsøn og Karen Halvorsd. i Porsgrund.

Hafde Consumptions Seddel fra Lange.

 

Da var bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 8

Mand og hustru: Halvor Larsen og kone

Børn over 12 aar: Zacharias Halvorsen, Lene Halvorsdatter

De uformuende: Christen Strømtangen een almisse lem

 

Østre Porsgrund 1770.

35.

Halvor Larsen, 51 aar, født i Slemdahl, 2 sønner

Zacharias Halvorsen, 25 aar, født i Porsgrund, matros

Lars Halvorsen, 11 aar, født i Porsgrund

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 429a

Skifte 17. December 1788 i Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 24. November 1789.

Halvor Larsen, død - enke Kari Halvorsdatter.

Barn:

1. Lars Halvorsen, myndig og har været udenlands i 1½ aar.

2. Maria Halvorsdatter, g.m. Erich Tollefsen.

Erich Tollesen laugværge for enken Kari Halvorsdatter.

Som tilsynsverge for den fraværende ble indsadt Jørgen Godtfredsen.

Sum boets indtægt: 66-1-6

Sum gield og udgift: 142-0-8

Gielden overstiger formuen med 75-5-2.

Stervboehuuset, takst 70 rdlr, ved auction for 57 rdlr.

 

 

Forhold til Maren Eriksdatter, f. omkring 1720.

 

Maren:

Hun fikk et uekte barn bosatt i Porsgrunn i 1743:

 

Maren Erichsdatter fra Porsgrunds uægte barn Nom. Erich                                                  

 

3. mars 1743 (side 347) Publice Absolveret i Slemdal kirke "Maren Erichsdatter for begangen leyermaael med ungkarl Halvor Larsson Kiste, som hun udlagde til sin barnefader."

17. mars 1743 samme side: "Halvor Larsen Kiste for begangen leyermaal med Maren Erichsdatter fra Slemdahl".

 

Denne Maren Eriksdatter kan ha vært datter av Erik Olsen på Bjørnerud u/Langangen i Eidanger f. 1716. En av fadderne, Nils Slevolden, var søskenbarn til Erik Olsens nye kone, Anne Torkildsdatters far, noen som kan peke på at det var denne Maren som fikk dette barnet i 1743.

 

 

Gift 12.08.1745 i Eidanger kirke,[3] med Karen Halvorsdatter, f. 1722 på Osebakken i Eidanger,[4],[5] (datter av Halvor Bentsen og Siri Hansdatter), døpt 19.07.1722 i Eidanger kirke.5

 

Karen:

Halfvor Bendtsen Osebachen og Siri Hansdatter - Karen

Faddere: baaren af Mademeselle Karen Kæruld, Lispet Bendtsdatter, Niels Nielsen Lanner, Christen Hansen Valler, Sifvert Laersen.

 

 

 

Hans uekte barn fra 1743:

 

 

I.    Erik Halvorsen, (sønn av Halvor Larsen og Maren Eriksdatter) f. 1743 i Porsgrunn,[6] døpt 09.06.1743 i Eidanger kirke,6 d. 1746 i Eidanger,[7] gravlagt 25.09.1746 på Eidanger kirkegård.7

      

       Maren Erichsdatter fra Porsgrunds uægte barn Nom. Erich

       Faddere: baaren af Marthe Baner i Porsgrund, Elen Hansdatter ibid, mandfaddere: Anders Vigvering i Porsgrund, Niels Sledevolden.

 

       Gravlagt som "Maren Erichsdatters uægte søn Erich 3 aar".

 

 

 

Hans barn med Karen Halvorsdatter:

 

 

I.    Hans Halvorsen, f. 1745 i Eidanger,[8] døpt 25.09.1745 i Eidanger kirke,6 d. 1747 i Eidanger,[9] gravlagt 20.08.1747 på Eidanger kirkegård.7

      

       Halvor Larsen og Karen Halvorsdatters søn Hans                                                         

       Faddere: baaren af Maria Malling, Niels Halvorsens datter paa Osebachen Dorthea Nielsdatter, mandfaddere: Mons. Peter Frisenberg, Mons. Morten Øen.

      

       Han gravlegges som "Halvor Larsøns og Karen Halvorsdatters ægte søn Hans 2 aar".

        

 

      

 II. Zacharias Halvorsen, f. 1747 i Eidanger,[10] døpt 23.05.1747 i Eidanger kirke.8

      

       Halvor Larsen og Karen Halvorsdatters søn Zacharias                                      

       Faddere: baaren af Halvor Bentsens kone Sirie Valler, Maria Jørgensdatter Ødevold, mandfaddere: Brynild Andersen, Bent Halvorsen fra Porsgrund.

      

       Han ble ikke nevnt i skifte etter faren i 1788.

 

 

 

III. Lene Halvorsen, f. 1749 i Porsgrund,[11] døpt 21.09.1749 i Eidanger kirke,9 d. 1777 i Østre Porsgrunn, gravlagt 28.09.1777 i Østre Porsgrunn.[12]

      

       Halvor Larsen i Porsgrund og Karen Halvorsdatters datter Lene                                                          

       Faddere: baaren af Halvor Bentsens kone Sirie Valler, Maren Olsdatter hos Deichman, mandfaddere: Hans Nielsen i Porsgrund, Anders Simonsen hos Deichman.

      

       Gravlagt som "Halvor Larsens datter Helene 27 aar".

      

      

 

IV. Hans Halvorsen, f. 1751 i Eidanger,[13] døpt 10.10.1751 i Eidanger kirke,10 d. 1754 i Porsgrund,7 gravlagt 11.08.1754 på Eidanger kirkegård.7

      

       Halvor Larsens barn navnl. Hans                                                

       Faddere: baaren af Tommes Strømtangens kone, Halvor Bentsens Datter Kirsti, mandfaddere: Halvor Bentsen, Lars Simensen, Jørgen Simensen.

      

       Gravlagt som "Halvor Larsens barn i Porsgrund, Hans 4 aar".

 

 

 

V.   Lars Halvorsen, f. 1753 i Porsgrund,[14] døpt 14.10.1753 i Eidanger kirke,11 d. 1754 i Porsgrund,7 gravlagt 04.08.1754 på Eidanger kirkegård.7

      

       Halvor Larsens barn fra Porsgrund navnl. Lars                                                  

       Faddere: baaren af Tommes Strømtangens Enke, Kisti Halvorsdatter, mandfaddere: Hans Tobiesen, Knud Lauesen, Tolv Nielsen.

      

       Gravlagt som "Halvor Larsens barn fra Porsgrund, Lars 9 maaneder".

 

 

 

VI. Lars Halvorsen, f. 1756 i Porsgrund,[15] døpt 13.01.1756 i Eidanger kirke,12 konfirmert 14.04.1776 i Østre Porsgrunn kirke.[16]

      

       Halvor Larsens barn fra Porsgrund navnl. Lars                                                  

       Faddere: baaren af Knud Laugesens kone, Elen Hansdatter, mandfaddere: Jørgen Gotfredsen, Lars Ledvorsen, Engel Halvorsen.

      

       Konfirmert som "1. Lars Halvorsen 19 aar".

 

       Han giftet seg i Østre Porsgrunn 1784.

      

       Trol. 4/10-1784.

       Matros og uk. Lars Halvorsen med p. Karen Christensd.

       Cav: Lars Lorentzen, Weidenauer.

      

       Østre Porsgrunn 05.12.1784:

       Cop. ungkarl og matros Lars Halvorsen med pigen Karen Christensdatter.

      

      

       Gift 05.12.1784 i Østre Porsgrunn kirke,[17] med Kari Christensdatter, f. 1759 i vestre Porsgrunn i Solum (datter av Christen Larsen og Mari Larsdatter), døpt 11.02.1759 i Solum,[18] konfirmert 11.10.1772 i Østre Porsgrunn kirke,[19] d. 1797 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 01.04.1797 på Vestre Porsgrunn kirkegård.15

      

       Kari:

       Christen Larsøn og Maren Larsdatters barn Maren.

       Faddere: Jørgen Larsøn, Jens Christensøn, Tosten Isachsøn, Karen Larsdatter, Malene Christensdatter.

 

       Det kan være hun som ble konfirmert som "13. Kari Christensdatter 17 aar".

 

       Gravlagt som "Lars Halvorsens kone Karen Christensdatter 39½ aar".

      

       Skifte 27. mars 1797 på Vestsida, Porsgrunn:

       Karen Kristensdatter, død for 2 dager siden. Ingen livsarvinger. Enkemannen Lars Halvorsen, Ø. Porsgrunn har vært til sjøs i 6 - 7 år, og ingen har hørt noe fra ham i den tiden. Avdødes far var Kristen Larsen. Avdødes arvinger ble enkemannen og faren. Brt: 43 rdl. / Utg. 32 rdl.

 

 

       Barn:

 

            

       A.   Karen Helena Larsdatter, f. 1785 i Østre Porsgrunn, døpt 28.08.1785 i Østre Porsgrunn kirkegård,[20] d. 1785 i Østre Porsgrunn, gravlagt 12.12.1785 på Østre Porsgrunn kirkegård.[21]

            

             Døbt efter middag Lars Halvorsen og Karen Christensdatters barn Karen Helena.

             Test: Klokker Blochs kone Maria Dorothea Bergreen, Laurentze Bowman, Henrich Weidenauer, Stud. Rasmus Winther, Frantz Bergreen.

            

             Gravlagt som "Lars Halvorsens barn Karen Helene 3 maaneder 12 dage".

 

      

 

 

VII. Hans Halvorsen, f. 1757 i Porsgrund,[22] døpt 18.12.1757 i Eidanger kirke,17 d. 1766 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.06.1766 på Østre Porsgrunn kirkegård.[23]

      

       Halvor Larsens barn fra Porsgrund navnl. Hans                                                 

       Faddere: baaren af Knud Laugesens kone, Kisti Halvorsdatter, Jørgen Gotfridsen, Lars Ledvorsen, Engel Halvorsen.

      

       Trolig gravlagt som "Hans Halvorsen 7 aar".

 

 

 

VIII. Maria Halvorsdatter, f. 1760 i Porsgrund,[24] konfirmert 14.04.1776 i Østre Porsgrunn kirke.13

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 27. februar 1760 finnes blant introduserte kvinner "Halvor Larsen kone fra Porsgr. " etter å ha fått et barn.

 

       Hun giftet seg i 1781.

            

       Trol. 8/4-1781 hiemme i Huuset.

       Uk. Erich Tolfsen med p. Maria Halvorsd.

       Cav: Halvor Larsen, Lars Lorentzen.

      

       Østre Porsgrunn 01.05.1781:

       Cop. ungkarl Erich Tolvsen med pigen Maren Larsdatter.

 

       De brukte hennes foreldre som faddere.

      

       Hun ble konfirmert som "12. Maria Halvorsdatter 17 aar".

 

 

       Gift 01.05.1781 i Østre Porsgrunn kirke,[25] med Erich Tolfsen, f. 1750 på Kvernodden u/Romnes Vestre i Holla (sønn av Tolf Hansen og Anne Marie Clausdatter), døpt 08.04.1750 i Holla.

      

       Erich:

       Tolf Hansen Qvennoddes og Anna Maria Clausdatters Erich.

       Faddere: Jacob Gundersen, Christopher Kasted, Tolf Nielsen, Kirsten Jørgensdatter, Anna Maria Hansdatter.

 

       Erik kom fra en husmansplass uner Brenne i Valebø/Holla.

 

       Se gamleholla.no

 

 

 

       Barn:

 

       A.   Anne Maria Erichsdatter, f. 1781 i Østre Porsgrunn, døpt 17.06.1781 i Østre Porsgrunn kirke.22

            

             Døbt Erich Tolfsen og Maria Halvorsdatters barn Ane Maria.

             Test: Mad. Bloch, Maria Dorothea Bergreen, Jomfr. Marichen Salfeld, Johan David Wærner, Hans Schiern, Franz Bergreen.

 

 

 

       B.   Karen Serine Erichsdatter, f. 1782 i Østre Porsgrunn, døpt 04.08.1782 i Østre Porsgrunn kirke.[26]

            

             Døbt Erich Tolfsen og Maria Halvorsdatters barn Karen Serine.

             Test: Madame Fransischa Margrethe Hagerup, Jomfr. Ane Dorthe Rasch, Jacob Aall, Jeppe Andersen, Capit. Iversen, Hans Bryde Schiern.

 

 

 

       C.   Zacharias Erichsen, f. 1784 i Østre Porsgrunn, døpt 14.10.1784 i Østre Porsgrunn kirke.[27]

            

             Døbt Erich Tolfsen og Maria Halvorsdatters barn Zacharias.

             Test: Halvor Larsens kone Karen Halvorsdatter, pigen Ane Thomesdatter, Lars Lorensen, Lars Halvorsen, Christen Halvorsen, Lars Engelsen.

 

 

 

       D.   Hans Erichsen, f. 1787 i Østre Porsgrunn, døpt 17.06.1787 i Østre Porsgrunn kirke.[28]

            

             Døbt Erich Tolvsen og Maria Halvorsdatters barn Hans.

             Test: Lars Halvorsens kone Karen Christensdatter, pigen Elen Engelsdatter, Ole Johannisen, Kittel Olsen, Lorentz Larsen, Jacob Nielsen.

 

               Mulig han var bosatt hos denne familien i 1815.

              

               Østre Porsgrunn 1815:

               J. Frank - 36 - stadsmuss.cant

               Karen Frank - 28 - Mad.

               Hendriete Frank - 12 - Jomf

               Edel Frank - 9 - Jomf

               Anne Joh. Frank - 5 - Jomf

               Christopher Frank - 6         

               Nicholaie Frank       - 1     

               Anne Tommesdatter - 20 - Pige

               Severine Siverssdatter - 19 - Pige

               Mart Jorgensdatter - 60 - Pige

               Ole Jonssen - 34 - Logerende Dagleyer

               Karen Hansdatter - 37 - Logerende, Konne

               Anne Olsdatter - 1 - Logerende, Datter

               Torsten Mørk - 33 - Logerende Sergeant

               Halvor Anderssen - 23 - Logerende Jeger

                Hans Erichssen - 26 - Logerende Jeger

               Halvor Olssen - 24 - Logerende Jeger

 

 

      

IX. Halvor Halvorsen, f. 1762 i Porsgrund,19 d. 1765 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.06.1765 på Østre Porsgrunn kirkegård.[29]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 20. juni 1762 finnes blant introduserte kvinner "Halvor Larsens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Halvor Halvorsen 3 aar".

 

 

 

X.   Siri Halvorsdatter, f. 1764 i Østre Porsgrunn, døpt 24.06.1764 i Østre Porsgrunn kirke,[30] d. 1765 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.06.1765 på Østre Porsgrunn kirkegård.21

      

       Halvor Larsen og Karen Halvorsdatter barn Siri.

       Test: Lars Olsen Valler, Jørgen Simonsen, Marthe Olsdatter, Ragnille Arnesdatter.

      

       Gravlagt som "Siri Halvorsdatter 1 aar".

 

 

 

 

 

 

 [1]  Mannskapsrulller 1770.

[2]  Skifte etter han.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 83.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 110.

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 123.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 142.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 72-73.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 172.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 66-67.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 112-113.

[18]  Solumslekt

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 46-47.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 116-117.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814),skannet av digitalarkivet, side 118-119.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 16-17.

[24]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 92-93.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 98-99.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 110-111.

[28]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 132-133.

[29]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 10-11.

[30]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 2-3.